Ben jij die graag geziene gast bij het vertalen van ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied?

( schaal 12 )

Provincie Gelderland

Hoogst genoten opleiding: WO WO plus 
Dienstverband: Tijdelijk 
Gepubliceerd op : 24-07-2017
Max aantal uur per week: 40
Min aantal uur per week:
Sluiting : 20-09-2017

Waarom?
Ons college hecht grote waarde aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van Gelderland. De komende jaren is duurzame ruimtelijke ontwikkeling (samen met waterbeheer) daarom een provinciale kerntaak. Ruimtelijke kwaliteit is en blijft een uitdagende maatschappelijke opgave. Er spelen grote ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit. Denk aan energietransitie, de trek naar de stad/krimp, vrijkomende agrarische bebouwing en klimaatverandering. Daarnaast zullen ongetwijfeld ontwikkelingen plaatsvinden die we nu nog niet kunnen voorzien. De wereld verandert snel! Om strategisch in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen en dit door te kunnen vertalen naar beleid, hebben we nu iemand nodig die met name kijkt naar het landelijk gebied.

Wat?
Jij volgt de ruimtelijke trends en ontwikkelingen, met een nadruk op het landelijk gebied. Deze ontwikkelingen agendeer je binnen de provincie, vertaal je naar een algemene strategische koers en vertaal je naar ruimtelijk beleid. Welke invloed hebben deze trends en ontwikkelingen op de ruimtelijke ordening en welke rol vraagt dit van de provincie? Dit beleid ga jij helpen vormgeven en/of zelf schrijven. Hiervoor zal je regelmatig buiten de deur deelnemen aan netwerkoverleggen, maar ben je ook een graag geziene gast binnen de eigen organisatie! Je neemt deel aan andere programma-overleggen om ook programma overstijgend input te leveren op ruimtelijke thema’s. Bij de beleidsvertalingen kan het voorkomen dat Ruimte zelf opdrachtgever is. Jij fungeert dan als projectleider, staat centraal en bedenkt hoe je het beleid vertaalt wilt krijgen. Tenslotte adviseer je Gedeputeerde Staten over het Ruimtelijke beleid wat betreft Landelijk Gebied en ondersteun je de gedeputeerde. Samen met je collega’s van het programma Ruimte zal je ook verantwoordelijk zijn voor o.a. het beantwoorden van statenvragen.

Hoe?
Je werkt voor het programma Ruimte, waarmee je veel samen werkt met de algemene Strateeg Ruimte, Strateeg Wonen, beleidsmedewerkers Stedelijk Gebied en Ruimtelijke Kwaliteit, de Programma manager en collega’s rondom de Nationale Omgevingsvisie. Ook de wisselwerking tussen Stad en Platteland is belangrijk. Natuurlijk werk je samen met andere programma’s waar jij je ruimtelijke input kan leveren, zoals de programma’s Economie, Energietransitie en Landbouw. Doordat je beleid helpt vormgeven/schrijven binnen meerdere programma’s, krijg je te maken met verschillende gedeputeerden waardoor je jezelf in een spannend politiek speelveld beweegt. Ook buiten de provincie zit je in netwerken rondom thema’s die een ruimtelijke impact hebben. Hiervoor bezoek je bijvoorbeeld het IPO (interprovinciaal overleg), verschillende regio’s en gemeenten, natuurgroepen, manifest partners en landbouwnetwerken.

Wie?
Je bent een graag geziene gast! Een netwerker, gemakkelijke prater en een inspirator waardoor je mensen meekrijgt. Vanwege het brede speelveld is het belangrijk dat je een generalist bent; iemand met een brede blik die gemakkelijk grote lijnen ziet en de samenhang tussen verschillende thema’s/programma’s. Je kunt hierbij kijken, denken en werken buiten de kaders. Wat je ophaalt weet je echter ook gemakkelijk concreet te maken en te vertalen naar beleid. Door je proactieve houding trek je snel werk naar je toe, waarbinnen je wel vervolgens kan prioriteren en grenzen aangeven. Bestuurlijke sensitiviteit is een must, evenals affiniteit met ruimtelijke ontwikkeling. Voor deze klus moet je jezelf willen verdiepen in de inhoud.

Opmerkingen?
Na een jaar wordt de opdracht geëvalueerd en bekeken of de opdracht in deze vorm kan worden voortgezet.

De opdracht is voor de periode tot … (met de mogelijkheid tot verlenging).

Voor meer informatie kun je terecht bij mevrouw R. van der Horst, r.vander.horst@gelderland.nl, of via telefoonnummer: 026-359 9513.

Binnen het samenwerkingsverband KANS in Gelderland is afgesproken dat  opdrachten en klussen, voordat deze extern worden gepubliceerd, eerst aan elkaar worden getoond. Dit vindt gelijktijdig aan de interne publicatie plaats. Daardoor kan het gebeuren dat de interne resultaatopdracht met een eigen interne kandidaat wordt ingevuld. Invulling via het KANS in Gelderland samenwerkingsverband gebeurt op basis van collegiale uitleen.
Zie voor verdere informatie ook de toelichting KANS in Gelderland op de site Werken in Gelderland.

Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties.018058@werkeningelderland.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 20-09-2017 binnen zijn.

Solliciteer direct

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt
De provincie Gelderland maakt werk van de slogan 'dichterbij dan je denkt'. Ruim 1500 medewerkers werken samen aan een beter en mooier Gelderland voor bijna twee miljoen inwoners. De gro... Lees meer

Bezoekadres Markt 11
6811 CG Arnhem

Postadres Postbus 9090
6800 GX Arnhem
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl