Secretaris Beschermingstafel jeugd Achterhoek

( schaal 8 )

Gemeente Doetinchem

Hoogst genoten opleiding: HBO | HBO
Dienstverband: Tijdelijk | Tijdelijk
Gepubliceerd op : 16-06-2017
Max aantal uur per week: 16
Sluiting : 02-07-2017

Secretaris Beschermingstafel jeugd Achterhoek

(tijdelijk voor gemiddeld 16 uur per week)


De acht gemeenten in de Achterhoek (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) werken aan de transformatie van de jeugdhulp. Zij werken samen bij de beleidsvoorbereiding en contractering van jeugdhulp, de gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis. De Achterhoekse gemeenten ambiëren kwalitatief goede en betaalbare jeugdhulp. De hulp is erop gericht dat ieder kind gezond en veilig opgroeit en zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het maatschappelijke leven. Ouders zijn hier als eerste verantwoordelijk voor. Waar de veiligheid van kinderen in gevaar komt, gaan we daarover, samen met ouders, in gesprek. Het huidige Casus Overleg Bescherming (COB) onder voorzitterschap van Jeugdbescherming Gelderland wordt omgebouwd naar een Beschermingstafel, waar mét ouders en kind het gesprek wordt gevoerd. Voor deze Beschermingstafel zoeken wij een secretaris. Het is mogelijk dat de secretaris in de toekomst ook op verschillende locaties in de Achterhoekse gemeenten werkzaam zal zijn.


Functie

De secretaris ondersteunt de voorzitter bij de organisatie en voorbereiding van de Jeugdbeschermingstafel. De secretaris zorgt er voor dat alle genodigden aanwezig zijn, dat de juiste documenten beschikbaar zijn en dat er verslag gemaakt wordt van het besluit aan de tafel. De secretaris verricht zelfstandig alle voorkomende werkzaamheden op administratief, secretarieel en organisatorisch gebied voor de Jeugdbeschermingstafel. De functie is uitvoerend, organisatorisch en initiërend van aard. De secretaris heeft een zelfstandige coördinerende, ondersteunende en begeleidende rol in het geheel en daarmee belangrijke verantwoordelijkheden.


Wat zijn de werkzaamheden:

 • Verzamelt en screent meldingen op volledigheid (veiligheidsplan, datum, telefoonnummers en e-mailadressen belanghebbenden en hulpverleners)

 • Plant de bespreking aan de Jeugdbeschermingstafel met ouders en jeugdige

 • Onderhoudt contact met ketenpartners

 • Bewaakt actiepunten en voortgang; signaleert stagnaties en onderneemt actie

 • Verzorgt vertrouwelijke correspondentie en archivering

 • Is verantwoordelijk voor de tijdige en correcte verzending van correspondentie

 • Handelt telefoongesprekken en mailverkeer af met ketenpartners, ouders en jeugdigen

 • Notuleert tijdens de bespreking aan de Jeugdbeschermingstafel

 • Bewaakt de privacy van alle betrokkenen en ziet toe op uitvoering van desbetreffende wet- en regelgeving.

 • Houdt gegevens bij ten behoeve van het monitoren en evalueren van de JBT

 • Signaleert knelpunten in het werkproces en initieert verbeteringen hierin.

  Essentiële kennis en gedragsvaardigheden

 • Hbo-niveau op sociaal/juridisch gebied

 • Stelt het belang van het kind voorop

 • Heeft uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden

 • Kent de digitale werkomgeving en gaat moeiteloos om met Microsoft

 • Kan goed plannen, organiseren en het overzicht bewaren

 • Is stressbestendig, initiatiefrijk en integer

 • Kan flexibel zijn en inspelen op afwijkingen van het werkproces

 • Is analytisch ingesteld en in staat om knelpunten en verbetervoorstellen in het werkproces te benoemen en tot uitvoering te brengen.

Arbeidsvoorwaarden
De secretaris wordt benoemd t/m 31-12-2018. Vooruitlopend op de besluitvorming hierover treedt gemeente Doetinchem op als werkgever namens de gemeenten in de Achterhoek. Er is een kans op verlenging. Het is mogelijk dat de functie via detachering of een ZZP-constructie wordt uitgevoerd. De omvang is bepaald op gemiddeld 16 uur per week. Inschaling gebeurt volgens CAR UWO schaal 8 (max. € 3293,- bij 36 uur) en is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Informatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Hilde Hamelers, beleidsadviseur jeugd  Oude IJsselstreek/regionaal projectleider Jeugdbeschermingstafel Achterhoek, tel. 0315-292 241 op donderdagochtenden van 9.00 tot 12.00 uur of met Annelies de Jong, personeelsadviseur Doetinchem op tel. 0314-377 286 of via e-mail: a.dejong@doetinchem.nl.

Solliciteren?
Reageren kan via de website www.werkeningelderland.nl. Op  11 of 13 juli houden we de sollicitatiegesprekken. Wij zien je reactie graag uiterlijk 2 juli 2017 tegemoet.
 

Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties.017540@werkeningelderland.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 02-07-2017 binnen zijn.

Solliciteer direct

Gemeente Doetinchem

Centrum van de Achterhoek
De gemeente Doetinchem bestaat uit de stad Doetinchem, de dorpen Gaanderen, Wehl en Nieuw Wehl, en de buurtschappen Dichteren, Langerak, Wijnbergen en IJzevoorde. In de gemeente Doetinchem wonen op circa 8.... Lees meer

Bezoekadres Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem

Postadres Postbus 9020
7000 HA Doetinchem
Tel.: 0314-377377
Fax: 0314-343437
E-mail: gemeente@doetinchem.nl
Website: http://www.doetinchem.nl