Ben jij die juridisch planoloog die met passie en creativiteit fysieke opgaven helpt realiseren

( schaal 11 )

Provincie Gelderland

Hoogst genoten opleiding: WO WO plus 
Dienstverband: Tijdelijk 
Gepubliceerd op : 04-12-2017
Max aantal uur per week: 40
Min aantal uur per week: 32
Sluiting : 05-01-2018

Waarom?
Binnen Programmering werkt het team UFO (uitvoering fysieke opgave) in opdracht van programmamanagers aan de realisering van maatschappelijk gewenste ruimtelijke projecten, waarbij provinciale belangen in bovenlokale ontwikkelingsprojecten aan de orde zijn. Zij werkt daarbij projectmatig vanuit de aanpak Gelderse Gebiedsontwikkeling samen met ex- en interne partners en doet dit vanuit multidisciplinaire teams. In deze regieteams zitten ook medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het vastgesteld krijgen van milieu effect rapportages & inpassingsplannen en die de coördinatie organiseren op basis van de Wet ruimtelijke ordening.

Door de toenemende vraag aan deze expertise vanwege het grote aantal projecten en de politieke urgentie die hierop zit is extra inzet van medewerkers op dit terrein nodig.

Wat?
Je zorgt voor de aanbesteding van milieueffectrapportages (MER),  inpassingsplannen en daaraan ten grondslag liggende onderzoeken. Je beoordeelt deze rapportages, plannen en onderzoeken op kwaliteit. Je vraagt de (belangrijkste) vergunningen voor een project aan en zorgt voor de coördinatie hiervan. Je verzorgt de wettelijke procedures, de interne besluitvorming en stemt hierover af met onze interne en externe partners.
 
Hoe?
Je werkt binnen multidisciplinaire projectteams. Deze teams bestaan uit provinciale medewerkers en medewerkers van partners binnen de betreffende gebiedsontwikkeling, zoals gemeenten, waterschappen, regionale uitvoeringsdiensten of Rijkswaterstaat. De teams worden aangestuurd door een projectleider die de eindverantwoordelijkheid heeft. Jij draagt echter de deelverantwoordelijkheid voor de procedures en vaststelling rond milieu effect rapportages, inpassingsplannen en daaraan ten grondslag liggende onderzoeken. In dat kader zorg je voor een back-office om de kwaliteit van de onderzoeken te kunnen waarborgen. Je bent naast je deelverantwoordelijkheid samen met anderen in het team ook verantwoordelijk voor het te behalen projectresultaat. Hetzelfde geldt ten aanzien van de coördinatie op basis van de wet ruimtelijke ordening.

Er wordt gewerkt volgens de zogenaamde aanpak Gelderse Gebiedsontwikkeling.
Je komt te werken in ruimtelijke projecten op het gebied van o.a water, energie, economie en/of natuurontwikkeling. Dit doe je vanuit de groep UFO (uitvoering fysieke opgave). Binnen deze groep neem je deel aan de vakgroep voor juridisch planologen, om samen het vak en kennis door te ontwikkelen. Ook vindt er intervisie plaats, eveneens met de vakgroepen van andere vakdisciplines. UFO breed zitten we ook in een doorontwikkeling, waaraan we jouw bijdrage verwachten.

Wie? 
Je moet de focus kunnen houden op het te behalen resultaat, snel kunnen schakelen, mensen durven aanspreken, je zowel mondeling als schriftelijk goed kunnen uitdrukken, kunnen samenwerken in een groep, kunnen omgaan met tegenslag, een open en eerlijke manier van communiceren hebben en je kunnen inleven in bestuurders op provinciaal en gemeentelijk niveau.

Belangrijke eigenschappen van UFO-medewerkers zijn dat je resultaat- en oplossingsgericht bent; naast het stellen van vragen, draag jij op eigen initiatief de oplossingen aan! Hierbij laat je creativiteit en nieuwsgierigheid zien en ga je open minded te werk. Je hebt een passie voor gebiedsontwikkeling en het realiseren van ruimtelijke projecten. Dit doe je graag samen in verbinding met anderen.

Het belangrijkste is dat je gedegen kennis hebt van de ruimtelijke ordening, het ruimtelijk bestuursrecht (WO niveau) & bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Daarnaast heb je juridische affiniteit/kennis op het terrein van milieu, natuur & water, staatssteun en grondverwerving of ben je in staat je deze kennis snel eigen te maken. Tenslotte heb je ervaring met het werken in projectteams en het aansturen van deel (project)teams.

Het is een pré wanneer je ervaring hebt met het opstellen van intentie-, realisatie-, en samenwerkingsovereenkomsten voor gebiedsontwikkelingen. Kennis van kostenverhaal waaronder het opstellen van anterieure overeenkomsten is ook een pré.

De opdracht is voor de periode tot 1 januari 2019 (met de mogelijkheid tot verlenging).

Voor meer informatie kun je terecht bij Roosmerijn van der Horst, HR manager, r.vander.horst@gelderland.nl of via 026-359 9513.

Je kunt reageren tot en met 5 januari 2018.

Binnen het samenwerkingsverband KANS in Gelderland is afgesproken dat  opdrachten en klussen, voordat deze extern worden gepubliceerd, eerst aan elkaar worden getoond. Dit vindt gelijktijdig aan de interne publicatie plaats. Daardoor kan het gebeuren dat de interne resultaatopdracht met een eigen interne kandidaat wordt ingevuld. Invulling via het KANS in Gelderland samenwerkingsverband gebeurt op basis van collegiale uitleen.
Zie voor verdere informatie ook de toelichting KANS in Gelderland op de site Werken in Gelderland.

Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties.019924@werkeningelderland.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 05-01-2018 binnen zijn.

Solliciteer direct

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt
De provincie Gelderland maakt werk van de slogan 'dichterbij dan je denkt'. Ruim 1500 medewerkers werken samen aan een beter en mooier Gelderland voor bijna twee miljoen inwoners. De gro... Lees meer

Bezoekadres Markt 11
6811 CG Arnhem

Postadres Postbus 9090
6800 GX Arnhem
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl