Vacature Werkorganisatie Druten-Wijchen

Kwartiermaker Zorgfraude

 • Uren per week 32
 • Maandsalaris €5.372
 • Reageren t/m 14 februari Je hebt nog 17 dagen
 • Opleidingsniveau Hbo plus
 • Plaatsingsdatum 24 januari 2023
 • Dienstverband Tijdelijk met uitzicht op vast

kwartiermaker aanpak zorgfraude  (32 uur per week)

De 14 gemeenten in het district Gelderland-Zuid hebben (de aanpak van) zorgfraude geprioriteerd, als onderdeel van de bredere aanpak van ondermijnende criminaliteit. Om de aanpak verder vorm te geven, zijn er door de gemeenten voor een periode van 2 jaar middelen beschikbaar gesteld voor een districtelijke functie, die van kwartiermaker aanpak zorgfraude. Deze functie staat nu vacant.

Er zijn op de verschillende onderdelen andere partners betrokken, zoals een drietal inkooporganisaties voor zorg en sociale recherches, maar ook Nederlandse Arbeidsinspectie, OM en RIEC. De kwartiermaker aanpak zorgfraude werkt samen met de gemeenten in het district en overige partners aan de juiste aanpak van zorgfraude. Daarbij staat centraal, dat er een basisniveau in deze aanpak wordt behaald. De kwartiermaker heeft de taak om die doelstelling te behalen.

Werkzaamheden

Voor het behalen van het bovengenoemde basisniveau kunnen de werkzaamheden voor de kwartiermaker onderscheiden worden in de volgende onderdelen:

 • Wat behoort het basisniveau te zijn?

De kwartiermaker aanpak zorgfraude onderzoekt wat nodig is om tot een goede aanpak van zorgfraude te komen. Daarbij zijn verschillende onderdelen van belang, zoals de contractering van zorgpartijen en de toepassing van het Bibob-instrumentarium daarbij. Ook het niveau van handhaving (rechtmatigheid en kwaliteit) dient op orde te zijn. De kwartiermaker zorgt voor een goede omschrijving van het basisniveau wat behaald moet worden.

 • Waar staan de gemeenten en partners ten opzichte van het vereiste basisniveau?

De kwartiermaker inventariseert bij de gemeenten en partners wat er nu al georganiseerd is ten behoeve van de aanpak zorgfraude. Deze meting zorgt voor inzicht bij alle partners en geeft aan waar nog stappen moeten worden gezet.

 • Begeleid de gemeenten en partners naar het juiste basisniveau.

Het moet helder worden welke stappen de gemeenten en/of de partners moeten zetten om het basisniveau te halen. Het is de taak van de kwartiermaker om dit inzichtelijk te maken en om te zorgen voor (innovatieve) voorstellen en handreikingen om de doelstellingen te behalen. Ook voor het implementeren van deze ideeën liggen er voor de kwartiermaker taken, in advisering en in het aanjagen.

Na de start van zijn/haar werkzaamheden, zal de kwartiermaker zo snel als mogelijk een plan van aanpak opstellen en presenteren binnen welke periode welke resultaten zullen worden behaald.

Het op te leveren resultaat

Er ligt een concreet advies dat het gewenste basisniveau omvat over de wijze waarop wij met gebruikmaking van het bestaande instrumentarium zorgfraude willen voorkomen. Bovendien ligt er een concrete aanpak hoe wij daadwerkelijke (vermoedens van) van zorgfraude binnen de veertien gemeenten bestuursrechtelijk dan wel strafrechtelijk regisseren en de uitvoering gaan inrichten. Hierbij gaat het om samenwerking tussen de partijen, de ambtelijke en politiek bestuurlijke aansturing, de kostenverdeling, de inrichting van de structuur en de proceskant.

Gevraagd profiel en vereiste kennis

De kwartiermaker aanpak zorgfraude is HBO(+) geschoold en heeft ervaring in het werken in het veiligheidsdomein en/of sociaal domein. Je bouwt bruggen binnen de domeinen en beschikt wanneer nodig over een ‘helicopterview’ om het werkterrein te overzien. De kwartiermaker kan goed schakelen om ambtelijk en op bestuurlijk niveau en kan daar ook zijn/haar voorstellen presenteren met de juiste sensitiviteit. Expertise over handhaving in het sociaal domein is voor de kwartiermaker een noodzakelijkheid. Kennis van wet- en regelgeving binnen de WMO, Jeugdwet en andere relevante wetten (zoals de wet Bibob) zijn aanwezig. Kennis over de inkoop en contractering van zorg is een pre.

Duur werkzaamheden een aanstelling

Om het gehele proces van ontwikkelen, implementatie, uitvoeren en monitoren/verbeteren mogelijk te maken zal de kwartiermaker aanpak zorgfraude voor de duur van twee jaar worden aangesteld. De werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) zal de functie van de kwartiermaker faciliteren, je feitelijke aanstelling is daarom bij deze organisatie. De werkzaamheden worden voor het gehele district verricht. Detachering behoort tot de mogelijkheden.

Je krijgt een bestuurlijke opdracht, waarbij je ambtelijk aangestuurd wordt door collega’s uit het district. Door de netwerkende functie heeft de kwartiermaker veel leuke collega’s waar een beroep op gedaan kan worden. Dit zijn de collega’s uit de 14 gemeenten waar je voor werkt en van de partners.

Voor de functie kwartiermaker aanpak zorgfraude is 0,9 fte beschikbaar gesteld, ingeschaald in functieschaal 11, met een maximum brutosalaris van €5372,- bij een volledige werkweek van 36 uur.

Competenties

De kwartiermaker aanpak zorgfraude:

 • Heeft kennis van de aanpak van zorgfraude;
 • Heeft bestuurlijke en politieke affiniteit;
 • Is een netwerker/verbinder;
 • Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
 • Kan verbinding leggen tussen de domeinen zorg en veiligheid;
 • Heeft overtuigingskracht;
 • Is resultaatgericht;
 • Bezwijkt niet onder stevige druk;
 • Is in staat om boven de partijen te staan;
 • Kan in heldere taal schrijven

Aan de slag!

Ben je enthousiast over de functie van kwartiermaker aanpak zorgfraude? Aarzel niet en solliciteer op www.werkeningelderland.nl!

Solliciteren kan tot en met 14 februari. Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 8.

Meer weten?

 • Heb je een vraag over de vacature? Bel gerust met Bert de Koning, beleidsadviseur op 06- 46824172. Hij vertelt je graag meer over de vacature.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Een recente verklaring omtrent gedrag maakt onderdeel uit van de procedure.

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures