Praktijkondersteuner Jeugd/Jeugdhulpverle ner

( schaal 9 - 9 )

Gemeente Geldermalsen

Hoogst genoten opleiding: HBO 
Dienstverband: Tijdelijk 
Gepubliceerd op : 03-10-2018
Max aantal uur per week: 24
Min aantal uur per week: 24
Sluiting : 31-10-2018

Wil je er toe doen? Ben jij voor ons een praktische doorpakker die  in probleemsituaties het hoofd koel kan houden? Kun jij verhelderend, verbindend en slagvaardig met jeugdigen en ouders werken?

Wij zoeken namelijk een betrokken:

Praktijkondersteuner Jeugd / Jeugdhulpverlener (0,67 fte)

Werken in Geldermalsen betekent iets. De gemeente staat aan de vooravond van een gemeentelijke fusie met onze buurgemeenten Neerijnen en Lingewaal. Naast de enorme uitdaging lopen er nog andere gemeentelijke projecten die de nodige uitdagingen vragen. Forse ambities en strategieontwikkeling op veel gebieden, ook op het sociaal domein.

Het Kernteam Geldermalsen heeft een vacature voor een ervaren, flexibele praktijkondersteuner Jeugd (POHJ) gecombineerd met het werken als jeugdhulpverlener in het Kernteam. Werkend als POHJ ben je de rechterhand van een aantal huisartsen op het gebied van  opvoed- en opgroeivragen. Werkend als jeugdhulpverlener werk je samen in een multidisciplinair team aan hulp en ondersteuning, in het bijzonder ook op het gebied van opvoed- en opgroeivragen.

Kerntaken

1. Vraagverheldering

Samen met jeugdigen en/of de ouders breng je hun vragen en klachten goed in kaart, alsmede de factoren die daarbij een rol spelen (integrale intake). Daarbij ga je ook samen op zoek naar de meest passende ondersteuningsmogelijkheden. Je werkt vanuit zelfregie van de cliënt.

2. Lichte ondersteuning

Lichte begeleiding kan variëren van advies en voorlichting tot en met enkele ondersteunende gesprekken met jeugdigen en/of ouders). Deze begeleiding is meestal kortdurend, maar soms is langer durend contact nodig in de vorm van terugvalpreventie.

3. Doorverwijzing

Als er door de ernst van de problematiek meer gespecialiseerde jeugd-GGZ of jeugdhulp nodig is, verwijst de POHJ in overleg met de huisarts door. Indien nodig motiveert de POHJ de jeugdige en/of ouders voor meer intensieve hulp.

4. Verbinding tussen huisarts en kernteam

De POHJ is de linking pin tussen huisartsenpraktijk en sociaal wijkteam en bevordert daarmee de onderlinge samenwerking zodat ondersteuning voor jeugdigen en ouders meer op elkaar afgestemd verloopt.

5. Consultatie

De POHJ is een ervaren, breed toegeruste professional die zowel huisartsen als Kernteamprofessionals kan toerusten op het gebied van Jeugdhulp en Jeugd-GGz.

Wij zoeken iemand met:

  • Een afgeronde opleiding op HBO- of WO-niveau;

  • Minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring in de jeugdhulp en/of jeugd-GGz;

  • Kennis op het terrein van zowel dopvoed- en opgroeiproblematiek en psychopathologie bij kinderen, in het bezit van SKJ registratie;

  • Goede kennis van de sociale kaart en het zorglandschap;

  • Goede netwerkvaardigheden (vertrouwen kunnen wekken, contacten aan gaan, schakelen met verschillende partijen, communicatieve en ondernemende houding);

  • Zelfstandigheid;

  • Flexibiliteit

Wij bieden:

  • Een boeiende, afwisselende functie, met een inschaling cao gemeenten vanaf schaal 9. Definitieve inschaling volgt later.
  • Professionele ruimte om datgene te doen voor jeugdigen en ouders dat nodig is voor een gezond, veilig en evenwicht opgroeien van jeugdigen in onze gemeente;
  • Een aanstelling op payroll-basis tot 1 januari 2020. Afhankelijk van het resultaat van deze pilot wordt te zijner tijd bekeken of deze functie wordt gecontinueerd.

Meer informatie:

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Daan Heineke, beleidsmedewerker Sociaal Domein via het telefoonnummer 0345 586576 of per mail d.heineke@geldermalsen.nl. 

Solliciteren:

Je sollicitatiebrief met CV ontvangen wij graag voor 1 november 2018. De eerste gesprekken zijn gepland in de eerste week van november 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties.025602@werkeningelderland.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 31-10-2018 binnen zijn.

Solliciteer direct

Gemeente Geldermalsen

Natuurlijk! Werken in Geldermalsen
De gemeente houdt zich bezig met de hele lokale samenleving, van paspoort tot bestemmingsplan, van rotonde tot kapvergunning. Bij de gemeente werken mensen met totaal verschillende opleidingen en d... Lees meer

Bezoekadres Kuipershof 2
4191 KH Geldermalsen

Postadres Postbus 112
4190 KH Geldermalsen
Tel.: 0345 586 611
Fax: 0345 573 258
E-mail: info@geldermalsen.nl
Website: http://www.geldermalsen.nl/