Vacature Gemeente Nijmegen

RKT Kanaalzone Zuid / vacature deskundige leden

 • Standplaats Nijmegen
 • Uren per week -- - --
 • Reageren t/m 11 oktober Je hebt nog 4 dagen
 • Opleidingsniveau Wo
 • Plaatsingsdatum 21 september 2022
 • Dienstverband Tijdelijk

In het gebied Kanaalzone Zuid zijn de komende jaren veel projecten gepland, uiteenlopend van de ontwikkeling van het winkelcentrum tot verduurzaming van bestaande woningbouw en kleine bouwinitiatieven. Het zwaartepunt ligt bij de grootschalige gebiedsontwikkeling van Winkelsteeg en de werk-/woonopgaves van Nijmegen als ankerpunt voor de ontwikkelingen van Kanaalzone Zuid. De plannen voor de Kanaalzone Zuid zijn samengevat in het ambitiedocument Kanaalzone Zuid en de ontwikkelvisie Winkelsteeg. Dit gebied vormt binnen de Kanaalzone Zuid tevens de grootste transformatie. De plannen beogen om van de Kanaalzone Zuid weer een vitaal stadsdeel te maken dat echt onderdeel is van Nijmegen. Als kernwaarden voor de Kanaalzone Zuid zijn benoemd: verbonden (fysiek en sociaal), dynamisch (economisch en emanciperend) en gezond (ruimte voor groen en beweging). Deze visie is uitgewerkt in een aantal uitgangspunten voor de ontwikkeling.

De gemeente wil voor de ontwikkeling van Kanaalzone Zuid een Ruimtelijk Kwaliteitsteam (RKT) samenstellen. RKT’s staan voor de kwaliteitsborging van grote en complexe ontwikkellocaties, zoals ook de gebieden Waalsprong en Waalfront&West. De kwaliteitsteams zijn vroeg in het ontwerpproces actief en bestaan uit deskundige leden die efficiënt en onafhankelijk kunnen adviseren over complexe ontwerpopgaven.

Het RKT Kanaalzone Zuid wordt ingesteld om de ruimtelijke samenhang van de Kanaalzone Zuid als geheel te bewaken en daarmee houvast te creëren voor toekomstige ontwikkelingen. Daarbij stijgt de kwaliteitsvraag van het hele stadsdeel boven de losse individuele projecten uit. Het RKT denkt actief mee met de ontwikkeling van de stedenbouwkundige plannen voor het geheel, vanuit de uitgangspunten uit de ontwikkelvisie. Ook heeft het RKT de taak om te reageren op initiatieven en planvoorstellen en adviseert zij de gemeente bij het op de markt brengen van projecten en de wijze van tenderen.

Het RKT bestaat uit vier leden waaronder de voorzitter. Drie leden vertegenwoordigen de specialismen van architectuur, stedenbouw en landschap. Voor de samenstelling van het RKT is de gemeente Nijmegen daarom per 1 november op zoek naar een 

lid-architect / lid-stedenbouwkundige / lid landschapsarchitect

Wat ga je doen?

 • Vanuit een brede ruimtelijke context adviseren over de kwaliteit van architectuur, stedenbouw, landschap en openbare ruimte;
 • Schakelen tussen verschillende schaalniveaus en tussen zowel abstracte opgaven als opgaven met een hoge mate van detaillering;
 • Vanuit een oplossingsgerichte houding samen met externe partijen zoeken naar optimale ruimtelijke oplossingen, met oog voor het proces. 

Wat verwachten we?

 Algemeen

 • Excellente vakkennis op het gebied van architectuur, stedenbouw of landschap, blijkend uit een afgeronde relevante academische opleiding en (praktische) werkervaring;
 • Ontwikkelingsgerichte en gezaghebbende visie;
 • Verbindende persoonlijkheid;
 • Bij voorkeur ervaring als lid van een integrale adviescommissie;
 • Affiniteit met de stad Nijmegen;
 • Bereid zich te oriënteren in de gemeente Nijmegen in het algemeen en het gebied Kanaalzone Zuid specifiek;
 • Conformeert zich ten aanzien van de verschillende projecten aan de uitgangspunten en beleidslijnen van het beeldkwaliteitsbeleid van de gemeente Nijmegen. 

Lid architect
Vakkennis met de volgende raakvlakken:

 • Stadsinbreiding;
 • Woon-werk gebouwen;
 • Hoogstedelijke bouwblokken;
 • Relatie tussen eye-line en sky-line;
 • Levende plinten en stadsstraten;
 • Biodiversiteit en natuurinclusief ontwerp;
 • Actuele duurzaamheidsthema’s.

Lid-stedenbouwkundige
Vakkennis met de volgende raakvlakken:

 • Helen van stedelijke structuren;
 • Binnenstedelijke inbreiding;
 • Oog voor woon-werk gebieden;
 • Relatie tussen eye-line en sky-line en het stedelijke reliëf;
 • Levende plinten en stadsstraten;
 • Actuele thema’s; klimaatadaptatie, energietransitie, sociaal-maatschappelijke exclusiviteit en gezondheid. 

Lid-landschapsadviseur
Vakkennis met de volgende raakvlakken:

 • Signaleren van pragmatische kansen voor stromen, structuren en inrichting;
 • Overzicht van grote (landschappelijke) structuren;
 • Landschap in binnenstedelijke inbreiding;
 • Biodiversiteit en natuurinclusiefontwerp;
 • Actuele thema’s; klimaatadaptatie, energietransitie, sociaal-maatschappelijke exclusiviteit en  gezondheid. 

Kandidaten voor deze functie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaamheden verrichten onder verantwoordelijkheid van het Nijmeegse gemeentebestuur. 

Vergoeding en duur van de aanstelling

De gemeente Nijmegen biedt voor deze functie een marktconforme vergoeding. De tijdsbesteding voor de commissieleden is gemiddeld acht uur per maand, uitgaande van één maandelijkse vergadering. De duur van de benoeming is tenminste drie jaar met de mogelijkheid van een verlenging van nog eens drie jaar.

Sollicitatieprocedure

Mocht je belangstelling hebben voor deze functie, dan kun je hier tot en met 11 oktober 2022 op reageren. De gesprekken vinden plaats in de week van 17 oktober 2022. Solliciteren kan direct online.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ewald van Petersen (e.vanpetersen@nijmegen.nl). Meer informatie over de Kanaalzone Zuid is te vinden op www.nijmegen.nl/

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures