Ben jij onze nieuwe jurist Subsidierecht?

( schaal 10 )

Provincie Gelderland

Hoogst genoten opleiding: HBO HBO plus WO 
Dienstverband: Tijdelijk 
Gepubliceerd op : 15-05-2018
Max aantal uur per week: 36
Min aantal uur per week: 32
Sluiting : 29-05-2018

Waarom?
De provincie realiseert haar maatschappelijk opgaven die voortvloeien uit het coalitieakkoord via de inzet van diverse financiële en niet financiële instrumenten, waaronder subsidies.
Door het verstrekken van subsidie aan onze partners en andere initiatiefnemers ondersteunen we een breed scala aan uitvoeringsprojecten die bijdragen aan het realiseren van de in programma’s vastgelegde provinciale doelen. Jaarlijks verlenen we circa €400 miljoen subsidie.

Het gehele jaar door worden hiervoor subsidieaanvragen afgehandeld.

Naast positieve subsidiebesluiten beschikt de provincie ook negatieve subsidiebeschikkingen. Op deze beschikkingen ontvangt de provincie geregeld bezwaarschriften. Doordat het aantal bezwaren de laatste jaren toeneemt heeft de afdeling subsidieverlening extra juridische capaciteit nodig voor advisering bij negatieve beschikkingen en het behandelen van de daarop ingekomen bezwaarschriften. De afdeling subsidieverlening heeft te maken met een constante stroom van bezwaarschriften.


Wat?
- In het juridisch team van de afdeling subsidieverlening ben jij medeverantwoordelijk voor het succesvol afhandelen van bezwaarschriften. In dit kader behoort het opstellen van een schriftelijk commentaar en het verdedigen van de standpunten van het college van gedeputeerde staten bij de bezwarencommissie tot jouw taken. Je komt tot het inhoudelijk verweer nadat je afstemming hebt gezocht met je collega’s binnen het juridisch team en met de subsidieadviseur. Indien nodig ben je ook in gesprek met de collega’s van programmering.
- Je bent (mede)verantwoordelijk voor de eerstelijns advisering aan de actoren binnen de afdeling (met name subsidiebeoordelaars maar ook subsidieadviseurs en leden van het AMT), bij de processen van subsidieverstrekking, te weten het verlenen, wijzigen en vaststellen van subsidies.

- Je levert een bijdrage op het gebied van juridische kwaliteitszorg: dit kunnen werkprocessen zijn, kennisdeling (collegiale consultatie, masterclasses) en borging van kennis bij de verschillende actoren.

Hoe?
Je kunt goed zelfstandig werken en je prioriteiten stellen. Je bent in staat om na een inwerkperiode van enkele maanden de bezwaarprocedure zelfstandig te doorlopen. Je stemt je aanpak af met je juridische collega’s en je kunt goed samenwerken. Je haalt je resultaten binnen de (wettelijk) gestelde termijnen.
Door kennisoverdracht help je je collega’s waar mogelijk zelfstandig verder te kunnen met juridische vraagstukken

Wie?
Dit werk vraagt minimaal een afgeronde HBO opleiding recht met enige jaren werkervaring. Bij voorkeur beschik je over  een academische opleiding Nederlands Recht met kennis van het Bestuursrecht. Je hebt kennis en ervaring van subsidierecht. Je hebt gevoel voor politiek/ bestuurlijke verhoudingen. Daarnaast beschik je over de onderstaande vaardigheden:
• Overtuigingskracht 
• Analytisch sterk
• Zelfstandig
• Initiatiefnemer met goede contactuele vaardigheden
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

De opdracht is voor de periode van één jaar (met de mogelijkheid tot verlenging). Je komt in eerste instantie bij ons te werken via een payroll contstructie.

Voor meer informatie kun je terecht bij mevrouw Kimberly Heij, teammanager, k.heij@gelderland.nl of via 026-3598962.

Je kunt reageren tot en met 29 mei 2018.

Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties.023098@werkeningelderland.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 29-05-2018 binnen zijn.

Solliciteer direct

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt
De provincie Gelderland maakt werk van de slogan 'dichterbij dan je denkt'. Ruim 1500 medewerkers werken samen aan een beter en mooier Gelderland voor bijna twee miljoen inwoners. De gro... Lees meer

Bezoekadres Markt 11
6811 CG Arnhem

Postadres Postbus 9090
6800 GX Arnhem
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl