Senior Beheerder Openbaar Vervoer en Centrum (0,8 fte)

Gemeente Arnhem

Hoogst genoten opleiding: HBO | HBO
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast | Tijdelijk met uitzicht op vast
Gepubliceerd op : 12-06-2017
Max aantal uur per week: 32
Sluiting : 23-07-2017

Organisatie informatie

Arnhem is een creatieve, inspirerende en groene stad. In Arnhem werken veel mensen in creatieve beroepen: mode, vormgeving, beeldende kunst. Met topgezelschappen als Het Gelders Orkest, Introdans en Toneelgroep Oostpool is Arnhem de culturele hoofdstad van Oost-Nederland. Park Sonsbeek en uiterwaardenpark Stadsblokken-Meinerswijk bepalen samen met een lint van andere parken, bossen en landgoederen het groene gezicht van Arnhem. Onze medewerkers werken met ongeveer 155.000 Arnhemmers samen voor stad én samenleving. Wijkbewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen veel dingen heel goed - of beter - zelf doen. Inwoners verwachten daarbij een ondernemende rol van de gemeente: wij moeten hun plannen ondersteunen of regisseren in plaats van beoordelen of deze binnen de gemeentelijke regels vallen. Daarvoor zijn startende en ook ervaren professionals nodig die met plezier willen werken voor en met de inwoners van en partners in Arnhem. Graag willen wij die kennis delen in netwerken. Dat willen wij doen met mensen die zich verantwoordelijk voelen, lef tonen en risico’s durven nemen.

Het cluster openbare ruimte.

Dit cluster richt zich op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Arnhem. De taak: Arnhem schoon, heel en veilig houden. Het cluster Openbare ruimte bestaat uit 7 afdelingen te weten, Projectleiding en directievoering, Ontwerp, Gebieds- en procesbeheer, Productbeheer, Wijkonderhoud, Stedelijk onderhoud en Vergunning en handhaving.

Productbeheer

In de afdeling Productbeheer zitten de vakbeheerders. De vakgroep Verkeer (van de afdeling Productbeheer) van het cluster Openbare Ruimte is verantwoordelijk voor de meerjarige beheersvraagstukken m.b.t. verkeer, verkeersontwerp, parkeren en het weggebruik. Tevens levert de vakgroep input v.w.b. het verkeersaspect in projecten in de openbare ruimte en toetst zij het resultaat. Het draait hierbij specifiek om de functie en het gebruik.

De ontwikkelingen rond Openbaar vervoer zitten in een dynamiek waarin economie en mobiliteit elkaar moeten gaan verstevigen. De wensen van de politiek rondom dit thema zijn groot en worden vanuit verschillende speerpunten ingezet: het programma Energy Made in Arnhem, pilot waterstofbussen blijven beschikbaar voor de Arnhemse waterstofeconomie en er wordt een pilot met de watertaxi uitgevoerd.

Functieomschrijving

Werkzaamheden:

Deze verkeerskundig beheerder bij de afdeling productbeheer is primair belast met de uitvoering van  functionele beheertaken t.b.v. het openbaar vervoer. Daarnaast vervult hij/zij een rol in het functionele beheer van verkeerszaken in één van de wijken van Arnhem, nl het centrum. Daar is hij/zij aanspreekpunt voor verkeerszaken in de bestaande openbare ruimte, toetst plannen voor aanpassing van of realisatie van nieuwe openbare ruimte, is in staat functionele problemen te analyseren en met een oplossing te komen.

Senior Beheerder Openbaar vervoer; (functioneel beheer)

Samen met de strategisch beleidsmedewerker verantwoordelijk voor input aan de concessie, het levend houden van de concessie binnen de organisatie, het wegzetten en beheren van afspraken/contracten binnen de organisatie:

 • Verantwoordelijk voor de contacten met de wijkteams die te maken hebben met het gewenste kwaliteitsniveau van het lijnen-/halte net en de informatievoorziening over het openbaar vervoer naar de burgers
 • Opdrachtgever van eenvoudige openbaar vervoer projecten die te maken hebben met gewenste veranderingen in de bus infrastructuur.
 • Opdrachtgever en verantwoordelijke voor jaarlijkse beheertaken voor openbaar vervoer infrastructuur.
 • Zorgt ervoor dat bij werken in de openbare ruimte en bij het beheer van vastgoed voldoende rekening wordt gehouden met de eisen vanuit het openbaar vervoer
 • Het aanspreekpunt binnen de gemeente voor operationele en beheerzaken rondom het openbaar vervoer
 • Het eerste aanspreekpunt voor vervoerders en de organisatie als het gaat om twistpunten in ontwerp en uitvoering van projecten rond de bus infrastructuur en hakt ambtelijk knopen door.
 • Voorzitter van het overleg met de accounthouders van de diverse openbaar vervoer contracten over hoe -in samenhang- om te gaan met veranderingen in het gebruik van de bus infrastructuur
 • Neemt deel aan het provinciaal operationeel ontwikkelteam openbaar vervoer
 • Zorgt zo nodig voor aangepaste richtlijnen  t.a.v. de gewenste bus infrastructuur en de dienstregeling bij tijdelijke wegwerkzaamheden en calamiteiten

Functie-inhoud verkeerskundig beheerder centrum

 • Dagelijks aanspreekpunt voor verkeerskundige zaken in het centrum;
 • Behandelen van de binnengekomen meldingen en het bewaken van de afhandeling;
 • Analyseren van meldingen en waarnemingen;
 • Adviseren over mogelijke oplossingsrichtingen, en het mede nader uitwerken hiervan;
 • Het toetsen van plannen op verkeerskundige aspecten;
 • Het mede beheren en actualiseren van beschikbare data van verkeer gerelateerde zaken
 • Opstellen van overzichten en rapportages;
 • Projecten openbare ruimte: opstellen verkeerskundig programma van eisen en uitgangspunten, gesprekspartner (verkeerskundig) ontwerper.
 • Opstellen en beheren van het wijkverkeersplan als onderdeel van de gebiedsplannen.
 • Adviseur voor verkeerskundige vraagstukken op wijkniveau: parkeren en stallen, fietsen, lopen, bereikbaarheid en toegankelijkheid.
 • Bijdragen aan het Jaarprogramma Cluster Openbare ruimte.

Functie eisen

Nadere voorwaarden (eis)

 • HBO werk- en denkniveau, zowel verkeerstechnisch als verkeerskundig gerelateerd
 • Aantoonbare werkervaring in toets- en beheerskundige zaken
 • Gis- kennis en kennis van CAD tekenen (bij voorkeur microstation)
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Communicatief goed onderlegd, bereid de dialoog met bewoners en externen aan te gaan.
 • Goed kunnen bewegen en schakelen tussen een zakelijke en ambtelijke wereld;
 • In bezit van rijbewijs B;
 • Affiniteit met openbaar vervoer;
 • Flexibiliteit en initiatiefrijkheid;
 • Kunnen werken in teamverband.

Ervaring met (pré)

 • Ontwerpervaring
 • Ervaring met openbaar vervoer gerelateerde werkzaamheden en processen
 • Plaatselijke (Arnhem) bekendheid
 • Ervaring met Excel en Word;
 • Planmatig en projectmatig werken

Er lopen diverse grote processen waar de Sr. Beheerder zich goed in weet te bewegen. Daarom dient deze procesmatig te denken en te kunnen handelen.

We zijn op zoek naar een collega die complementair is in ons team en een sterke persoonlijkheid is. Persoonlijke kwaliteiten zijn dan initiatief nemen, kritische vragen stellen en nieuwe ideeën geven. Iemand die nieuwsgierig is, verantwoordelijkheid kan dragen en durft te beslissen.

Aangezien de Senior Beheerder als een spin in het web intern en extern moet verbinden, dient de nieuwe collega communicatief zeer vaardig te zijn. Het is belangrijk om goede voelsprieten te hebben in het gesprek, de juiste toon kunnen aanslaan en onderhandelen met externe partners waar het nodig is. Onderscheidingsvermogen is hierbij van belang.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald op schaal 10. Afhankelijk van opleiding en ervaring aanloopschaal 9, minimaal € 2.527,- bruto en maximaal schaal 10  € 4.121,- bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek. (salarispeil 1 januari 2017).

Wij bieden een boeiende en dynamische werkomgeving waar vernieuwing gewenst is. Verder is het een team dat zich nog moet doorontwikkelen en waarin je samen kunt gaan optrekken.

Contactinfo

Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Irene Pielich, hoofd van de afdeling productbeheer, per mail via irene.pielich@arnhem.nl telefonisch via nummer 026-3772469. Wegens de vakantieperiode ook met: Adviseur Hein den Hartog per mail via hein.den.hartog@arnhem.nl en telefonisch via nummer 026-3774298.

Informatie over de procedure kan worden ingewonnen bij Harry Vleeming, P&O-adviseur, per mail via harry.vleeming@arnhem.nl telefonisch via nummer 026-3774262.

Interesse? Solliciteren kan tot en met 23 juli 2017.

In verband met de vakantieperiode zullen de gesprekken worden ingepland naar gelang de sollicitant beschikbaar is. In de maand augustus willen we alle gesprekken gevoerd hebben.

Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Je sollicitatie kun je indienen via de website van : webformulier openen

Solliciteer direct

Gemeente Arnhem

Arnhem groene en creatieve stad
Arnhem noemt zich een groene en creatieve stad. Dat mogen we ook doen, want Arnhem is de afgelopen jaren uitgeroepen tot groenste stad van Nederland en Europa, en Park Sonsbeek tot beste openbare ruim... Lees meer

Bezoekadres Koningstraat 38
6811 DG Arnhem

Postadres Postbus 9029
6800 EL Arnhem
Tel.: 0900 - 1809
Fax: 026-3774830
Website: http://www.arnhem.nl/