Regievoerder B (Aanspreekpunt)

( schaal 10 )

Gemeente Oude IJsselstreek

Hoogst genoten opleiding: HBO 
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast 
Gepubliceerd op : 13-11-2017
Max aantal uur per week: 36
Min aantal uur per week: 32
Sluiting : 23-11-2017

Profielschets Aanspreekpunt

De gemeente krijgt nieuwe verantwoordelijkheden, die vragen om een andere benadering en omgang met inwoners en hun verzoeken. De gemeente Oude IJsselstreek heeft gekozen voor een nieuwe organisatievorm: een netwerkorganisatie, met een vraaggestuurde manier van werken. Ambtenaren hebben geen functie meer, maar werken in wisselende rollen: als leider, strateeg, realisator, adviseur, regisseur, ondersteuner of als dienstverlener.

Dit geldt ook voor de transities in het sociaal domein. Vanuit een projectgestuurde aanpak zijn we momenteel hard aan het werk om de transities vorm te geven. We geven de toeleiding en toegang tot zorg op een nieuwe manier vorm, waarbij de vraag van de inwoner het startpunt is. Om de inwoner goed van dienst te kunnen zijn, zijn wij op zoek naar een Aanspreekpunt die een positieve bijdrage levert aan het bouwen van de nieuwe organisatie en werkwijze. 

Aanspreekpunt Sociaal Domein

De inwoner van de gemeente Oude IJsselstreek is krachtig en redt zichzelf meestal prima in zijn eigen omgeving. Hij heeft het goed voor elkaar en de inwoners helpen elkaar. De gemeente ondersteunt dit door een goed basisniveau te bieden, dat bestaat uit verschillende collectieve en preventieve voorzieningen. Soms echter krijgt de inwoner zijn vraag/behoefte niet beantwoord in zijn eigen omgeving en binnen de basisvoorzieningen. Er moet een andere vorm van hulp of zorg worden ingezet. Op zo´n moment komt de inwoner terecht bij het Aanspreekpunt. Wij zijn op zoek naar een:

Aanspreekpunt (regievoerder B)

32-36 uur per week

De functie ‘Aanspreekpunt’ is een relatief nieuwe functie binnen de gemeente. Het gaat hier om een echte pioniersrol. Samen met de coördinator lokaal zorgnetwerk vormen de Aanspreekpunten een heterogeen en zelfstandig team. Het team van Aanspreekpunten is gezamenlijk verantwoordelijk voor het begeleiden van inwoners met individuele en/of curatieve vragen. Een Aanspreekpunt helpt de inwoner om de vraag/behoefte duidelijk te krijgen en zoekt samen met hem naar oplossingen. De inwoner blijft eigenaar van zowel zijn vraag als de oplossing.

Deze manier van werken vraagt een proactieve houding van het Aanspreekpunt waarin geluisterd en meegedacht wordt met de inwoner over mogelijke oplossingen. Het vraagt ruimte om te experimenteren en fouten te mogen maken. Ook de samenwerking is een belangrijk punt.

Je rollen

Van het Aanspreekpunt verwachten wij dat hij/zij in het contact met de inwoner in staat is vijf rollen op zich te nemen en schakelt tussen deze rollen, afhankelijk van wat een inwoner (of huishouden) zelf kan en wat nodig is. De vijf rollen zijn:

 • vraagverkenner: het verkennen van de vraag

 • gids: ondersteuning bieden bij de procesbegeleiding

 • bemiddelaar: toegang verlenen tot zorg

 • dienstverlener: het bieden van ondersteuning

 • regisseur: het hebben van mandaat en doorzettingsmacht

  Als Aanspreekpunt verwachten wij dat je:

 • werkt vanuit de leefwereld van de inwoner

 • denkt vanuit de inwoner en naast hem staat

 • de eigen kracht en regie van de inwoner versterkt

 • de inwoner op zijn verantwoordelijkheden laten nemen

 • eenvoudig én complexe ondersteuningsvragen doorgrondt

 • de inwoner ondersteunt bij het werken aan de oplossing

 • in staat bent alles tegen elkaar af te wegen en door te pakken als dat nodig is

 • contacten onderhoudt en samenwerkt met andere partijen

 • de samenhang, uitvoering en bijbehorend proces van ondersteuning volgt en evalueert

 • de rol van ‘verbindingsofficier’ kan vervullen, hierin onafhankelijk bent en geen stelling inneemt

 • de landelijke ontwikkelingen op het gebied van Jeugd, GGZ, Awbz, Wmo en de Participatiewet volgt

 • budgetten beheert

  Je profiel

  Voor deze veelzijdige functie zoeken wij iemand met een afgeronde HBO-opleiding. Dit aangevuld met minimaal drie jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in een coördinerende rol. Er zijn mogelijkheden tot scholing om het gewenste niveau te halen.

   Een goede kandidaat is tevens een persoon die:

 • in bezit is van pioniersgeest

 • kan omgaan met een veranderende cultuur

 • een stevige persoonlijkheid is

 • graag in een team werkt

 • goede contactuele en communicatieve vaardigheden heeft (ook in conflict- en crisissituaties)

 • professionele ruimte benut en ondernemend

 • buiten kaders (onorthodox) durft te denken en van gebaande paden afwijkt als dat nodig is

 • duidelijk, betrokken en daadkrachtig is

 • beschikt over analysevaardigheden

 • verhoudingen doorziet en op veranderingen anticipeert

 • een netwerker en verbinder tussen verschillende werelden is

 • met meerdere belangen op meerdere niveaus kan omgaan

 • kennis heeft van de diverse domeinen (wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen)

 • inzicht en begrip heeft van psychosociale en medische aspecten

 • goed kan presteren onder druk

 • flexibel en bereid is om, indien nodig, buiten kantooruren te werken

  Wat breng je mee

  Het team Aanspreekpunten is divers samengesteld. Momenteel zijn wij op zoek naar een collega met een achtergrond op het gebied van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdrecht. Je hebt ervaring met systeemgericht werken, het werken in gezinnen met een complexe, meervoudige hulpvraag en situaties waarin sprake is van veiligheidsrisico’s voor kinderen. 

  Je kunt vanuit een natuurlijke basishouding èn je procesregierol als aanspreekpunt kaders aanbrengen waardoor je anderen in beweging weet te krijgen. Je weet specifieke wet – en regelgeving toe te passen. 

  Je vult het team aan met jouw kennis op het gebied van Jeugd en ondersteunt je collega’s b.v.                bij het opschalen naar drang of dwang (of het gedwongen kader?). Je kunt planmatig en gestructureerd werken en je weet je rapportages zorgvuldig te onderbouwen.

  Je hebt een SKJ- registratie met het profiel jeugdzorgwerker.

  Wij bieden

  Wij bieden je een contract voor de duur van een half jaar op payrollbasis, met daarna uitzicht op een vast dienstverband. De functierol is ingedeeld in schaal 10. Het salaris bedraagt maximaal
  € 4.1
  62, - bruto per maand bij een volledige werkweek, afhankelijk van je kennis en ervaring.

  Procedure

  Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur. Wanneer je wordt uitgenodigd voor een gesprek verwachten wij dat je een presentatie geeft waarin je laat zien waarom jij het aangewezen aanspreekpunt bent.

  Inlichtingen

  Heb je vragen of wil je graag meer informatie, neem dan gerust contact op met teamleider Bas Schut. Hij  is bereikbaar op telefoonnummer 0315-292174 en beantwoord je vragen graag. Het team personeelszaken verstrekt informatie over de sollicitatieprocedure, telefoon (0315) 292 287.

  Geïnteresseerd?
  Stuur je curriculum vitae en motivatie uiterlijk 23 november 2017 naar de gemeente Oude IJsselstreek bij voorkeur per mail aan sollicitaties@oude-ijsselstreek.nl of naar: Team Personeel en Organisatie, Postbus 42, 7080 AA Gendringen (op de enveloppe vermelden: "vertrouwelijk, sollicitatie"). 

  Geen acquisitie

Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties@oude-ijsselstreek.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 23-11-2017 binnen zijn.

Solliciteer direct

Gemeente Oude IJsselstreek

Oude IJsselstreek: oersterk in ontwikkeling
Oude IJsselstreek is een ambitieuze gemeente in de Achterhoek en voortdurend in ontwikkeling. We willen perspectief bieden aan onze 40.000 inwoners. Of het nu gaat om wonen en recreëren o... Lees meer

Bezoekadres Staringstraat 25
7081 BN Gendringen

Postadres Postbus 42
7080 AA Gendringen
Tel.: 0315-292292
Fax: 0315-292293
E-mail: info@oude-ijsselstreek.nl
Website: http://www.oude-ijsselstreek.nl