Vacature Gemeente Apeldoorn

Afdelingshoofd Informatie (m/v/x)

 • Standplaats Apeldoorn
 • Uren per week 36
 • Salarisniveau Schaal 14
 • Reageren t/m 16 augustus Je hebt nog 8 dagen
 • Opleidingsniveau Wo
 • Plaatsingsdatum 11 juli 2022
 • Dienstverband Tijdelijk met uitzicht op vast

Strategisch, verbindend en ondernemend met een sterk gevoel voor dienstverlening, informatievoorziening en ICT

Een baan voor jezelf én de inwoners van Apeldoorn!
Als je klaar bent voor het echte werk, voor werk met inhoud én betekenis voor 165.000 inwoners en partners. Als je klaar bent om alles uit jezelf te halen. Dan ben je klaar voor een baan bij gemeente Apeldoorn. De ambitieuze gemeente zoekt vakmensen en innovators die betrouwbaar en empathisch zijn. En die samen met collega’s, inwoners en partners samenwerken, voor het beste en mooiste resultaat. Want samen zijn zij Apeldoorn. Doe je met hen mee?

Gemeente Apeldoorn
Apeldoorn, stad om van te houden. Een eigentijdse stad met een diepgeworteld verleden. Een ondernemende werkstad, een veilige woonstad, een gastvrije stad. Een gezinsstad om je kinderen op te laten groeien, een stad om je te ontwikkelen, een stad om opa of oma te zijn, een stad waar je rekening houdt met de ander en de ander met jou.
De gemeente Apeldoorn ontwikkelt zich op veelbelovende wijze. Samen met alle inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven wil de gemeente de stad en de omliggende dorpen nóg aantrekkelijker maken. Zodat iedereen zich er helemaal thuis voelt, nu en in de toekomst.
Apeldoorn is ook een stad met stevige ambities. De agenda Apeldoorn 2040 is hierin leidend. De gemeente groeit door naar minimaal 180.000 inwoners met oog voor versterking van de sociale en fysieke kwaliteit van de stad, de dorpen en het buitengebied. Binnen en buiten het huidige stedelijke gebied komen nieuwe duurzame, groene en slimme woongebieden met woningen voor iedereen. De Apeldoornse economie krijgt de ruimte om fors te groeien op bestaande plekken maar ook daar buiten. De binnenstad krijgt meer groen en water, is klimaatbestendig en stukken mooier met herstel van zijn 19e-eeuwse glorie. De Veluwse natuur wordt versterkt als de unieke toeristische toplocatie van Nederland.

Samen werken aan het Apeldoorn van morgen
Vraagstukken zoals de groei naar Apeldoorn 2040, de energietransitie, mobiliteit,  inclusiviteit en digitalisering vragen om een wijze van sturing en samenwerking om ambities op deze terreinen te kunnen realiseren. Daarom werkt de gemeente Apeldoorn sinds 1 januari 2021 opgavegericht met een twintigtal afdelingen. Een platte lerende organisatie die wendbaar, resultaatgericht en minder hiërarchisch is. De gemeentelijke organisatie is georganiseerd langs vier thema’s te weten Maatschappelijke Ontwikkeling, Dienstverlening & Bedrijfsvoering, Concern en Ruimte & Economie. Dwars daar doorheen loopt het programma stedelijke ontwikkeling waarmee de schaalsprong van Apeldoorn wordt gerealiseerd. Meer ‘samen doen’ is daarbij steeds belangrijker. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook met haar partners want ook bij de inwoners, instellingen en bedrijven is er een groeiende behoefte aan participatie. De kernwaarden van de organisatie die passen bij haar ambities zijn: Vakmanschap, Innovatiekracht, Betrouwbaarheid en Samenwerking.

Afdeling Informatie
De afgelopen jaren heeft de afdeling Informatie een proces van organisatieverandering doorgemaakt. De afdeling is robuuster geworden. De diversiteit is gegroeid, en de afdeling heeft de aansluiting met de organisatie verbeterd. Met de informatiemanagers is een krachtige schakel met de business gevormd. In de coronacrisis heeft de afdeling met snelheid en daadkracht de collega’s in staat gesteld plaatsonafhankelijk te werken. Ondanks een krappe arbeidsmarkt is de afdeling erin geslaagd veel nieuwe collega’s aan zich te verbinden. Het team van teammanagers is op volle sterkte gebracht. De actualisatie van de I-visie biedt een heldere koers voor de komende jaren.

De volgende stap is meer verbinding maken tussen teams, afdelingen en externe partners. De doorontwikkeling van portfoliomanagement en de ontwikkeling van een data- en sourcingstrategie zijn daarin van strategisch belang. We ondersteunen een ontwikkeling richting data gestuurd werken.

Er zijn vijf grote uitdagingen voor de afdeling: het vinden van de structurele balans tussen beheer, vernieuwing en innovatie; nieuwe collega’s vinden en binden in een krappe arbeidsmarkt mét behoud van de binding; de betrouwbaarheid en wendbaarheid van de informatievoorziening versterken; de toenemende vraag naar ondersteuning managen en de beweging die ingezet is naar proactief beheer van applicaties en devices verder brengen; De business wordt steeds informatie-intensiever en dit vraagt om een hoogwaardiger ondersteuning op maat.

De Functie

Als afdelingshoofd Informatie opereer je vanuit het thema Dienstverlening en Bedrijfsvoering. Je zet koers, geeft integraal leiding en bent verantwoordelijk voor de inzet en ontplooiing van medewerkers en de kwaliteit van de uitvoering, waaronder de naleving van politieke, wettelijke en financiële kaders. Je bent de eerste adviseur voor de portefeuillehouder vanuit het college. Je zorgt ervoor dat de afdeling (en het thema) in control is en toekomstbestendig wordt en blijft.

Als manager geef je medewerkers vertrouwen en ruimte. Dat doe je door een helder en scherp kader mee te geven, daarbinnen hebben medewerkers ruimte om het resultaat te behalen. Je hebt kennis van de inhoud. Daardoor kun je fungeren als belangrijke sparringpartner van je medewerkers, maar je laat de verantwoordelijkheid bij de professional. Dat past ook in een organisatie waarin medewerkers meer zelf initiatief nemen en meer ruimte voelen voor professionaliteit.

Je beseft dat je deel uit maakt van een groter geheel en handelt daarnaar. Dat geldt zowel voor de verantwoordelijkheid binnen het thema Dienstverlening en Bedrijfsvoering als voor projecten die de directie belegt in de organisatie. Horizontale sturingslijnen in de vorm van opdrachten versterken het zelf oplossend vermogen van de organisatie, gaan verkokering tegen en bevorderen eigenaarschap. Als manager stem je met ontwikkelmanagers, programmamanagers en projectleiders de inzet van middelen (budget en personele capaciteit) af. Daarnaast ben je zelf ook opdrachtgever voor afdeling overstijgende projecten die een sterke IT-component kennen.

Profiel
Als afdelingshoofd Informatie beschik je over academisch werk- en denkniveau en een sterk strategisch vermogen en beschikt over relevante werkervaring, zowel als leidinggevende als op het vlak van informatievoorziening. Je bent bestuurlijk aanspreekbaar op de kwaliteit van de informatievoorziening en hebt een duidelijke visie op de ontwikkeling van de informatievoorziening. Op het terrein van de bedrijfsvoering ben je een verbindende teamspeler. Omdat je als afdelingshoofd contractpartner bent van grote partijen, heb je ervaring met het contracteren van afspraken en verplichtingen en ben je het escalatiepunt in managen van contractdoelstellingen. Daarnaast heb je als afdelingshoofd van de 11e stad van Nederland een uitstekend netwerk in informatievoorzienend Nederland, zowel bij leveranciers als overheidspartijen. Je hebt ruime ervaring met organisatieontwikkeling en het sturen, als opdrachtgever, van grote projecten en programma’s. Daarbij ben je in staat om complexe programma’s concreter en begrijpelijk te maken.

Het zijn echter niet alleen deze ‘harde’ functie-eisen die maken dat je succesvol bent als manager. Veel belangrijker zijn de competenties waarover je beschikt en het voorbeeldgedrag dat je laat zien. Binnen de gemeente Apeldoorn is elke manager bekend met het 5R analysemodel (richting, ruimte, resultaten, rekenschap en relatie). Dit is de manier waarop je als manager de samenwerkingsrelatie tussen jou en je medewerkers vormgeeft. Daarnaast maak je je de organisatievisie van de gemeente Apeldoorn snel eigen en weet je wat vakmanschap, innovatiekracht, betrouwbaarheid en samenwerken van jou als leidinggevende vragen.

De grote uitdaging in je functie van manager is balans vinden tussen sturen (resultaten afspreken, kaders stellen, grenzen aangeven) en ruimte geven (delegeren, zelforganisatie, loslaten). Om dit te kunnen beschik je over de volgende competenties/vaardigheden:

 • Groepsgericht leiding geven;
 • Coachen;
 • Delegeren;
 • Verantwoordelijkheid;
 • Besluitvaardig.

Je beweegt je gemakkelijk en efficiënt in een veranderende omgeving met professionals. Je weet buiten naar binnen te halen en je bent in staat om op een natuurlijke wijze contacten te leggen, verbindingen te maken, processen te faciliteren, deze snel te verdiepen en effectief in te zetten. Je bent communicatief sterk, beschikt over het vermogen om op een moderne en innovatieve wijze strategie te ontwikkelen en deze duurzaam te vertalen naar tactisch en operationeel niveau. Je hebt een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en je bent een echte sparringpartner. Je bent een energiek, overtuigend, verbindend en toegankelijk persoon met relativeringsvermogen en humor die zich op een open en positieve wijze optimaal kan manifesteren binnen een grote, ambitieuze gemeente. Je begrijpt de organisatieontwikkeling en bent in staat om collega’s hier enthousiast in mee te nemen.

Voor meer informatie zie ook: www.apeldoorn.nl

Werken bij de gemeente Apeldoorn
Werken bij Apeldoorn betekent werken voor een open en ambitieuze organisatie. Met 165.000 inwoners is Apeldoorn de 11e gemeente van Nederland. Samen met zo’n 1.400 collega’s draag je bij aan de strategische doelen van de organisatie: Apeldoorn versterken als gezinsstad, duurzaam en ondernemend Apeldoorn en een toeristisch toplandschap.

Binnen jouw afdeling werken ruim 140 collega’s in 4 teams; Functioneel beheer, Informatie Projecten en Advies, Informatie en Gegevens en team Infrastructuur. Zelf geef je rechtstreeks leiding aan de teammanagers, de Information Security Officers, informatiemanagers, leveranciersmanagers en contractbeheerders. In het samenspel tussen uitvoering en wettelijke kaders werk je in goede samenwerking met de CISO en de CPO.

Wat het team kenmerkt? Dat is natuurlijk betrokkenheid, bereidheid en een enorme drive om elke dag aan de opgaven van Apeldoorn te werken. Nieuwe collega’s geven ons regelmatig terug dat ze zich welkom voelen.  Bij de gemeente Apeldoorn werk je niet alleen aan onze omgeving, maar ook aan jezelf. Want met volop kansen voor ontwikkeling, zijn we een ambitieuze organisatie. Een dichte deur kom je bij ons niet gauw tegen, betrouwbare en innovatieve collega’s wel!

Apeldoorn biedt een salaris van maximaal bruto € 7269,- (schaal 14) per maand en uiteraard het Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,45% bovenop je salaris. Dit zet je bijvoorbeeld in voor ontwikkeling, vakantiegeld, een eindejaarsuitkering, een reiskostenvergoeding, extra verlofuren of een fietsregeling. Daarnaast zijn er goede arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, opleidingsfaciliteiten, 144 verlofuren op basis van 36 uur en een aantrekkelijke pensioenregeling. Een goede werk-privébalans met de mogelijkheid tot ouderschapsverlof, thuiswerken en een flexibele planning van je uren;

En, niet onbelangrijk: een fantastische werkplek in een gloednieuwe omgeving want het huis van de stad is onlangs prachtig gemoderniseerd en geheel ingericht op flexibel werken.

Bij de gemeente Apeldoorn werken we zoveel mogelijk plaats-onafhankelijk. Thuiswerken maakt daar onderdeel van uit. De thuiswerkfaciliteiten zijn goed geregeld en in onze cao is voor 2022 een thuiswerkvergoeding geregeld. 

Contact
Deze werving & selectieprocedure wordt begeleid door Rijnconsult / Rieken & Oomen. Jouw sollicitatie voorzien van cv en motivatiebrief, kun je via hun website kenbaar maken. Hier tref je tevens de bijbehorende planning aan. Voor vragen kun je contact opnemen met Jacqueline Kropman via 06-53951334 of jacqueline.kropman@riekenoomen.nl 

Iedereen doet mee
De gemeente Apeldoorn is een inclusieve organisatie. We zijn ervan overtuigd dat we met een diverse organisatie beter zijn voorbereid op de ontwikkelingen in de samenleving. Naast je talent en kwaliteiten breng je ook je achtergrond en voorkeuren met je mee. Je bent welkom!

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures