Afstand
Vacature Gemeente Overbetuwe

Coördinator Sociaal Team Overbetuwe

 • Standplaats
  Elst
 • Uren per week
  32 - 36
 • Maandsalaris
  €2.702 - €4.406
 • Salarisniveau
  Schaal 9 - 10
 • Reageren t/m
  17 december Je hebt nog 6 dagen
 • Opleidingsniveau
  Hbo
 • Plaatsingsdatum
  06 december 2019
 • Dienstverband
  Tijdelijk met uitzicht op vast

Voor het Team Uitvoering Sociaal Domein zijn wij op zoek naar een

Coördinator Sociaal Team Overbetuwe

HR 21 - Medewerker Beleidsuitvoering l

voor 32 - 36 uur per week

Voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband

Team Uitvoering Sociaal Domein (TUSD)

Het Team Uitvoering Sociaal Domein is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet, de participatiewet, de bijzondere bijstand, schuldhulp-verlening, leerlingenvervoer en de lokale minimaregelingen. Onze dienstverlening is er op gericht om inwoners in hun kracht te zetten en te ondersteunen waar het echt nodig is. We zijn laagdrempelig en bereid tot het realiseren van maatwerk als een voorliggende voorziening niet adequaat is. Per 1 december 2019 werken we allemaal vanuit het Sociaal team Overbetuwe

Het team werkt nauw samen met de beleidsmedewerkers Sociaal Domein die in samenspraak met bestuur en inwoners de spelregels voor de uitvoering ontwikkelen en aansturen.

Binnen het team Uitvoering Sociaal Domein is sprake van een continue transformatie die is gericht op:

 • Het gedachtengoed van de kanteling bij onszelf, de inwoners en onze zorgaanbieders tot basis te maken voor ons dagelijks handelen.

 • Het optimaliseren van onze dienstverlening aan inwoners door integreren en verbeteren van klantprocessen.

 • De professionalisering van de bedrijfsvoering ten behoeve van het in control zijn op onze financiën en kwaliteit van de zorg.

  Binnen TUSD wordt uitvoering gegeven aan een aantal primaire klantprocessen om de klant te ondersteunen in zijn of haar vraag, te weten Wmo, Participatie & Jeugd. Naast deze primaire klantprocessen zijn er een aantal ondersteunende functies en het interventieteam dat kortdurende ondersteuning biedt in crisissituaties en multi-problem casuïstiek.

  Wat ga je doen?

  De Coördinator Sociaal Team Overbetuwe vormt samen met de teammanager TUSD (proceseigenaar), de coördinator W&I, de coördinator Wmo en Jeugd en de coördinator Ondersteuning het TUSD coördinatieteam. Samen dragen zij zorg voor de aansturing van het team en het realiseren van de afgesproken prestaties (KPI’s) van de werkprocessen binnen TUSD. De teammanager is daarbij hiërarchisch leidinggevende, de coördinatoren functioneel en operationeel. Je specifieke aandachtsgebied is het bewaken van een eenduidige werkwijze van de vrijwillig medewerkers en de beroepskrachten in het Sociaal Team Overbetuwe.

 • Coördineren van de werkzaamheden van één gebiedsteam binnen het Sociaal Team Overbetuwe;

 • Voorzitten van de casusbesprekingen binnen dit gebiedsteam;

 • Onderhouden en uitbouwen van het netwerk binnen de dorpen en kernen die door het gebiedsteam worden bediend;

 • Implementeren van tactisch beleid en input leveren voor het ontwikkelen van tactisch beleid;

 • Bewaken van een eenduidige werkwijze op hoofdlijnen van de drie gebiedsteams;

 • Je bewaakt de eenduidige werkwijze van de beroepskrachten en vrijwillig medewerkers die in de drie gebiedsteams werken;

 • Het aanjagen van stevige verbindingen tussen de activiteiten van het Sociaal Team Overbetuwe en partnerorganisaties;.

 • Het versterken van de visie, koers en strategie;

 • Zorg dragen voor de doorontwikkeling van de sociale infrastructuur (lokaal en regionaal) met het oog op de verdergaande transformatie in het sociaal domein;

 • Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda van het Sociaal team Overbetuwe;

 • Het motiveren, inspireren en versterken van medewerkers;

 • Je zet samen met de collega’s de koers uit en geeft zo mede richting aan de ontwikkeling van het Sociaal Team Overbetuwe.

  .

  Wie ben je?

  Je bent een zelfbewuste en coöperatieve sparringpartner voor de teammanager en de andere 3 coördinatoren binnen TUSD. Je communiceert open en transparant, waarbij je ‘out of the box’ denkt. Je bent proactief, durft keuzes te maken én daarvoor te staan. Je hebt coördinerende en coachende kwaliteiten. Je bent oplossingsgericht en kunt onderscheid maken tussen incidenten en structurele knelpunten. Medewerkers van de maatschappelijke partners in Overbetuwe worden nadrukkelijk gevraagd te reageren.

  Wat weet en kun je?

 • Je hebt brede en voldoende diepgaande kennis en expertise op het vakgebied van welzijn en zorg.

 • Je hebt leidinggevende ervaring in vergelijkbare functies in een politiek bestuurlijke omgeving en ervaring met het aansturen van verandertrajecten binnen organisaties.

 • Je bent in staat om draagvlak te creëren en kunt snel schakelen in verband met de veranderende wet- en regelgeving.

 • Je bent in staat om “buiten” naar “binnen” te halen en de integraliteit met andere taak- en beleidsvelden te versterken.

 • Je zorgt op enthousiaste wijze voor sfeer en stimuleer je samenwerking door het accent te leggen op doelen, kansen en successen.

 • Je werkt op basis van heldere verwachtingen en vertrouwen dat de medewerkers eigen oplossingen kunnen ontwikkelen.

 • Je stijl wordt gekenmerkt door zakelijkheid en slagvaardigheid.

 • Je kent het spanningsveld bestuur, beleid en uitvoering, zet een heldere koers uit en onderbouwt deze gedegen en zorgvuldig.

 • Je bent analytisch sterk en bent een stevige partner voor de organisatie en het bestuur.

 • Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau.

 • Je hebt relevante ervaring binnen een zorgadministratie binnen de gemeentelijke overheid.

 • Je beschikt over actuele kennis van de Wmo, Participatiewet, Jeugdwet en overige relevante wetgeving.

 • Je handelt in het belang van de inwoner en denkt daarbij out off the box.

 • Je hebt ervaring en affiniteit met procesgericht werken.

 • Je bent in staat om medewerkers te stimuleren om klantprocessen optimaal uit te voeren en hen daarin te begeleiden. Je kunt klantprocessen op voortgang sturen en durft daarin keuzes te maken.

Gemeente Overbetuwe: zelfbewust en coöperatief

De gemeente Overbetuwe is een zelfbewuste en coöperatieve gemeente. Wij zijn een betrouwbare partner met een duidelijke visie; we weten wat we willen. Daarbij werken we efficiënt, resultaatgericht en komen we onze afspraken na. Vanuit onze krachtige, zelfstandige positie gaan wij samenwerking aan met anderen als deze een meerwaarde biedt voor onze inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven. Wij realiseren ons daarbij dat wij deze samenwerking steeds vanuit een verschillende rol kunnen oppakken.

Moderne informele organisatie

We zijn een moderne, informele organisatie, waar de lijnen kort zijn. Onze koers geeft ons richting én biedt ons voldoende ruimte om flexibel in te spelen op actuele ontwikkelingen. Als organisatie zijn we volop bezig om (andere) manieren van samenwerken te ontwikkelen met onze omgeving. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de implementatie van de Omgevingswet, ketenintegratie binnen het Sociaal Domein en verdere digitalisering van onze (dienstverlenings)processen.

Overbetuwe

Onze gemeente telt ruim 47.000 inwoners, verdeeld over 11 dorpskernen. Het ligt in het hart van de regio Arnhem en Nijmegen. De gemeente biedt rust, ruimte, bedrijvigheid en alle denkbare voorzieningen binnen handbereik. Dit maakt Overbetuwe een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken.

Wat bieden we je?

 • Een uitdagende en interessante functie in een gemeentelijke organisatie met korte lijnen.

 • Goede mogelijkheden voor tijd- en plaats onafhankelijk werken.

 • Afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van minimaal € 2.702,- en maximaal

  € 4.406,- bruto per maand (functieschaal 10) bij een volledige werkweek van 36 uur.

 • Een Individueel Keuze Budget (IKB) met daarin vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bovenwettelijk verlof, een bonus en levenslooptoelage. Dit is een vrij besteedbaar budget.

 • Een tijdelijke aanstelling of detachering vanuit je huidige organisatie (bijv. voor kandidaten vanuit de Arbeidsmarktregio en maatschappelijke partners).

  Ben je geïnteresseerd in deze functie en om in een dynamische organisatie te werken? Reageer dan uiterlijk 17 december via Werken in Gelderland. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 20 december a.s.

  Vragen?

  Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Gert-Jan Verhart, teammanager Team Uitvoering Sociaal Domein. Voor informatie over de procedure met Marleen  Wolters, teamsecretaresse. Beide kun je bereiken via telefoonnummer 14  0481.

  Deze vacature publiceren we tegelijkertijd intern en extern. Interne kandidaten krijgen voorrang als zij geschikt zijn voor deze functie.

Denk je dat jij degene bent die wij zoeken?

Solliciteer nu

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures