Junior secretaris-onderzoek er Rekenkamer

( schaal 10 - 9 )

Gemeente Arnhem

Hoogst genoten opleiding: WO 
Dienstverband: Tijdelijk 
Gepubliceerd op : 02-07-2018
Max aantal uur per week: 0,8 fte
Min aantal uur per week:
Sluiting : 03-08-2018

18-031-RK De Rekenkamer Arnhem zoekt een junior secretaris-onderzoeker (ca. 0,8 fte)

De Rekenkamer Arnhem

De Rekenkamer van de gemeente Arnhem doet onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. Dit is belangrijk, want de aanzienlijke ontvangsten van de gemeente Arnhem worden door burgers en bedrijven opgebracht via belastingen en heffingen. Hierdoor is de gemeente Arnhem in staat jaarlijks ruim € 700 miljoen te besteden aan de stad. Dat geld moet een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de stad en de gemeenschappelijke voorzieningen. Daarom stelt de Rekenkamer zich bij onderzoeken de vraag: "Bereikt het gemeentebestuur de doelen die ze heeft vastgesteld en wordt het geld op een goede wijze besteed?".

Functie

Jouw kerntaak is het in samenwerking met de leden van de Rekenkamer en de onderzoeker- secretaris verrichten van onderzoek naar gemeentelijke processen, organisatie en beleid. In dat kader werk je onderwerpen uit in probleemstellingen en onderzoeksvragen en lever je een bijdrage aan de onderzoeksopzet. Je bent voor de benodigde informatie niet alleen regelmatig op bezoek bij gemeentelijke clusters, maar vaak ook bij samenwerkingspartners van de gemeente (woningcorporaties, onderwijs, zorginstellingen etc.). Dankzij een goed conceptueel vermogen, snel begrip van zaken, tactvol optreden en volharding, krijg je zonder problemen de juiste informatie boven tafel. Bovendien weet je die informatie niet alleen op een rijtje te zetten, maar deze ook te analyseren en te beoordelen. Je bevindingen, analyses en oordelen rapporteer je aan de Rekenkamer. In voorkomende gevallen voer je ook zelf onderzoeken uit. Naast je onderzoekstaken vormen de secretariële en praktische taken behorend bij jouw onderzoeken onderdeel van jouw takenpakket.

Competenties

We zijn op zoek naar een junior secretaris-onderzoeker met een academisch denk‐ en werkniveau. We zijn nadrukkelijk op zoek naar kandidaten met een achtergrond in de bedrijfs‐ of bestuurskunde of ‐ economie, rechten, accountancy of openbare financiën.

Je functioneert zelfstandig, waarbij je de nadrukkelijke afstemming blijft zoeken met de onderzoeker-secretaris en de leden van de Rekenkamer. Je opereert onafhankelijk en vanuit een eigen positie, maar wel met oog en zorg voor een uitstekende werkrelatie met de ambtelijke organisatie. Je bent onafhankelijk, kritisch maar ook verbindend.

Je hebt vakinhoudelijke en methodische kennis van onderzoek naar gemeentelijk beleid en bedrijfsvoering of de capaciteiten je die kennis snel eigen te maken. Je leert snel  inzicht in politiek‐bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen binnen gemeentelijke organisaties te krijgen.

Je bent resultaatgericht en werkt doelmatig. Je mondelinge en bovenal schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zijn goed. Je hebt aantoonbaar affiniteit met de gemeentelijke overheid, bijvoorbeeld door stages, traineeships of een eerste baan.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een tijdelijk dienstverband voor de duur van 2 jaar. De functie van junior secretaris-onderzoeker wordt ingeschaald in minimaal € 2.591,‐ bruto per maand aanloopschaal 9 en maximaal  € 4224,‐ bruto  per maand functionele schaal 10 (salarispeil 1 januari 2018) bij een 36‐urige werkweek. Een kandidaat die werkzaam is binnen de gemeente Arnhem kan alleen voor de Rekenkamer werken en mag daarnaast niet parttime werken in een andere functie binnen de gemeente. Aangezien de Rekenkamer en de Gemeenteraad op woensdag(avond) vergaderen, moet je op deze dag beschikbaar zijn.

Procedure‐informatie

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Arie Teeuw, voorzitter van de Rekenkamer, 06 46141252. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je stellen aan Francisca van der Meer, P&O‐adviseur, 026-377 4752.

Solliciteren

Online solliciteren kan tot 4 augustus 2018. De eerste ronde verkennende gesprekken is gepland op vrijdag 17 augustus a.s. De tweede ronde gesprekken is gepland op vrijdag 31 augustus a.s. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld maar de loonconstructie is bespreekbaar (dus ook freelanceconstructies zijn mogelijk). 

Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties.024310@werkeningelderland.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 03-08-2018 binnen zijn.

Solliciteer direct

Gemeente Arnhem

Arnhem groene en creatieve stad
Arnhem noemt zich een groene en creatieve stad. Dat mogen we ook doen, want Arnhem is de afgelopen jaren uitgeroepen tot groenste stad van Nederland en Europa, en Park Sonsbeek tot beste openbare ruim... Lees meer

Bezoekadres Koningstraat 38
6811 DG Arnhem

Postadres Postbus 9029
6800 EL Arnhem
Tel.: 0900 - 1809
Fax: 026-3774830
Website: http://www.arnhem.nl/