Vacature Gemeente Berg en Dal

Lid Rekenkamercommissie

 • Standplaats Groesbeek
 • Uren per week 2 - 4
 • Reageren t/m 01 juli Je hebt nog 38 dagen
 • Opleidingsniveau Hbo
 • Plaatsingsdatum 09 mei 2022
 • Dienstverband Tijdelijk

De raad van de gemeente Berg en Dal heeft sinds februari 2020 een volledig externe Rekenkamercommissie (RKC) ingesteld die bestaat uit drie leden. Vanwege vertrek van één van de leden zijn wij op zoek naar een:

Lid voor de Rekenkamercommissie

Bent u objectief en accuraat? Voelt u zich als een vis in het water in een politiek bestuurlijke omgeving en hebt u affiniteit met financiën? Dan zoeken wij u!

De werkzaamheden van de Rekenkamercommissie

De commissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Zij doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van onderdelen van het gemeentelijke beleid. Op die manier levert de commissie een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Berg en Dal. De voorzitter en leden zijn samen verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie.

De commissie heeft de volgende taken:

 • De jaarlijkse vaststelling van een onderzoeksprogramma;
 • Het uitvoeren van onderzoeken of delen daarvan;
 • Het begeleiden van onderzoeken door extern ingehuurde bureaus. Hiervoor is een bedrag van maximaal € 20.000,- per jaar beschikbaar; en
 • Het presenteren van de resultaten, conclusies en aanbevelingen aan de raad van de gemeente Berg en Dal.

Wat verwachten we van u

De Rekenkamercommissie Berg en Dal is een (pro)actieve commissie. De leden vinden het leuk en belangrijk om regelmatig contact met elkaar te hebben en komen met regelmaat fysiek bij elkaar. Het nemen van eigen initiatief ten aanzien van onderzoeksvoorstellen en onderzoeken wordt gewaardeerd. Denk hierbij aan dossieronderzoek, veldgesprekken, gesprekken met ambtenaren en leden van het college, analyse en verslaglegging, etc.

De onderzoeken die de commissie tot nu toe heeft uitgevoerd zijn grotendeels door de leden van de commissie zelf uitgevoerd. Het is belangrijk dat u affiniteit heeft met de gemeente/regio van Berg en Dal. Bij voorkeur bent u woonachtig in de regio.

Wij zoeken iemand die:

 • Bekend is met het werk en de omgeving van een Rekenkamer(commissie) en kennis heeft van (beleids)onderzoeken;
 • Affiniteit en bij voorkeur ervaring heeft met het lokaal bestuur;
 • Brede maatschappelijke belangstelling toont en van daaruit in staat is een kritisch en onafhankelijk oordeel te vormen;
 • Beschikt over analytische vaardigheden;
 • Beschikt over communicatieve vaardigheden en in staat is om onderzoeksresultaten op heldere wijze te vertalen in aanbevelingen;
 • Geen functies vervult die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie; en
 • Niet werkzaam is voor meer dan twee Rekenkamercommissies.

Overige competenties

Daarnaast dient u te beschikken over voldoende tijd en een onafhankelijke opstelling in het politiek-bestuurlijke krachtenveld. De Rekenkamercommissie bepaalt zelf de

vergadermomenten. Voor deze functie is minimaal HBO werk- en denkniveau vereist.

Wanneer is het niet mogelijk om te solliciteren?

Artikel 81f van de Gemeentewet bevat een opsomming van functies die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie. Verder gelden een aantal aanvullende criteria. Een extern lid van de commissie van de gemeente Berg en Dal:

 • heeft de laatste vijf jaar geen deel uitgemaakt van het college van B&W of de gemeenteraad van Berg en Dal of anderszins een politieke functie binnen de gemeente uitgeoefend;
 • is de laatste vijf jaar niet als ambtenaar werkzaam geweest bij de gemeente Berg en Dal;
 • is de laatste vijf jaar niet werkzaam geweest bij een verbonden partij waar de gemeente Berg en Dal in participeert; en
 • heeft geen zakelijke banden met de gemeente Berg en Dal.
 • Bij kandidaten vanuit een onderzoeks- en/of adviesbureau besteden we in de procedure ruim aandacht aan mogelijke belangenverstrengeling en verwachten we bereidheid om daarvoor een oplossing te vinden.

Vergoeding

U wordt tot lid van de rekenkamercommissie benoemd en beëdigd door de gemeenteraad van de gemeente Berg en Dal voor een periode van vier jaar. U ontvangt een vaste vergoeding van € 5.000,- bruto per jaar. Deze vergoeding is all-in. Dus inclusief reiskosten, vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en voor gemaakte uren voor onderzoeken. De tijdsindeling is geheel aan de leden zelf. Indicatief vergen de werkzaamheden gemiddeld 2-4 uur per week.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de werkzaamheden van de rekenkamercommissie of over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met voorzitter Harry Smeets via 06-50408156.

Solliciteren

Graag ontvangen we uw motivatie en cv via de applicatie van www.werkeningelderland.nl. Een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag is een voorwaarde voor deze functie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures