Onafhankelijk voorzitter Adviesraad Voorzieningen voor Werk en Inkomen (VWI)

Gemeente Apeldoorn

Hoogst genoten opleiding: Anders 
Dienstverband: Tijdelijk 
Gepubliceerd op : 13-11-2017
Max aantal uur per week:
Min aantal uur per week:
Sluiting : 11-12-2017

De adviesfunctie Cliëntenparticipatie wordt sinds 2006 uitgevoerd door twee raden, te weten de Adviesraad VWI (Voorzieningen voor Werk en Inkomen) en de Adviesraad Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De Adviesraad VWI adviseert het college van burgemeester en wethouders – gevraagd en ongevraagd – over de vorming en uitvoering van al het gemeentelijke beleid dat de cliëntgroepen raakt op het gebied van Participatie, Werk en Inkomen.

Wij zoeken een onafhankelijk en betrokken voorzitter die leiding kan geven aan de Adviesraad VWI in een periode waarin er veel verandert in de taken van de gemeente op het brede beleidsterrein van werk en inkomen, die zich daarbij bewust is van de politiek maatschappelijke omgeving en die de Adviesraad in en buiten de gemeente goed kan vertegenwoordigen

De voorzitter bevordert het goed functioneren van de Adviesraad als geheel en levert samen met de leden een actieve bijdrage aan de cliëntenparticipatie. Met cliëntenparticipatie wordt beoogd inzicht te krijgen in de belangen, wensen en behoeften van cliënten en van hieruit te adviseren bij de vorming, uitvoering, controle en evaluatie van het gemeentelijk beleid, wet- en regelgeving. Tevens wordt beoogd meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van dienstverlening en besluitvoering op het brede beleidsterrein van de Participatiewet. De voorzitter staat neutraal ten opzichte van alle betrokken cliëntgroepen, bevordert een goede samenwerking binnen de adviesraad en tussen de Adviesraad VWI en Adviesraad Wmo.

Wij vragen:
Kennis en vaardigheden:

 • Aantoonbare kennis van en affiniteit met de belangen van één of meerdere cliëntgroepen en/of cliëntenparticipatie. 
 • Bestuurlijke, leidinggevende ervaring en organisatorisch inzicht.
 • Uitdragen van de standpunten en vertegenwoordigen van de Adviesraad VWI
Competenties: 
 • Verbindend/transparant/doelgericht/communicatief leiderschap.
 • Initiatiefrijk zijn en hierin kunnen faciliteren.
 • Integer en loyaal.
 • Kunnen netwerken.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
Algemeen:
 • De voorzitter wordt op persoonlijke titel benoemd voor een periode van 4 jaar.
 • De voorzitter leidt de maandelijkse vergaderingen van de Adviesraad VWI.
 • De voorzitter is woonachtig in, of heeft een directe relatie met, de gemeente Apeldoorn.

Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarbij met een gemotiveerde groep ervaringsdeskundigen een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de cliëntenparticipatie. De werkzaamheden vinden grotendeels overdag plaats, de maandelijkse vergaderingen worden in het stadhuis gehouden. Daarnaast heeft de Adviesraad VWI ook een eigen vergader- en werkruimte in het pand Tot2021 in Apeldoorn.

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van digitale communicatie. Ondersteuning door de ambtelijk secretaris is aanwezig. Op basis van de vacatieregeling ontvangt de voorzitter een maandelijkse vergoeding.

Wil je meer weten?

Een informatiepakket is op te vragen bij Davy Cinjee, de ambtelijk secretaris van de gemeente Apeldoorn, per telefoonnummer 06-28314935 of per e-mail: clientenraden@apeldoorn.nl (bereikbaar op: maandag, dinsdag en donderdag).

Solliciteren?
Je kunt solliciteren via onderstaande solliciteer-button. We zien je reactie graag uiterlijk 11 december 2017 tegemoet. In verband met het digitale proces kunnen we te laat binnengekomen reacties of op een andere manier ingediende sollicitaties niet in de procedure meenemen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Solliciteer direct

Gemeente Apeldoorn

Werken bij de gemeente Apeldoorn betekent werken in een mooie, groene gemeente die zich volop ontwikkelt. Apeldoorn is centraal gelegen in één van de grootste aaneengesloten natuurgebieden in Europa: de Veluwe. Maar Apeldoorn is meer dan een groene... Lees meer

Bezoekadres Marktplein 1
7311 LG Apeldoorn

Postadres Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn
Tel.: 055 580 15 55
Website: http://www.apeldoorn.nl/