Vacature Gemeente Nijmegen

lid Landschapsarchitect (Ruimtelijke Kwaliteitsteams Waalfront&West en Stationsgebied)

 • Standplaats Nijmegen
 • Uren per week 8
 • Reageren t/m 31 maart Je hebt nog 9 dagen
 • Opleidingsniveau Wo
 • Plaatsingsdatum 13 maart 2023
 • Dienstverband Tijdelijk

In de gemeente Nijmegen zijn grootschalige ontwikkelingen langs de zuidelijke oever van de Waal (Waalfront & West) en in het Stationsgebied. Binnen het Waalfront & West zijn subgebieden aangemerkt: Waalfront en Hezelpoort, voormalig industriegebied NYMA en het terrein van de voormalige energiecentrale van Engie.
In het Stationsgebied zijn vier deelgebieden onderscheiden: Programma Hoogfrequent Spoor Schiphol-Nijmegen (PHS), Centrumkwartier, Westerkwartier en MIRT Centrumzijde. 

De gemeente Nijmegen heeft voor de ontwikkeling van elk van deze stadsdelen een afzonderlijk Ruimtelijk Kwaliteitsteam (RKT) samengesteld. RKT’s staan voor de kwaliteitsborging van grote en complexe ontwikkellocaties, zoals ook bijvoorbeeld in de Waalsprong. De kwaliteitsteams zijn vroeg in het ontwerpproces actief en bestaan uit deskundige leden die efficiënt en onafhankelijk kunnen adviseren over complexe ontwerpopgaven. 

RKT’s worden ingesteld om de samenhang van deze gebieden als geheel te bewaken en daarmee houvast te creëren voor toekomstige ontwikkelingen. Daarbij stijgt de kwaliteitsvraag van het hele stadsdeel boven de losse individuele projecten uit. Het RKT denkt actief mee met de ontwikkeling van de stedenbouwkundige plannen voor het geheel, vanuit de uitgangspunten uit de ontwikkelvisie Waalfront&West of de gebiedsvisie Stationsgebied. Ook heeft het RKT de taak om te reageren op initiatieven en planvoorstellen en adviseert zij de gemeente bij het op de markt brengen van projecten en de wijze van tenderen. 

Het RKT Waalfront&West bestaat momenteel uit drie leden waaronder de voorzitter. Deze leden vertegenwoordigen de specialismen van architectuur, stedenbouw en cultuurhistorie.
Het RKT Stationsgebied bestaat momenteel uit vier leden, waaronder de voorzitter. Deze leden vertegenwoordigen de specialismen van architectuur, stedenbouw, cultuurhistorie en de Rijksspoorbouwmeester.

Met het oog op de actuele ruimtelijke vraagstukken in het gebied Waalfront&West, alsook in het Stationsgebied en de nadruk die daarbij nog meer komt te liggen bij een interdisciplinaire en integrale aanpak, is de gemeente Nijmegen voor beide RKT’s op korte termijn op zoek naar een 

lid Landschapsarchitect

 

Wat ga je doen?

 • Vanuit een brede ruimtelijke context adviseren over de kwaliteit van landschap, architectuur, stedenbouw en openbare ruimte;
 • Schakelen tussen verschillende schaalniveaus en tussen zowel abstracte opgaven als opgaven met een hoge mate van detaillering;
 • Vanuit een oplossingsgerichte houding samen met externe partijen zoeken naar optimale ruimtelijke oplossingen, met oog voor het proces. 

Wat verwachten we? 

Algemeen

 • Excellente vakkennis op het gebied van landschap, architectuur, of stedenbouw, blijkend uit een afgeronde relevante academische opleiding en (praktische) werkervaring;
 • Hoewel het accent ligt op landschappelijke expertise, is kennis van/affiniteit met stedenbouw zeker een pré.
 • Ontwikkelingsgerichte en gezaghebbende visie;
 • Verbindende persoonlijkheid;
 • Bij voorkeur ervaring als lid van een integrale adviescommissie;
 • Affiniteit met de stad Nijmegen;
 • Bereid zich te oriënteren in de gemeente Nijmegen in het algemeen en de stadsdelen Waalfront & West en Stationsgebied specifiek;
 • Conformeert zich ten aanzien van de verschillende projecten aan de uitgangspunten en beleidslijnen van het beeldkwaliteitsbeleid van de gemeente Nijmegen. 

Specifieke vakkennis

 • Signaleren van pragmatische kansen voor stromen, structuren en inrichting;
 • Overzicht van grote (landschappelijke) structuren;

kennis en inrichting in binnenstedelijke inbreiding;

 • Praktische kennis over uitvoerbaarheid
 • Landschap in industriële setting met cultuurhistorische kwaliteiten;
 • Biodiversiteit en natuurinclusief ontwerp;
 • Actuele thema’s; klimaatadaptatie, energietransitie, sociaal-maatschappelijke exclusiviteit en  gezondheid. 

Kandidaten voor deze functie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaamheden verrichten onder verantwoordelijkheid van het Nijmeegse gemeentebestuur. 

Vergoeding en duur van de aanstelling

De gemeente Nijmegen biedt voor deze functie een marktconforme vergoeding. De tijdsbesteding voor de commissieleden is gemiddeld acht uur per maand, uitgaande van één maandelijkse vergadering. De duur van de benoeming is tenminste drie jaar met de mogelijkheid van een verlenging van nog eens drie jaar.

Sollicitatieprocedure

Mocht je belangstelling hebben voor deze functie, dan kun je hier tot en met 31 maart 2023 op reageren. De gesprekken vinden plaats in de weken van 3 en 10 april 2023. Solliciteren kan direct online. Hoewel onze voorkeur uitgaat naar één kandidaat die in beide RKT’s plaatsneemt, is het bespreekbaar als kandidaten alleen in RKT Waalfront&West óf RKT Stationsgebied zitting willen hebben.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid van de Vossenberg (06 52751550).

Zie verder over de projecten in Waalfront en West:

https://www.nieuwbouw-waalfront.nl/
https://nymanijmegen.nl/
https://www.engie.nl/over-ons/projecten/centrale-gelderland

Zie verder over de projecten in het Stationsgebied:
https://www.nijmegen.nl/stationsgebied/ 

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures