Vacature Gemeente Doesburg

Beleidsadviseur Sociaal Domein

  • Standplaats Doesburg
  • Uren per week 28 - 36
  • Maandsalaris €5.009
  • Salarisniveau Schaal 10
  • Reageren t/m 15 juni Je hebt nog 17 dagen
  • Opleidingsniveau Hbo, Hbo plus
  • Werkervaring Medior
  • Plaatsingsdatum 25 mei 2023
  • Dienstverband Vast

Doesburg is volop in ontwikkeling! Bij de gemeente werken ruim 100 medewerkers. Doesburg werkt actief samen op verschillende terreinen, maar voert een groot deel van haar taken binnen de eigen organisatie uit. De organisatie van Doesburg kent een platte organisatiestructuur, die o.a. gestoeld is op de principes van integraal management en resultaatgerichte teams. Werken bij de gemeente Doesburg betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

Wij zijn op zoek naar een collega voor ons team Samenleving:

Beleidsadviseur Sociaal Domein (28-36 uur)

(beleidsterrein Jeugd & Onderwijs)

Ben jij de actieve en dynamische beleidsadviseur?

Dan zoeken wij jou!

Het team

Het team Samenleving is het aanspreekpunt voor de inwoners van Doesburg met een ondersteuningsvraag. Het kleinschalige Doesburg wordt gekenschetst door korte lijnen met onze samenwerkingspartners en het werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We weten elkaar snel te vinden en zijn daardoor goed in staat om verschillende perspectieven bij elkaar te brengen. Dit maakt het werken bij een kleine gemeente dynamisch en interessant!

Het team Samenleving bestaat uit consulenten (Wmo, werk & inkomen, leerplicht), administratief medewerkers, kwaliteitsmedewerkers, beleidsadviseurs en een teammanager. In totaal zijn dat ruim 40 collega’s, waarvan er zich zes met beleid bezighouden. De gemeente Doesburg heeft weinig hiërarchische lagen en is mede daardoor heel slagvaardig!

Werken bij een kleine gemeente betekent dat iedere beleidsmedewerker zich met meer onderwerpen bezighoudt. Dat brengt met zich mee dat je veel moet kunnen schakelen door de dag heen en dat het werk heel veelzijdig is. Je hebt je eigen verantwoordelijkheid, maar we helpen elkaar; we denken met elkaar mee, vullen elkaar aan en maken gebruik van elkaars talenten. We hebben allemaal hetzelfde doel: samen met de inwoners en partners zorgen voor een levendige stad waar iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en een plek heeft of vindt, met ondersteuning als dat nodig is.

Het team Samenleving is onlangs opnieuw samengesteld, waardoor er (nog) geen sprake is van vaste patronen. Integendeel: we zijn nog bezig om onze samenwerking zo goed mogelijk opnieuw in te vullen. Jij kunt hierin een belangrijke bijdrage leveren.

Wat ga je doen?

Er is een nieuwe koers voor het sociaal domein uitgezet, met als speerpunten het versterken van de sociale basis, inzet op preventie en vroegsignalering, zorgen voor bestaanszekerheid, positieve gezondheid en inclusie. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en ook ruimte om hier vanuit thema’s jeugd en onderwijs een goede invulling aan te geven.

Als beleidsadviseur bij de gemeente Doesburg is je werk heel divers. Deels borduur je voort op bestaand beleid, deels ontwikkel je nieuw beleid als ontwikkelingen of als de politiek daarom vragen. Dat doe je nooit alleen, maar altijd in afstemming met de mensen die in de praktijk werken (binnen en buiten de gemeente) en de beleidscollega’s. Je overziet het hele veld; van visie tot aan de uitvoering en de gevolgen voor de inwoners.

Je zorgt voor een soepele besluitvorming door college en gemeenteraad. De deuren van de burgemeester en wethouders staan écht open waardoor je -meer dan bij veel andere gemeenten- samen het verschil kunt maken. Je bent op het gebied van jeugdhulp verantwoordelijk voor het brede spectrum van preventie (zoals de jeugdgezondheidszorg, het jeugd- en jongerenwerk, het centrum voor jeugd en gezin) tot en met zware jeugdzorg en jeugdbescherming. Op het gebied van onderwijs betreft het onderwerpen zoals onderwijsachterstandenbeleid, handhaving kinderopvang en voortijdig schoolverlaters.

In de dagelijkse praktijk onderhoud je relaties met de verschillende partners (jeugdteam, scholen, jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg, belangenorganisaties) en neem je deel aan regionale overleggen over jeugdzorg, jeugdbeleid en onderwijs. Je evalueert en toetst geïmplementeerd beleid, zet zowel intern als extern nieuwe acties uit en zorgt voor draagvlak hiervoor. Ook beheer je de budgetten die betrekking hebben op jouw beleidsterrein.

Wat neem je mee?

Je bent een enthousiaste beleidsmedewerker met minimaal drie jaar ervaring binnen het gemeentelijke sociaal domein. Het zoeken van verbinding met collega’s en partners is voor jou volkomen logisch, maar je kunt ook goed zelfstandig je zaken oppakken. Je kunt snel schakelen tussen strategisch, tactisch en uitvoeringsniveau. Je hebt een passende opleiding op HBO/HBO+ niveau.

Je hebt een goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en je bent een stevige gesprekspartner voor de portefeuillehouders in het college. Je bent goed in het onderhouden en initiëren van relaties met onze samenwerkingspartners. Je beantwoordt raadsvragen, schrijft collegevoorstellen en evaluaties van beleid. Je bent in staat vlot de zaken op papier te verwoorden.

Wat bieden wij?

Wij bieden jou een interessante, afwisselende baan, waarbij je een kans wordt geboden om in een kleine organisatie met een breed takenpakket werkzaam te zijn. De werksfeer is informeel, eigenaarschap vinden we belangrijk. Resultaat telt en de lat ligt hoog! Daar staat tegenover dat wij werktijd en -plek flexibel zijn. In februari jl. zijn wij verhuisd naar ons nieuwe stadskantoor waar je afhankelijk van je behoefte van die dag in een stilteruimte, overlegruimte of projectruimt kunt werken. Vanuit huis werken is uiteraard ook mogelijk.

Op basis van kennis, ervaring en opleiding word je salaris gebaseerd op functieschaal 10 (max
€ 5.009,-) per maand op basis van 36 uur per week. Dit is gebaseerd op de salaristabel cao gemeenten, 2 januari 2023.

Je krijgt naast je salaris ook een Individueel Keuze Budget (IKB). Het IKB is een vast percentage van 17,05% dat je maandelijks naast je salaris ontvangt en dat je in kunt zetten voor tijd en geld. Je kunt op elk gewenst moment in het lopende kalenderjaar over je vrij besteedbare budget beschikken.

Wil je meer informatie?

Wil je meer weten over de functie, neem dan contact op met Marjel Willekes, beleidsregisseur, op telefoonnummer (0313) 481 325 of met Marc Schumm, manager sociaal domein, op telefoonnummer (0313) 481 438.

Wil je voor je solliciteert eerst informeel kennismaken? Dat kan natuurlijk, we nodigen je van harte uit. Bel hiervoor met Marc of Marjel.

Ben je enthousiast geworden?

Wanneer jouw interesse voor deze functie is gewekt horen wij graag van jou. Jouw sollicitatie, met cv en motivatie, is tot en met 15 juni a.s. welkom via de link op Werkeningelderland (uitsluitend deze reacties worden meegenomen in de sollicitatieprocedure).

Deze vacature is intern en extern tegelijkertijd opengesteld

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures