Afstand
Vacature Provincie Gelderland

GERECTIFICEERDE VACATURE! Wij zoeken een financial controller. Ben jij de financieel expert die de verbindende schakel vormt met de partners binnen en buiten de provincie ?

 • Standplaats
  Arnhem
 • Uren per week
  32 - 36
 • Maandsalaris
  €3.403 - €4.862
 • Salarisniveau
  Schaal 11
 • Reageren t/m
  12 december Je hebt nog 1 dagen
 • Opleidingsniveau
  Hbo
 • Plaatsingsdatum
  26 november 2019
 • Dienstverband
  Tijdelijk

De afdeling Financiën – onderdeel van Bedrijfsvoering – is Partner in Business en werkt in de volle breedte van de organisatie. Bijvoorbeeld voor alle ambities uit het coalitieakkoord en voor alle maatschappelijke opgaven die in toenemende mate integraal worden opgepakt. Daarbij geeft zij richting aan de financiële beleidskaders van de organisatie, de P&C-cyclus, heeft een medeverantwoordelijkheid in het realiseren van doelstellingen en brengt daarbij financiële ~ en inkoopexpertise in en verzorgt zij de financiële administratie. De provincie is steeds vaker één van de partners in variërende netwerken. Dat vraagt om passende vormen van samenwerking en inzet van financiële middelen.
Binnen het team Business Plannen  en control van de afdeling is een vacature ontstaan voor financial controller.

Als financial controller heb je de volgende taken :
1) Voert bedrijfseconomische analyses uit en stelt adviezen op ten behoeve van de bedrijsvoering en het begrotingsproces.
2) Fungeert als aanspreekpunt, gesprekspartner en klankbord voor afdelingsmanagers, programmamanagers en/of budgethouders ten aanzien van vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering, financieel beleid, project- en programma control en/of de planning & controlcyclus. Adviseert en draagt bij aan de totstandkoming van afdelingsplannen en de financiële toetsing daarvan.  
3) Monitort en evalueert bestaand beleid in termen van rechtmatigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid, beleidsinhoud en budgettaire inpasbaarheid, en adviseert het management naar aanleiding van bevindingen. 
4) Voert analyses en (voor)onderzoeken uit met betrekking tot sturingsbehoeften en informatiebehoeften van het management en vertaalt deze naar functionele eisen ten aanzien van rapportages. Voorbeelden van rapportages zijn: voor het p-beraad, opdrachtgevers, programmamanagers.
5) Samenstellen/opstellen van meerjarenramingen, de (concept)begroting, inclusief de bijbehorende toelichtingen, prognoses en tussentijdse aanpassingen en (bijdrage aan) de jaarrekening, en voert hierover overleg met budgethouders. 
6) Bewaakt de samenhang en de consistentie in het financiële beleid. 
7) Deelname aan projecten; voorbereiden en (mede) opstellen van projectplannen, -vorming, -opzet, -organisatie en uitvoering. 

Je werkt nauw samen met je collega's binnen team Business Planning en Controle. Je bent de verbindende schakel tussen de afdeling programmering en Financiën. Samen met de collega's van subsidieverlening en BJZ (Bestuurlijk Juridische Zaken) zorg je voor een complete advisering en toelichting/motivering voor de voorstellen richting Gedeputeerde en Provinciale Staten. Je hebt te maken in je rol met programmamanagers en medewerkers. Je hebt veel afstemming, bent vraagbaak, de helpende hand en aanjager voor het initëren tot en met het implementeren van verbeteringen.  

Je bent een makkelijk benaderbare en prettige teamspeler die weet welke vaardigheden ingezet moeten worden als adviseur én doener. Je beweegt met (organisatie)sensitiviteit makkelijk en klantgericht op alle niveaus en over uiteenlopende onderwerpen. Je maakt verbinding, bent nieuwsgierig, leeft je in en denkt mee. Je bent proactief en neemt initiatief. Je hebt een goed gevoel voor timing en inbreng en je zoekt hierbij naar een juiste balans met je gesprekspartners.
Je bent een stevige gespreks- en sparringpartner met gevoel voor (organisatie)sensitiviteit. Je herkent weerstand en weet deze om te buigen naar samenwerking. Je weet mensen op een prettige manier te overtuigen op basis van argumenten (standvastig maar niet star) met een gezonde afweging van risico's en belangen. Hierdoor ben je in staat om veranderingen te realiseren in samenwerking met andere disciplines.  

In je communicatie ben je duidelijk, helder en ‘to the point’. Je luistert actief en vraagt door totdat je de ander echt begrijpt.
Je bent in staat om kort, bondig, snel, accuraat/punctueel te werken. Je bent analytisch en procesgericht zodat je de impact van voorstellen (van jezelf en anderen) goed kunt overzien. Je bent handig en intuïtief met cijfers en tooling. Je bent zeer goed in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden.

Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding bedrijfseconomie, bedrijfskunde, bedrijfsadministratie of accountancy.
Je hebt enige ervaring in een vergelijkbare functie binnen de overheid.
Je hebt kennis van en ervaring met de toepassing van de BBV voorschriften en kunt werken met financiële systemen die gebruikt worden door overheden.

Voor meer informatie kun je terecht bij Jacqueline Koopmanschap, teammanager, via email j.koopmanschap@gelderland.nl of via 026-359 99 99.

De genoemde salarisbedragen zijn gebaseerd op een dienstverband van 36 uur.  

Het dienstverband is tijdelijk met uitzicht op vast.

Je kunt reageren tot en met 12 december 2019.

Deze vacature staat zowel binnen het samenwerkingsverband KANS in Gelderland als extern op de site Werken in Gelderland. Bij gelijke geschiktheid heeft de KANS kandidaat voorrang. Invulling via het KANS in Gelderland samenwerkingsverband gebeurt op basis van collegiale uitleen.
 

Zie voor verdere informatie ook de toelichting KANS in Gelderland op de site Werken in Gelderland.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.  

Denk je dat jij degene bent die wij zoeken?

Solliciteer nu

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures