MANAGER Sociale Dienst Oost Achterhoek

( schaal 13 - 13 )

Sociale Dienst Oost Achterhoek

Hoogst genoten opleiding: WO 
Dienstverband: Vast 
Gepubliceerd op : 02-08-2017
Max aantal uur per week: 36
Min aantal uur per week: 36
Sluiting : 27-08-2017

Heb je hart voor de Achterhoek? Voel jij je thuis binnen haar groene grenzen én in het sociaal domein? Specifiek op het terrein werk en inkomen?

We zijn op zoek naar een bevlogen mensenmanager die namens de drie hechte gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, gemeenten  met respectievelijk ca. 44.000, 30.000 en 29.000 inwoners, leiding geeft aan de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Een dienst die o.m. voor ruim 1.400 inwoners de werktoeleiding en uitkering verzorgt in het kader van de Participatiewet.

Je staat aan het hoofd van een efficiënt werkende organisatie met een betrokken team dat goed samenwerkt. Een ambitieus team van ruim 100 fte. Jíj bent de +1. Een stevige en positieve persoonlijkheid. Iemand die rust en vertrouwen uitstraalt en met energie leiding geeft, ruimte geeft aan de uitvoering en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Er is veel ruimte voor je eigen werkwijze en aanpak. Met wat ons betreft een sleutelrol voor jouw uitstekende communicatieve vaardigheden.


Bestuurlijke context
De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) is de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor Werk en Inkomen van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. SDOA is een zgn. Gemeenschappelijke Regeling en wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur (AB) dat bestaat uit collegeleden van de 3 gemeenten. Het Dagelijks Bestuur (DB) van het AB is verantwoordelijk voor de dagelijkse bestuurlijke aangelegenheden. Het DB wordt geadviseerd door een secretaris. De rol van de secretaris wordt op dit moment nog uitgevoerd door één van de gemeentesecretarissen van de 3 gemeenten.

Nog onlangs heeft het bestuur van SDOA zijn visie op Participatie herbevestigd. Daarin is gesteld dat “De rol van de Sociale Dienst is gericht op het vinden van betaald werk. Daarbij wordt uitgegaan van een inclusieve samenleving en van een inclusieve arbeidsmarkt die voor iedereen mogelijkheden biedt om te werken naar vermogen. De Sociale Dienst ondersteunt zowel inwoners met een kleine als inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Onderscheid in doelgroepen staat niet meer centraal in de dienstverlening, de inwoner staat centraal en de facilitering geldt als maatwerk. Als echter maatschappelijke participatie het hoogst haalbaar blijkt, dan vindt overleg en indien mogelijk en wenselijk een warme overdracht plaats naar de gemeentelijke (lokale) organisatie (WMO/Jeugd).”

In de afgelopen maanden is in opdracht van de 3 gemeenten een organisatieonderzoek uitgevoerd. Het doel daarvan was vast te stellen of de bestaande structuur en inrichting, die nog dateert uit het oprichtingsjaar van SDOA in 2010,  nog wel past bij de taken die SDOA op dit moment voor de 3 gemeenten uitvoert. In dit onderzoek is gebleken dat SDOA een behoorlijk efficiënt en effectief werkende organisatie is. In het onderzoek zijn een aantal adviezen geformuleerd over o.m. de organisatiestructuur en de opdrachtgeversrol van het DB. In de komende maanden worden hierover door het bestuur van SDOA besluiten genomen.

Over SDOA
De Sociale Dienst Oost Achterhoek

 • Is uitvoerder van de bestuurlijke visie “Iedereen doet mee. Niemand aan de kant”;
 • Is de uitvoeringsorganisatie van de 3 gemeenten voor de Participatiewet, het Minimabeleid en een deel van de Wet sociale werkvoorziening (m.n. het onderdeel Ontwikkeling & Detachering);
 • Verzorgt de werktoeleiding en uitkering in het kader van de Participatiewet voor ruim 1.400 inwoners van de 3 gemeenten;
 • Heeft ruim 100 fte in dienst voor de uitvoering van de opgedragen taken;
 • Voert zijn frontofficetaken uit vanuit het Loopbaanplein Oost Achterhoek in Winterswijk, zijn backofficetaken vanuit Groenlo en laat een belangrijk deel van zijn bedrijfsvoeringstaken uitvoeren door de gemeente Berkelland;
 • Verzorgt de beleidsontwikkeling en -voorbereiding op het gebied van Werk, Inkomen en Minimabeleid voor de 3 gemeenten;
 • is een organisatie waarin de 3 gemeenten deelnemen op basis van respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid;
 • is een organisatie die slim (effectief en efficiënt) en slagvaardig is;

Over de manager
Taakomschrijving

 1. Geeft leiding aan en draagt integrale verantwoordelijkheid voor de werkorganisatie SDOA;
 2. Is middelenverantwoordelijk (personeel en organisatie, financiën, communicatie, informatisering, juridische kwaliteit en automatisering);
 3. Signaleert relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op het terrein van SDOA, vertaalt deze zo nodig naar beleidsinitiatieven en vertaalt de hoofdlijnen van beleid in concrete doel- en taakstellingen voor SDOA;
 4. Rapporteert aan het bestuur over de voortgang;
 5. Onderhoudt functionele relaties en netwerken met gemeentelijke partners en partners in de keten van Werk en Inkomen op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau;
 6. Bouwt en onderhoudt relaties en netwerken met het regionale bedrijfsleven;

Functieprofiel
De manager van SDOA:

 • Is dienstbaar aan de 3 gemeenten en werkt namens en voor het bestuur van SDOA;
 • Beschikt over een relevant netwerk, is in staat om dit verder uit te bouwen en te onderhouden;
 • Is in hoge mate politiek/bestuurlijk sensitief;
 • Is een stevige persoonlijkheid en in hoge mate communicabel;
 • Is voortdurend op zoek naar vernieuwing met oog voor het resultaat;
 • Moet snel en makkelijk kunnen schakelen tussen operationeel en strategisch niveau;
 • Is makkelijk benaderbaar en een verbinder;
 • Kent het domein van Werk en Inkomen en weet hoe de processen daarbinnen lopen.

Functie-eisen
De beoogd manager:

 • Heeft een WO werk- en denkniveau met ruime ervaring in het domein Werk en Inkomen;
 • Beschikt over een relevant netwerk in het domein Werk en Inkomen;
 • Heeft ruime bestuurlijke en leidinggevende ervaring;
 • Is samenwerkingsgericht, resultaatgericht en communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk);
 • Heeft een leiderschapsstijl die zich kenmerkt door vertrouwen, ruimte geeft aan de uitvoering en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie belegd.

Ons aanbod
Voor deze functie wordt een maximum salaris geboden van € 5.837,- bruto per maand. Naar verwachting zal op korte termijn, gezien de veranderende omgeving van SDOA, de functie opnieuw gewaardeerd worden.

Informatie
De procedure wordt begeleid door RadarAdvies. Voor nadere informatie over deze functie en de procedure kun je contact opnemen met John Boes via telefoonnummer 06 – 5372 1718 of via mail j.boes@radaradvies.nl.

We zien je sollicitatie, inclusief curriculum vitae en motivatiebrief, uiterlijk 27 augustus 2017 tegemoet. Je kunt je sollicitatie mailen naar j.boes@radaradvies.nl.

Op 28 augustus 2017 maken we een eerste selectie van de kandidaten die we mogelijk voor gaan stellen aan SDOA. Je wordt dan nog dezelfde dag telefonisch uitgenodigd voor een kort kennismakingsgesprek op 29 augustus 2017 op ons kantoor in Amsterdam.
Op 4 september 2017 bespreken we onze definitieve selectie, maximaal 4 kandidaten, met het DB van SDOA. Als je hiertoe behoort, word je nog dezelfde dag uitgenodigd voor een zgn. selectiecarrousel op 11 september 2017 vanaf 12.30 uur. Deze selectiecarrousel zal plaatsvinden in Groenlo.

Tijdens de selectiecarrousel dien je een pitch, een korte en krachtige presentatie van jezelf, te verzorgen van maximaal 5 minuten. Daarna heb je aan 4 verschillende tafels (een bestuurlijke, een collegiale, een medezeggenschaps- en een organisatietafel) een gesprek van maximaal 20 minuten. Nog diezelfde middag wordt besloten of we verder in gesprek gaan met je.

Een assessment kan, tenslotte, onderdeel uitmaken van de procedure.

Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: j.boes@radaradvies.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 27-08-2017 binnen zijn.

Solliciteer direct

Sociale Dienst Oost Achterhoek

Niemand staat aan de kant
Vanaf 1 januari 2010 zijn de krachten van de sociale diensten van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk gebundeld in de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA). De SDOA vervult voor klanten uit d... Lees meer

Bezoekadres Burgemeester Bosmastraat 7
7101 DE Winterswijk

Postadres Postbus 109
7140 AC Groenlo
Tel.: 0544 - 474200
E-mail: info@socialedienstoostachterhoek.nl
Website: http://www.socialedienstoostachterhoek.nl