Afstand
Vacature Gemeente Nijmegen

De Cliëntenraad Participatiewet zoekt een nieuwe voorzitter.

 • Griffie/bestuursondersteuning
 • Standplaats
  Nijmegen
 • Uren per week
  .
 • Reageren t/m
  07 september Je hebt nog 19 dagen
 • Opleidingsniveau
  Anders
 • Plaatsingsdatum
  13 augustus 2019
 • Dienstverband
  Tijdelijk

De Cliëntenraad adviseert het gemeentebestuur van Nijmegen gevraagd en ongevraagd over zaken die te maken hebben met uitkeringen, minimabeleid, schuldhulpverlening en armoedebestrijding.
De raad bestaat uit leden die zelf een uitkering hebben en vertegenwoordigers van organisaties, die veel contact hebben met de doelgroep. Er wordt gemiddeld eenmaal per zes weken vergaderd, meestal op donderdagmiddag.
De vergaderingen worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, die ook de Cliëntenraad vertegenwoordigt bij voorkomende gelegenheden. De voorzitter wordt benoemd door het College van burgemeester en wethouders voor een termijn van vier jaar. Deze termijn kan worden verlengd met nog eens vier jaar.

De huidige voorzitter treedt terug met ingang van 1 januari 2020, vanwege het bereiken van de maximumtermijn.

Taken van de voorzitter

- het in overleg met de ambtelijke secretaris voorbereiden en vaststellen van de agenda van de vergaderingen
- het voorzitten van de vergaderingen
- het ondersteunen van de leden van de raad bij het vormen en formuleren van standpunten
- het bewaken van de uitvoering van toezeggingen gedaan door of namens het college
- een bijdrage leveren aan andere vormen van participatie van de doelgroep bij de ontwikkeling van beleid en uitvoering

Wat verwachten we van de voorzitter?

- affiniteit met en kennis van het sociale domein in Nijmegen
- alle leden van de raad een stem kunnen geven in de vergadering
- gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
- kunnen werken in netwerken
- geen directe banden met politieke partijen in de Nijmeegse gemeenteraad of organisaties die zijn vertegenwoordigd in de Cliëntenraad
- geen uitkering van de gemeente Nijmegen

De voorzitter ontvangt per reguliere vergadering een vergoeding op grond van de verordening geldelijke voorziening  commissieleden.
Meer informatie over de Cliëntenraad Participatiewet vindt u op de site van de gemeente Nijmegen onder burgemeester en wethouders/ adviesraden. U kunt ook bellen met de ambtelijke secretaris van de raad: Martijn van der Aalst op 14 024.

Als u de nieuwe voorzitter wilt worden, mail dan voor 8 september een sollicitatie voorzien van uw cv naar cliéntenraadpwet@nijmegen.nl

Denk je dat jij degene bent die wij zoeken?

Solliciteer nu

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures