Vacature Gemeente Rheden

Projectleider Omgevingsvisie

 • Uren per week 28
 • Maandsalaris €5.372
 • Salarisniveau Schaal 11
 • Reageren t/m 16 december Je hebt nog 13 dagen
 • Opleidingsniveau Hbo plus
 • Plaatsingsdatum 24 november 2022
 • Dienstverband Tijdelijk

Wil jij een waardevolle bijdrage leveren aan de implementatie van de Omgevingswet? 
Zorg jij er samen met ons voor dat de gemeente Rheden op tijd klaar is voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet? Ben jij die samenwerkings- en oplossingsgerichte projectleider die vol enthousiasme zijn/haar kwaliteiten inzet voor onze gemeente? 

Voor het programmateam Omgevingswet zijn wij per direct op zoek naar een

Projectleider Omgevingsvisie
28 uur per week

De implementatie van de Omgevingswet heeft grote gevolgen voor onze bedrijfsvoering én vraagt van ons dat we gaan werken in de geest van de Omgevingswet: opgave-, gebieds- en klantgericht, integraal en digitaal. Het betreft dus tegelijkertijd een technische alsook een cultuuropgave. Er is een sprintplan opgesteld om bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet te kunnen werken met het nieuwe stelsel. Tegelijkertijd werken we toe naar een pad voor de volledige oplevering in 2024 – 2029. 

Deze opgave is onderverdeeld in 5 domeinen: VTH, DSO, Omgevingsplan en Omgevingsvisie en Omgevingsprogramma’s. Deze 5 domeinen moeten er samen voor zorgen dat de gemeente Rheden bij inwerkingtreding van de wet in staat is de kerninstrumenten van de Omgevingswet te bedienen en te gebruiken. Deze 5 domeinen zijn vertegenwoordigd door projectleiders in het programmateam Omgevingswet. De implementatie van de Omgevingswet geven we vorm door van de huidige situatie naar de gewenste situatie te gaan, met en volgens de principes van de gewenste situatie. We geven hier als programmaorganisatie het goede voorbeeld in. Dit doen we bijvoorbeeld door los te laten waar we kunnen, te werken met vertrouwen als uitgangspunt, ook de stap naar voren durven zetten als we nog niet alles weten en open te staan voor de behoeften van onze partners.

Een zeer belangrijk uitgangspunt is de verbinding van de bestuurlijke en ambtelijke inspanningen. Om met partners (ambtelijk) opgave- en gebiedsgericht te kunnen werken hebben we met onze partners ook het (bestuurlijke) gesprek te voeren welke sturingsfilosofie daarbij hoort, passend bij onze organisatie. Bestuurlijke en ambtelijke inzet willen we hierom hand in hand laten gaan.

Jouw team
Het programmateam Omgevingswet bestaat uit 9 teamleden, die vanuit diverse teams uit de organisatie (Ruimtelijke Ontwikkeling en VTH en ook Communicatie en HR) is samengesteld. De projectleiders in het programmateam sturen zelfstandig hun eigen projectteam aan, bestaande uit medewerkers uit verschillende lijnteams en zijn verantwoordelijkheid voor de voortgang in hun project. Je legt verantwoording af aan de programmamanager Omgevingswet. Daarnaast is het belangrijk om gezamenlijk te werken aan de complete implementatie van de Omgevingswet. Daarvoor moet nog veel werk verzet worden, maar met elkaar klaren we deze complexe klus.
Jouw invloed
Je zet het beleid voor het ruimtelijke domein om in één Omgevingsvisie, die wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Deze Omgevingsvisie omvat alle thema's boven en onder de grond die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Belangrijk uitgangspunt is dat niet het gewenste eindbeeld, maar de gewenste ontwikkelrichting centraal staat. Op dit moment is de verwachting dat het project een looptijd van circa 2 jaar heeft.

De omgevingsvisie is de verwoording en verbeelding van de Rhedense visie op alle omgevingsaspecten in het fysieke domein van de gemeente:

 • Geeft inzicht en antwoord op de belangrijkste ruimtelijke opgaven voor de korte en lange termijn. 
 • Benoemt de kernkwaliteiten en vertaalt dit naar doelstellingen.
 • Is helder over de ruimte voor ontwikkelingen zonder daarbij de bescherming van kernkwaliteiten uit het oog te verliezen.
 • Biedt een integraal kader en prioritering van ambities, projecten en ruimteclaims vanuit diverse disciplines.
 • Is het integrale fundament voor het uitvoerend ruimtelijk beleid.
 • Geeft een kader voor te maken keuzes in ruimtelijke vraagstukken.
 • Is een stevige basis voor de samenwerking met stakeholders en inzet van uitvoeringsinstrumenten zoals het omgevingsplan en -programma.
 • Brengt ruimtelijke beleidsvelden en thema’s in samenhang bij elkaar met als doel de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving te behouden en verbeteren. 

Jouw achtergrond

 • Je bent een enthousiaste collega die werkt en denkt op HBO+ -niveau. 
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het leiden van complexe en multidisciplinaire projecten en (participatie-) processen binnen de publieke sector. 
 • Daarnaast heb je aantoonbare ervaring met het aansturen van een projectteam met professionals waarbij integrale samenwerking en het maken van een multidisciplinaire belangenafweging voor jou geen onbekende is.
 • Je hebt kennis van de Omgevingswet. 

Wij bieden

 • Een salaris van maximaal € 5.372,- bruto per maand voor 36 uur per week (indicatieve functieschaal 11) met de mogelijkheid voor een arbeidsmarkttoelage (max. 10%).  
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% boven op je brutosalaris.
 • Een smartphone en laptop.
 • Ontwikkelmogelijkheden via de Rheden Academie met toegang tot (online) trainingen.
 • Een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en/of thuiswerkvergoeding. 
 • Mogelijkheid tot thuiswerken met flexibele werktijden en een thuiswerkbudget voor het inrichten van je thuiswerkplek.
 • Een contract voor de duur van het project, tenminste 2 jaar. 
 • Hybride werken: op onze tijdelijke locatie in Velp of vanuit huis, omdat we in 2024 verhuizen naar een nieuw gemeentehuis in De Steeg. 

Meer weten?
Voor meer informatie over deze functie neem je contact op met Martin van Meurs, programmamanager. Je kunt hem bereiken op het telefoonnummer 06 5233 1772.

Procedure
De vacature staat open tot 17 december 2022 maar…  interessante kandidaten worden eerder uitgenodigd voor een kennismaking. Mocht hier een goede match uit komen dan kan dit betekenen dat de vacature eerder sluit. 

Graag ontvangen we je sollicitatie via www.werkeningelderland.nl. 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern- en extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben voorrang. 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
 

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures