Leden onafhankelijke bezwaarschriftencomm issie per 1 januari 2018

Gemeente Apeldoorn

Hoogst genoten opleiding: WO 
Dienstverband: Tijdelijk 
Gepubliceerd op : 27-07-2017
Max aantal uur per week:
Min aantal uur per week:
Sluiting : 25-08-2017

Maximaal aantal uren: 8
Minimaal aantal uren: 2

Ontwikkelingen bij de gemeente en in het bestuursrecht gaan razendsnel. Ben jij maatschappelijk betrokken, heb je geen binding met de gemeente Apeldoorn, analyseren zit in je haarvaten en ben je altijd op zoek naar de beste oplossing? Creatief denken is je niet vreemd en durf je af te wijken van bestaande paden? Dan ben jij de persoon waar de onafhankelijke bezwarencommissie (OBC) van de gemeente Apeldoorn naar op zoek is!

De gemeente Apeldoorn is als stad en organisatie volop in beweging. Met ruim 160.000 inwoners zijn we de 11e gemeente van Nederland. De organisatie bestaat uit 1.300 medewerkers verdeeld over 11 eenheden, waaronder de eenheid Veiligheid en Recht. Onder deze eenheid valt onze onafhankelijke bezwarencommissie.

We zijn een open en ambitieuze organisatie, met volop kansen voor ontwikkeling. Wat nieuwe medewerkers opvalt is de informele sfeer en de open en behulpzame houding van collega’s. Verder zijn we betrokken, uitnodigend en slagvaardig; dit zijn de kernwaarden die je terugziet in ons werk en onze houding. Met ons werk dragen we bij aan de drie strategische doelen van de organisatie: Apeldoorn versterken als comfortabele gezinsstad, het versterken van de positie van Apeldoorn als toeristisch toplandschap en het stimuleren van innovatie in onze veelzijdige economie - met duurzaamheid als rode draad.

Over de Onafhankelijke bezwarencommissie
De OBC bestaat uit 3 kamers (Algemeen, Sociaal en Personeel). Elke kamer bestaat uit twee leden en een voorzitter. De algemene kamer behandelt alle overige bezwaarschriften die niet in de Sociale kamer of personele kamer aan de orde komen. Deze hoorzittingen zijn openbaar en vinden in principe plaats op dinsdagochtend om de veertien dagen. De Sociale Kamer behandelt alle bezwaarschriften, die betrekking hebben op de Participatiewet (PW) en aanverwante regelingen, Wet maatschappelijke ontwikkelingen (WMO), Jeugdwet, Noodfonds en minimaregelingen. De hoorzittingen van deze kamer zijn niet openbaar. De hoorzittingen vinden in principe plaats op de woensdagochtend om de veertien dagen.
In de gemeente Apeldoorn wordt eerst getracht met de bezwaarmakers in overleg te treden over het bestreden besluit en pas als er geen oplossing mogelijk wordt gevonden wordt het bezwaar voorgelegd aan de bezwaarschriftencommissie om nog eens objectief naar het geschil te kijken en te beoordelen.

De leden rouleren volgens een jaarrooster. Voor de kamer Algemene Zaken en de kamer Sociaal zijn wij per 1 januari 2018 op zoek naar enthousiaste leden. Wil je onderdeel uit maken van een onafhankelijke bezwarencommissie, ben je maatschappelijk betrokken en goed in staat je standpunten te beargumenteren dan zoeken wij elkaar! Schroom niet als je niet bij een gemeentelijke overheid werkzaam bent. Als je kennis hebt van bestuursrecht in het algemeen en van het omgevingsrecht en het sociale domein in het bijzonder nodigen we je graag uit om te schrijven.

 • Het horen van de bezwaarmaker(s) en vertegenwoordigers van het college en andere belanghebbenden;
 • Het helder krijgen van de feiten en de inhoudelijke en procedurele context van besluiten
 • Het verhelderen van standpunten en argumenten
 • Het toetsen van bestuurlijke besluiten aan de eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid
 • In gezamenlijkheid komen tot een onafhankelijke oordeelsvorming
 • Het bestuur onafhankelijk, beargumenteerd en transparant adviseren over de bezwaarschriften met aandacht voor kwaliteitsverbetering

 • Een academisch werk- en denkniveau;
 • Brede gedegen actuele kennis van het bestuursrecht in het algemeen
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen
 • Kennis van en affiniteit met openbaar bestuur, ambtelijke organisatie en bestuurlijke verhoudingen
 • Oplossings- en resultaatgericht
 • Creatieve denker en lef om van bestaande paden af te wijken
 • Sociale betrokkenheid en communicatieve vaardigheden
 • Gelet op de huidige samenstelling van de Algemene kamer gaat de voorkeur uit naar kandidaten die in ieder over specifieke actuele kennis en ervaring beschikken van de Omgevingswet en milieurecht en van het algemeen bestuursrecht (APV en WOB)
 • Gelet op de huidige samenstelling van de Sociale kamer gaat de voorkeur uit naar kandidaten die in ieder geval over specifieke kennis en ervaring beschikken van de WMO en Jeugdwet eventueel in combinatie met de PW.

De vergoeding van het presentiegeld bedraagt € 185,00 per zittingsdag (deel) Daarnaast wordt er een reiskostenvergoeding van € 0,28 per kilometer geboden.

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over het lidmaatschap kun je contact opnemen met Ton Dekker, programmamanager Bezwaar en Beroep, telefoonnummer 055-5802207. Verder verwijzen we voor informatie naar de verordening behandeling bezwaarschriften 2016 van de gemeente Apeldoorn op www.overheid.nl.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 4 september 2017 (Algemene Kamer) en op woensdag 6 september 2017 (Sociale kamer). De benoeming zal plaatsvinden door de gemeenteraad voor een periode van 4 jaar ingaande 1 januari 2018 met een eventuele verlenging van maximaal 4 jaar.

Solliciteren?
Reageren kan alleen via de solliciteer button op deze website. In verband met het digitale proces kunnen we te laat binnengekomen reacties of op een andere manier ingediende sollicitaties niet in de procedure meenemen.
Vermeld in je brief om welke vacature het gaat, vacaturenummer 17-98 .(Algemene kamer) of vacaturenummer 17-99 (Sociale kamer). Wij zien je reactie graag uiterlijk 25 augustus 2017 tegemoet.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Solliciteer direct

Gemeente Apeldoorn

Werken bij de gemeente Apeldoorn betekent werken in een mooie, groene gemeente die zich volop ontwikkelt. Apeldoorn is centraal gelegen in één van de grootste aaneengesloten natuurgebieden in Europa: de Veluwe. Maar Apeldoorn is meer dan een groene... Lees meer

Bezoekadres Marktplein 1
7311 LG Apeldoorn

Postadres Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn
Tel.: 055 580 15 55
Website: http://www.apeldoorn.nl/