Vacature Provincie Gelderland

Vergunningverlener/(geo)Hydroloog

 • Standplaats
  Arnhem
 • Uren per week
  32 - 36
 • Maandsalaris
  €2.999 - €4.284
 • Salarisniveau
  Schaal 10
 • Reageren t/m
  07 maart Je hebt nog 1 dagen
 • Opleidingsniveau
  Hbo plus
 • Plaatsingsdatum
  23 februari 2021
 • Dienstverband
  Tijdelijk met uitzicht op vast

Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. Voor de generatie van nu en onze kinderen in de toekomst.

Waar ga je werken?
Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn instrumenten die we op grond van een wettelijke taak uitvoeren en die we inzetten om onze provinciale doelen te bereiken. Het gaat om de taakvelden natuur, (zwem)water, ontgrondingen, bodem en luchtvaart. Jaarlijks worden er circa 5000 vergunningaanvragen en meldingen afgehandeld en worden er circa 3000 toezichtcontroles uitgevoerd.


Het team dat zich bezighoudt met de vergunningverlening bestaat uit een 25-tal collega's en een flexibele schil. Jaarlijks worden veel vergunningen verleend binnen een wettelijke termijn en worden een groot aantal adviesverzoeken en vragen afgehandeld.

Het taakveld water (Waterwet en Omgevingsverordening) is binnen het team vergunningverlening een klein taakveld. Je werkt nauw samen met de toezichthouders op dit taakveld en een collega van de provincie Overijssel. Een toenemend aantal vergunningsprocedures is om diverse redenen bestuurlijk gevoelig. Ons college staat voor een integrale aanpak en afstemming met beleidsafdelingen over allerlei aspecten in dit nog zeer beleidsrijke vakgebied is essentieel. Werkprocesbewaking en werkverdelingsvraagstukken worden door de coördinator van het team gedaan.

We krijgen veel aanvragen binnen en het beleid is constant in beweging waardoor het een uitdaging is tijdig en juridisch houdbare besluiten te nemen. Provinciale doelen (op het gebied van bijvoorbeeld natuur, energie, hoogwaterveiligheid) of regionale belangen op gespannen voet staan met de waterbelangen die worden beschermd door de Waterwet of de omgevingsverordening. Dat kost tijd en vergt afstemming. Het aantal via bestuurlijke lijnen gedane “verzoeken om spoed” neemt toe. Het verlenen van vergunningen is soms complex en moeizaam. Samen pakken we deze uitdagingen op.

Wat ga je doen?
Vanuit jouw professie behandel je de vergunningaanvragen (op basis van de Waterwet) en geef je advies wanneer het waterschap of Rijkswaterstaat of ander bevoegd gezag in het proces betrokken is. Je geeft advies over meldingen en of vergunningaanvragen in relatie tot de omgevingsverordening van onze provincie, waarbij je specifiek kijkt naar de bescherming van de openbare drinkwatervoorziening. Daarnaast adviseer je ook onze collega’s bij vergunningaanvragen waarbij je rekening houdt met andere wetten die van toepassing zijn op het grondwater (ontgronding, bodem en natuur). 

In deze rol ben jij degene die vragen beantwoordt en verzoeken behandelt die betrekking hebben op grondwateronttrekking (Verzorgen en begeleiden van vergunningaanvragen voor de openbare drinkwatervoorziening, industriële toepassingen en open bodemenergiesystemen en het  beoordelen van de effecten daarvan voor de praktijk). Daarnaast ben je het aanspreekpunt en key-user van het landelijke grondwater register. En natuurlijk draag je bij aan alle andere werkzaamheden die op onze jaarplanning staan.

Wat breng je mee?
Om echt goed tot je recht te komen in deze rol is het belangrijk dat je een flinke dosis relevante kennis en kunde hebt in je vakgebied. Je bent in staat de technische inhoud te kunnen vertalen naar onze klanten (intern en extern). Je weet hoe af te stemmen met externe organisaties en je bent in staat te vergunningsprocedures binnen de gestelde kaders uit te voeren. Je schroomt er niet voor om ondersteuning te kunnen bieden aan andere vergunningsprocedures die het watersysteem raken.

Wat heb je nodig?

 • Relevante (geo)hydrologische opleiding op HBO-WO niveau met kennis van en ervaring met de grond- en oppervlaktewaterproblematiek;
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
 • Ervaring met hydrologische berekeningen en grondwatermodellering;
 • Ervaring met vergunningverlening op technisch gebied, bij voorkeur op hydrologisch of aanverwant gebied;
 • Brede kennis van de integrale relatie tussen de compartimenten water, bodem en natuur;
 • Creativiteit, resultaatgerichtheid en pragmatisme weten te combineren bij het oplossen van problemen;
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.

Wie ben jij?
Jij bent onze nieuwe collega! Althans als je jezelf in het bovenstaande kunt vinden. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat je niet schroomt om gevraagd en ongevraagd te adviseren aan en naar collega’s, management en klanten. Je bent als persoon in staat het bestuurlijke krachtenveld in te schatten en de technische haalbaarheid daarvan. Resultaat behalen zit in je DNA en je weet jezelf te motiveren en te enthousiasmeren om onze doelen te halen. Je werkt graag vanuit de bedoeling en denkt daarbij in mogelijkheden. Natuurlijk, hoe kan het ook anders, wil jij naast het beste voor de organisatie ook het beste voor jezelf en ontwikkel jij je in het vakgebied verder door.

Wat bieden wij jou?

Allereerst bieden wij je een tijdelijke functie (maximaal 3 jaar) aan bij de mooiste provincie van Nederland. Als we na deze tijdelijkheid nog steeds in elkaar geloven, gaan we dat bekrachtigen met een onbepaalde tijd relatie. Het salaris dat wij je kunnen bieden op basis van een 36-urige werkweek is maximaal €4.284,24 (schaal 10 cao provincies). Je beschikt over 18 verlofdagen en hebt de mogelijkheid om compensatieverlof op te bouwen. Daarnaast heb je een persoonlijk ontwikkelbudget van €5000,-, een gezondheidsbudget van €300,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van 22%. In het IKB is o.a. het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf of je een deel laat uitbetalen of dat je verlof koopt. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften.

Word jij enthousiast van deze vacature stuur dan je motivatie en CV. We horen graag van je!

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Martin Kaal, teammanager vergunningverlening m.kaal@gelderland.nl.

Je kunt reageren tot en met 7 maart 2021.

Deze vacature staat zowel binnen het samenwerkingsverband KANS in Gelderland als extern op de site Werken in Gelderland. Bij gelijke geschiktheid heeft de KANS kandidaat voorrang. Invulling via het KANS in Gelderland samenwerkingsverband gebeurt op basis van collegiale uitleen.
 

Zie voor verdere informatie ook de toelichting KANS in Gelderland op de site Werken in Gelderland.

Denk je dat jij degene bent die wij zoeken?

Solliciteer nu

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures