Vacature Gemeente Epe

Leden cultuurcommissie

 • Reageren t/m 03 juni Je hebt nog 16 dagen
 • Opleidingsniveau Anders
 • Plaatsingsdatum 03 mei 2021
 • Dienstverband Tijdelijk

Epe kent een rijk cultureel leven: er zijn musea, galeries, koren, orkesten, kunstenaars, kunstroutes, festivals, veel amateurverenigingen, etc. met veel vrijwilligers die een bijdrage leveren. Er is behoefte om een verbinding te maken tussen de diverse culturele organisaties. Gemeente Epe onderkent het belang van een bloeiend cultureel leven voor haar inwoners. Daarom is in 2016 een Cultuurcommissie ingesteld.

Door vertrek van een aantal leden is de gemeente Epe op zoek naar:

3 leden voor de Cultuurcommissie Epe

Taken en verantwoordelijkheid

De beleidsnota "de Kracht van Cultuur" vormt het inhoudelijke beleidskader waarmee de commissie werkt. De Cultuurcommissie heeft een breed profiel en werkveld met aandacht voor het hele culturele spectrum. De Cultuurcommissie bestaat uit 5 personen, is onafhankelijk en adviseert – gevraagd en ongevraagd – het college. De commissieleden worden op voordracht van een selectiecommissie voor een periode van vier jaar benoemd. De commissieleden komen minimaal vier keer per jaar bij elkaar.

Leden dragen onderwerpen aan voor het meerjaren-werkprogramma van de commissie en initiëren adviestrajecten. Daarnaast is de cultuurcommissie een belangrijk klankbord bij het periodiek vernieuwen van het gemeentelijk cultuurbeleid.

Gewenste kennis en/of ervaring en overige competenties

 • Werk- of bestuurservaring in culturele sector is een pre;
 • Brede kennis van en sterke affiniteit met kunst en cultuur;
 • Betrokkenheid bij het (sociaal-)culturele leven in Epe;
 • Kennis hebben van het cultuurbeleid en trends en ontwikkelingen vertalen naar adviezen;
 • Denken in kansen, mogelijkheden en nieuwe verbindingen, bijvoorbeeld in relatie tot het sociaal domein en recreatie & toerisme;
 • Integriteit;
 • In staat om boven de eigen belangen uit te stijgen en in het bezit van een 'helikopterview';
 • Kennis hebben van de (sociaal-)culturele kaart van Epe.

Vergoeding

Leden van de Cultuurcommissie ontvangen een presentievergoeding. Voor vergoeding wordt aangesloten bij de circulaire (onkosten)vergoeding commissieleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor 2021 is dit € 87,23.

Sollicitaties

Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw cv, voorzien van een korte toelichting vóór donderdag 3 juni 2021 te sturen via de sollicitatiebutton van Werken In Gelderland. De gesprekken staan gepland op donderdag 10 juni en maandag 14 juni 2021.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw P. Mensink, beleidsontwikkelaar kunst en cultuur, via telefoonnummer 14 0578 of per email pauline.mensink@epe.nl

Denk je dat jij degene bent die wij zoeken?

Solliciteer nu

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures