Afstand
Vacature Provincie Gelderland

Ben jij het aanspreekpunt voor SteenGoed Benutten in de regio Noord-Veluwe en help je concrete projecten verder?

 • Standplaats
  Arnhem
 • Uren per week
  36
 • Maandsalaris
  €4.959
 • Salarisniveau
  Schaal 11
 • Reageren t/m
  07 april Je hebt nog 9 dagen
 • Opleidingsniveau
  Hbo plus
 • Plaatsingsdatum
  24 maart 2020
 • Dienstverband
  Tijdelijk

Samen met jouw team ga je transformatieprojecten verder brengen. In het team krijg je een dubbelrol. Voor de regio Noord-Veluwe ga je aan de slag als procesregisseur. Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze partners (o.a. gemeenten, maatschappelijke instellingen, ontwikkelaars, corporaties, banken en beleggers). Je draagt de aanpak actief uit en zoekt naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Per project bekijk je steeds wat nodig is om verder te komen. Je speelt in op de vragen en behoefte van onze partners en bent erop gericht om projecten met maatschappelijke impact gerealiseerd te krijgen. In de regio Noord-Veluwe zijn er inmiddels een aantal projecten opgezet. Andere bevinden zich nog in de kinderschoenen. Hier ga jij invulling aan geven. Dit doe je in verbinding met je team, je externe netwerk en andere programma’s binnen de provincie.

De partijen in het veld, ga jij verleiden om met nieuwe projecten te komen die binnen de aanpak van SteenGoed Benutten passen. Ook zelf identificeer je projecten voor SteenGoed Benutten. Je voert hiervoor regelmatig ambtelijke en bestuurlijke gesprekken in en met de regio en neemt deel aan regionale overleggen met verschillende partijen.

Het is belangrijk dat je niet alleen gefocust bent op ‘jouw regio’, maar een brede blik hebt en regelmatig spart met het team. Samen bouw je verder aan de aanpak en aan het team!

Naast het werk in de Noord-Veluwe ontwikkel je jezelf, samen met twee andere collega’s, tot onze specialist voor projecten die gereed zijn voor uitvoering en financieel nog een laatste zetje nodig hebben. Je staat centraal voor deze subsidieregeling. Je helpt de procesregisseurs bij de voorbereiding van de subsidieaanvragen. Vanuit jouw kennis van planeconomie bekijk je of alle betrokken partijen er alles aan gedaan hebben om het project te realiseren. Alleen dan is een subsidie vanuit het programma aan de orde. Tevens zorg je samen met één collega voor het bewaken van de voortgang van de projecten die in uitvoering zijn. Dit zijn zowel de projecten die vanuit Steengoed Benutten gesubsidieerd zijn als projecten uit voorgaande periode(s).

Waarom?

SteenGoed Benutten (SGB) is een ontwikkelprogramma dat gericht is op de aanpak van leegstand en/of dreigende leegstand op cruciale plekken in dorpen en steden. In het programma is sprake van een gebiedsgerichte aanpak. De nieuwe functie past binnen de toekomstvisie van het gebied en leiden niet tot leegstand elders. De inzet van SGB is erop gericht om het gebied beter te laten functioneren, oftewel: mooier, leefbaarder en economisch aantrekkelijker te maken.

De aanpak is maatwerk. Per project bekijken we wat er nodig is om verder te komen. We hebben daarvoor meerdere instrumenten beschikbaar. We kunnen projecten verder helpen via de inzet van kennis en kunde, procesbegeleiding en voor de realisatie kunnen we projecten via een financiële bijdrage het laatste zetje geven waardoor uitvoering mogelijk is. Bij een sluitende businesscase loopt financiering via de Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij. Als er sprake is van een exploitatietekort dan is subsidie mogelijk. Deze financiële ondersteuning loopt in principe via de subsidieregeling “SteenGoed Benutten uitvoeringsgereed en realiseren” of begrotingssubsidies.

Door het vertrek van één van onze teamleden, zijn we op zoek naar iemand die ons team komt versterken!

Hoe?

Je werkt in verbinding met elkaar en geeft vorm en inhoud aan de aanpak SteenGoed Benutten. Alle regio’s zijn verdeeld onder vier andere proces regisseurs. Tevens werk je nauw samen met de andere twee specialisten voor de regeling ‘uitvoeringsgereed en realiseren’ en stem je ontwikkelingen, indien nodig, af met jouw manager en gedeputeerde.

De projecten van SteenGoed Benutten zijn integraal. Per project bekijk je welke provinciale doelen mede gerealiseerd kunnen worden. Daarvoor zoek je de verbinding met collega’s van o.a. Ruimte, Wonen, Energietransitie, Erfgoed, Klimaatadaptatie, Gebiedsopgaven, Werklocaties en Economie.

Wie?

We zoeken iemand die de aanpak kan én wil uitdragen. Een resultaatgerichte netwerker die anderen kan inspireren. In de projecten heb je een behoorlijke mate van autonomie. Je moet durven om duidelijk te zijn in grote onzekerheid, concrete afspraken kunnen maken en kunnen werken aan verwachtingenmanagement. Je moet hiervoor een stevige en krachtige persoonlijkheid zijn, die kan opereren in een complex en breed krachtenveld, met verschillende, soms tegengestelde, grote belangen waarbij soms veel geld is gemoeid.

Je hebt kennis van ruimtelijke ontwikkeling en planeconomie of je bent bereid je hierin te verdiepen.

Verbinden is daarom jouw talent. Je kunt goed luisteren, bent open en eerlijk. Je durft het spel te spelen in de regio. Je hebt hiervoor gevoel voor processen en hebt precies door wanneer je in de inhoud moet duiken, of er juist boven moet blijven hangen.

Een goede dosis zelfreflectie is hierbij belangrijk.

De opdracht loopt tot het eind van de coalitieperiode: maart 2023. Na één jaar is er een evaluatie, waarbij van beiden kanten gekeken wordt of de opdracht nog bij je past.

Voor meer informatie kun je terecht bij Isabelle Wouters,  i.wouters@gelderland.nl of via 06 52 80 16 74

Je kunt reageren tot en met 7 april 2020.

Deze vacature staat zowel binnen het samenwerkingsverband KANS in Gelderland als extern op de site Werken in Gelderland. Bij gelijke geschiktheid heeft de KANS kandidaat voorrang. Invulling via het KANS in Gelderland samenwerkingsverband gebeurt op basis van collegiale uitleen.
 

Zie voor verdere informatie ook de toelichting KANS in Gelderland op de site Werken in Gelderland.

Denk je dat jij degene bent die wij zoeken?

Solliciteer nu

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures