Afstand
Vacature Provincie Gelderland

Draag jij bij aan de kwaliteit van besluitvorming door ons bestuur met behulp van weloverwogen financiële beleidsadviezen?

 • Standplaats
  Arnhem
 • Uren per week
  36
 • Maandsalaris
  €3.996 - €5.708
 • Salarisniveau
  Schaal 12
 • Reageren t/m
  25 september Je hebt nog 3 dagen
 • Opleidingsniveau
  Hbo
 • Plaatsingsdatum
  14 september 2020
 • Dienstverband
  Tijdelijk

De provincie Gelderland verandert naar een organisatie die werkt vanuit gemeenschappelijke, maatschappelijke opgaven. Natuurlijk gebeurt dat op basis van een agenda die politiek is bepaald via het Coalitieakkoord, maar vooral samen met partners, zoals andere overheden, bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties en inwoners. Daarbij hoort een bijpassende inzet van financiële middelen en betrouwbare financiële informatie, gericht op plannen, sturen en verantwoorden. Dit alles binnen de context van integraal programmeren, waarbij de uitgangspunten van de Omgevingswet en de implementatie daarvan een bepalende randvoorwaarde zijn.

Binnen de afdeling Financiën wordt met veel enthousiasme hard gewerkt aan het mede mogelijk maken van de politiek-bestuurlijke doelen vanuit het Coalitieakkoord; onze opgaven staan centraal. Vanuit onze financiële en inkoop verantwoordelijkheid, professionaliteit en expertise willen wij bijdragen aan:

 • het waarborgen van de kwaliteit bestuurlijke voorstellen en besluiten;

 • een integrale afweging van inhoud en financiële middelen;

 • de verantwoording over de inhoudelijke doelen en de financiële effecten daarvan;

 • vanuit een duidelijke visie voor de lange termijn financiën voor onze provincie.

Dit doen we vanuit de verschillende rollen die de teams binnen Financiën in de processen hebben. We voelen en zijn medeverantwoordelijk en mede-eigenaar voor de te realiseren opgaven. Daarbij willen wij waar nodig en mogelijk maximaal vanaf het begin betrokken zijn bij de opgaven die we als organisatie hebben.

De afdeling Financiën is daarbij Partner in Business en werkt in de volle breed­te van de organisatie en bestaat uit 4 teams:

 • Financieel Beleid en Vermogensbeheer;

 • Business Planning & Control;

 • Financiële Administratie en Beheer;

 • Inkoop.

Voor het team Financieel Beleid en Vermogensbeheer zoeken we een Financieel Beleidsmedewerker (1,0 fte).

Wij bieden

Het functieniveau is schaal 12 (salaris min. € 3.996,-- en max. ca € 5.708,-- bruto exclusief ca. 22% individueel keuzebudget: CAO, loonpeil 1 juli 2020). Deze vacature wordt in eerste aanleg voor één jaar opengesteld waarbinnen een evaluatie plaats zal vinden. Het betreft structurele werkzaamheden. Bij goed functioneren kan de opdracht verlengd worden tot in eerste aanleg een termijn van 3 jaar met uitzicht op vast dienstverband.

Algemeen

Binnen het team Financieel Beleid is door een toename aan werkzaamheden (o.a.  aanvullende wensen m.b.t. de P&C-cyclus (integraal programmeren/integrale financiële sturing en wensen politiek bestuur), Omgevingswet, publieke en private verbonden partijen,  strategische financiële vraagstukken als Stikstof, herverdeling Provinciefonds, provinciaal belastinggebied, rendementen en alternatieve vormen van revolverende inzet Stamkapitaal en andere financiële instrumenten), behoefte aan extra capaciteit om op een adequate manier invulling te geven aan de werkzaamheden waar het team voor staat.

Jouw rol

Vanuit die context is er behoefte aan een financieel beleidsmedewerker die breed inzetbaar is binnen het team en die in eerste instantie bijdragen levert aan onderwerpen waar de noodzaak het grootst is. Hierbij kan gedacht worden aan financiële beleidskaders (verschillende kadernota’s), de planning~ en control cyclus, uitvoering geven aan moties van Provinciale Staten, verbonden partijen (m.n. publiekrechtelijk), risicomanagement en beoordeling business cases.

In eerste instantie zal in overleg met het team bepaald worden waar de urgentie het grootst is om aan te pakken. Dat vraagt veel onderlinge afstemming van jou met de collegae (en vice versa) binnen het team, maar zeker ook met andere afdelingen binnen de organisatie en buiten de organisatie (onze externe partners). Je bent een collega die breed en flexibel inzetbaar is daar waar de werkdruk hoog is. De situatie vereist dat jij deeltaken overneemt. Daarbij ben je proactief in het contact met collegae met een duidelijk en herkenbaar respect voor elkaars rol.

Waar nodig zal dit in een later stadium binnen het team mogelijk tot een herverdeling van werkzaamheden leiden.

We vragen van jou het volgende:

 • je hebt een financieel-economische opleiding op minimaal HBO-niveau;

 • je hebt de nodige ervaring (minimaal 5-8 jaar) als het gaat om financieel-economische werkzaamheden zoals hiervoor genoemd bij een grote overheidsorganisatie (vanaf ca. 500 mensen);

 • je hebt kennis van en kunt interpretatie (vertaling) geven aan de relevante regelgeving (bijv. BBV, WGR-regelingen, boek 2 titel 9 BW etc.;

 • je bent een verbindende persoonlijkheid die gemakkelijk contact weet te leggen en te onderhouden met collegae in de organisatie, maar ook met externe partners;

 • je kent de weg en hebt ervaring met bestuurlijke processen (politiek sensitief);

 • je bent in staat je zowel mondeling als schriftelijk vaardig en begrijpelijk te communiceren, vanuit je expertise.

In deze uitdagende functie ben je vanuit je persoonlijke kracht, uitstraling en kennis een gerespecteerd gesprekspartner. Je staat stevig in je schoenen in de vele inhoudelijke discussies die op verschillende niveaus plaatsvinden. Communicatie met betrokken collegae is daarbij voor jou heel vanzelfsprekend. Daarin ben je een verbinder, een bruggenbrouwer die in staat is om de relevante aandachtspunten vanuit verschillende invalshoeken bij complexe financiële vraagstukken in beeld te brengen en deze te integreren in een gezamenlijke oplossing. Dit om te kunnen plannen, sturen en verantwoorden van de maatschappelijke opgaven waar de provincie voor staat.

Stressbestendig en accuraat zijn vind je vanzelfsprekend. En tot slot, je bent een fijne collega en sparringpartner voor enerzijds medewerkers en management en anderzijds voor directie en bestuur.

Voor meer informatie

Bel met Eric Peters op nr. 026 – 359 99 65.

Je motivatie en Curriculum Vitae kun je tot en met 25 september 2020 mailen naar Eric Peters via e.peters@gelderland.nl. Omstreeks 2 oktober zullen de uitnodigingen voor de gesprekken worden verstuurd. De gesprekken vinden plaats op 9 oktober 2020. Een eventueel 2e gesprek vindt plaats op 16 oktober 2020.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Denk je dat jij degene bent die wij zoeken?

Solliciteer nu

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures