senior beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

( schaal 10 - 10 )

Gemeente Neder-Betuwe

Hoogst genoten opleiding: HBO HBO plus 
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast 
Gepubliceerd op : 04-10-2017
Max aantal uur per week: 36
Min aantal uur per week: 32
Sluiting : 28-10-2017

In de zes dorpen van Neder-Betuwe is het goed wonen en werken. Dat komt onder meer door goede voorzieningen, prima weg- en spoorverbindingen, innovatieve bedrijven, natuur en recreatie. De gemeente telt ruim 23.000 inwoners. Er gebeurt van alles op sociaal en economisch gebied en er zijn enorme ambities. De gemeente en de gemeentelijke organisatie bewegen graag mee om de leefbaarheid op een hoog peil te houden. Om de grote ambities van onze organisatie waar te maken zoeken wij een:

Senior beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

(medewerker Ontwikkeling III)

voor 32-36 uur per week

DOEN

 • Je bent regisseur voor het proces van totstandkoming van de lokale Omgevingsvisie en daarvoor intern en extern hét aanspreekpunt;

 • Als senior treedt je op als inhoudelijk aanspreekpunt op het vakgebied, zowel intern als extern (regio Rivierenland, provincie, Ministerie);

 • Je levert inhoudelijke bijdragen in het kader van het implementatietraject van de Omgevingswet;

 • Je signaleert en analyseert maatschappelijke processen en ontwikkelingen en wijzigingen in beleid van andere overheden;

 • Je vertaalt in- en externe (beleids)ontwikkelingen naar beleidsvoorstellen;

 • Je bent mede verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening. Je draagt daarbij zorg voor afstemming en samenhang;

 • Als senior ben je onafhankelijk voorzitter van de ‘regiekamer’ waarin integraal aan de voorkant nieuwe ruimtelijke initiatieven op wenselijkheid en kansrijkheid worden beoordeeld;

 • Je begeleidt en toetst bestemmingsplannen en andere ruimtelijke instrumenten en begeleidt ruimtelijke procedures;

 • Je begeleidt de afhandeling van planschadeverzoeken;

 • Als budgetbeheerder bewaak je budgetten en rapporteer je in het kader van de P&C cyclus over de voortgang;

 • Je vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar –en beroepszaken.

  GEVRAAGD

  Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Je hebt aantoonbaar ruime ervaring met beleidsontwikkeling en –implementatie in het fysiek-ruimtelijke domein en bent allround adviseur op het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening.

  Op basis van een door de raad vastgesteld plan van aanpak geef je sturing aan het gehele proces van totstandkoming van de Omgevingsvisie. Als regisseur voor dit complexe proces beschik je over organisatie- en omgevingssensitiviteit. Je betrekt proactief de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, politiek en bestuur, alsmede de ketenpartners, lokaal en in de regio.

  Sturing geven aan een proces van co-creatie in een interactief en zorgvuldig proces met alle relevante partners is jou op het lijf geschreven. Je beschikt dan ook over aantoonbaar ruime ervaring met soortgelijke opgaven.  

  Je beschikt – naast onze kerncompetenties samenwerken, resultaat- en klantgerichtheid – over de volgende competenties: ondernemingszin, visie, creativiteit, omgevingsbewustzijn en regisseren.

  SALARIS

  Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een salaris geboden van maximaal € 4.121,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week ( schaal 10; prijspeil 1 januari 2017).

  Het betreft hier een vaste functie voor onbepaalde tijd. Aanstelling vindt in eerste instantie plaats in tijdelijke dienst voor een jaar.

  INFORMATIE

  Nadere informatie is te verkrijgen bij de heer M.J.P. van Mil, afdelingsmanager Fysieke Pijler. Telefoon 06 – 1099 4621.

  SOLLICITATIE

  Sollicitaties kan je d.m.v. een brief en curriculum vitae vóór 7 oktober 2017 mailen naar sollicitatie@nederbetuwe.nl en richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe, t.a.v. team P&O, Postbus 20, 4043 ZG Opheusden.

  DATA GESPREKKEN

  De selectiegesprekken vinden plaats op 19 oktober 2017. Eventuele vervolggesprekken vinden plaats op 24 oktober 2017.

  Een assessment en referentieonderzoek kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.

Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitatie@nederbetuwe.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 28-10-2017 binnen zijn.

Solliciteer direct

Gemeente Neder-Betuwe

In beweging voor gemeente Neder-Betuwe
Ik werk graag met een vastomlijnd doel voor ogen. Om dan samen met mijn collega’s aan de slag te gaan totdat die doelstelling bereikt is. Dat geeft mij een tevreden gevoel’.

Erva... Lees meer

Bezoekadres Burgemeester Lodderstraat 20
4043 KM Opheusden

Postadres Postbus 20
4043 ZG Opheusden
Tel.: 0488-449900
Fax: 0488-449999
E-mail: sollicitatie@nederbetuwe.nl
Website: http://www.nederbetuwe.nl