Functioneel beheerder Parkeren

Gemeente Nijmegen

Hoogst genoten opleiding: MBO MBO plus 
Dienstverband: Vast 
Gepubliceerd op : 12-10-2018
Max aantal uur per week: 28
Min aantal uur per week: 28
Sluiting : 22-10-2018

Wil jij het functioneel beheer van parkeren in de gemeente Nijmegen als kwaliteitsmedewerker ontwikkelen?

Bureau Parkeren en Verkeersmanagement (PVM) staat als onderdeel van de afdeling Stadsbeheer aan de lat om vorm en inhoud te geven aan het betaald parkeren, de toegankelijkheid van de stad en de doorstroming van het verkeer. We werken daarbij in nauw contact met bewoners en belangengroepen uit de stad. Onze belangrijke waarden hierbij zijn: dienstverlening, samenwerking, duurzaamheid en natuurlijk kijken we ook naar de leefbaarheid van de stad en de bereikbaarheid van de voorzieningen.

Nijmegen heeft betaald parkeren ingesteld om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de stad te kunnen sturen. Het product “betaald parkeren” is opgebouwd uit verschillende onderdelen (vergunningen, abonnementen en RVV-ontheffingen). Voor een deel bieden we onze parkeerproducten digitaal aan, zodat onze klanten ze zelf kant-en-klaar kunnen afnemen op het moment dat het hen het beste uitkomt. Deze service wil verder uitbreiden.

Wat ga je doen?
Samen met het team ga je zorgen dat aanvragen m.b.t. betaald parkeren op een klantvriendelijke en efficiënte manier worden afgehandeld. Dit doe  je enerzijds door te zorgen dat de software van het parkeersysteem goed is ingericht en functioneert  en anderzijds door het team te helpen bij het afhandelen van klantvragen.

Je gaat de digitale dienstverlening van betaald parkeren verder uitbouwen en verbeteren. Dit doe je door de werkprocessen te optimaliseren en de uitwerking aan te passen in onze systemen. Het doel is dat betaald parkeren een digitaal proces is. Hierbij is het van belang dat de dienstverlening verbetert.

Je draait ook mee met de afhandeling van vragen van klanten. Op deze wijze hou je ook een goed gevoel met de werkwijze van de systemen en ken je de werkprocessen. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de afhandeling van alle vragen.

Tenslotte zorg je er ook voor dat jouw collega’s binnen en buiten het bureau over de juiste informatie over betaald parkeren beschikken. Denk hierbij aan ons klant contact centrum (KCC) en de balies van Publiekszaken.

Kortom: Jij zorgt samen met je collega(s) het gehele jaar voor de tijdige en correcte afhandeling van alle soorten aanvragen die bij de gemeente Nijmegen binnenkomen en daarnaast zorg je voor de ontwikkeling van de digitale afhandeling van dit proces.

Hoe?
Je gaat met onze externe klanten (o.a. inwoners en ondernemers) en interne collega’s in gesprek om te kijken of we ze met hun specifieke vragen kunnen helpen. Aanvragen toets je inhoudelijke op de geldende regelgeving en daarnaast ben je in staat om passende oplossingen te bedenken.

Om onze dienstverlening te optimaliseren gaan we actief met klanten in gesprek over hun vragen en wensen. Dit doe je telefonisch en daarnaast handel je vragen per e-mail af. In de vraag of je wensen kunt honoreren heb je in principe een zelfstandige positie. 

Wat neem je daarvoor mee?
Op de kernwaarden van de afdeling ben je de cultuurdrager. Dit betekent dat je ons motto voor ogen houdt “We doen het voor de bewoners van onze stad”.

De kwaliteitsmedewerker waar wij naar op zoek zijn heeft ervaring met functioneel applicatiebeheer: je hebt voldoende kennis en ervaring met verbetertrajecten op het gebied van kwaliteit en werkprocessen; affiniteit met vergunningverlening en parkeren en ervaring met de interpretatie van regelgeving om klantvragen goed te kunnen beoordelen.

Je kunt op een klantvriendelijke manier uitleggen wat er wel en niet mogelijk is en je beschikt over de vaardigheden om goed te kunnen plannen, want ook bij piekbelasting en incidenten moet je aan de gestelde kwaliteiten en termijnen voldoen. Je bent gewend om zelfstandig binnen een team te functioneren, waarbij je gericht bent op samenwerking en initiatief neemt. Verder ben je: ondernemend; in staat om buiten de kaders te denken; oplossingsgericht en kun je verbinden. Je hebt minimaal een afgerond MBO niveau 4 opleiding.

Wie ben je?
Je bent een enthousiast persoon die met energie ons team komt versterken. Je bent iemand die vanuit overzicht op het werkveld met nieuwe ideeën komt en actief samenwerking bevordert en die zich thuis voelt in een politiek bestuurlijke omgeving.

Overige informatie
Voldoe je aan bovenstaande en wil je deel uitmaken van een team van professionals, die bezig is met het ontwikkelen parkeren in de oudste stad van Nederland? Stuur dan je cv met motivatiebrief uiterlijk maandag 22 oktober 2018.

Salariëring:
Het salaris bedraagt maximaal € 3376,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. De functie is ingedeeld in functieschaal 8. We zoeken iemand voor minimaal 28 uur per week.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jan ter Wal, 06-51156485 / j.ter.wal@nijmegen.nl, afdelingshoofd Stadsbeheer. 

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdagochtend 25 oktober 2018.

Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Je sollicitatie kun je indienen via de website van : webformulier openen

Solliciteer direct

Gemeente Nijmegen

Werken voor een stad met ambitie
Dit is Nijmegen: de oudste stad van Nederland. Een levendige universiteitsstad met een rijke historie. Een aantrekkelijke winkelstad met een breed cultureel aanbod, Bourgondisch en gastvrij. Een sta... Lees meer

Bezoekadres Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

Postadres Postbus 9105
6500 HG Nijmegen
Tel.: 024-329 91 11
E-mail: gemeente@nijmegen.nl
Website: http://www.nijmegen.nl