Afstand
Vacature Provincie Gelderland

De provincie Gelderland zoekt ecologen!

 • Standplaats
  Arnhem
 • Uren per week
  36
 • Maandsalaris
  €5.652
 • Salarisniveau
  Schaal 12
 • Reageren t/m
  08 maart Je hebt nog 12 dagen
 • Opleidingsniveau
  Wo
 • Plaatsingsdatum
  14 februari 2020
 • Dienstverband
  Tijdelijk

Provincie Gelderland maakt werk van de slogan 'dichterbij dan je denkt'. Ruim 1.500 medewerkers werken samen aan een beter en mooier Gelderland voor bijna 2 miljoen inwoners. De grootste provincie van Nederland is als overheidsorganisatie en als werkgever sterk in ontwikkeling. Een aantrekkelijk werkklimaat helpt medewerkers om goede prestaties neer te zetten. Werken bij provincie Gelderland vraagt een goede antenne voor signalen uit de maatschappij en een actieve houding. Bij wat je doet, vraag je je steeds af wat het beste is voor de Gelderse samenleving. Talrijke veranderingen in onze omgeving maken het werk in onze provincie steeds boeiender.


Werken voor programma Natuur
Het programma Natuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het Gelders natuurbeleid. Wij zorgen voor nieuwe natuur in gebiedsgerichte natuurprojecten. Samen met andere overheden, natuurorganisaties, bedrijven en Gelderse inwoners vergroten we de biodiversiteit in het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en in het agrarisch en stedelijk gebied. De huidige stikstofproblematiek vraagt om een versnelling van de uitvoering en mogelijk om extra maatregelen. Om onze doelen te behalen, zoeken we verbinding met de collega’s van landbouw, water, gezonde leefomgeving, klimaat en andere relevante thema’s. Voor het programma Natuur zoeken wij 2 ecologen. Een ecoloog op schaal 12 en een ecoloog op schaal 11. Zie voor de ecoloog die wij zoeken op schaal 11 onze andere vacature op de site van Werken in Gelderland.

Ecoloog bij provincie Gelderland
Als ecoloog geef je verder vorm en inhoud aan het landelijk en provinciaal natuurbeleid. Je leidt ecologische projecten en geeft richting aan het Gelders natuurbeleid voor verbetering van biodiversiteit binnen én buiten het Gelders Natuurnetwerk, uiteraard in afstemming met betrokken partijen. Je bent goed thuis in de systematiek van Natura 2000. Je adviseert projectleiders en externe partijen bij de uitvoering van beheer- en inrichtingsplannen, dit altijd vanuit een integraal perspectief. Je zorgt voor de ecologische bouwstenen van inrichtings- en beheerplannen van provinciale gebiedsprojecten of voor projecten van onze partners. Je ziet mogelijkheden de natuuropgaven te verbinden aan andere opgaven als landbouw, water en klimaat.
Je stimuleert en overtuigt natuurbeheerders om zich in te zetten voor de Gelderse natuurambities. Je betrekt bewoners, boeren en betrokken partijen van andere sectoren op een inspirerende manier bij het ‘natuurverhaal’. Je begeleidt projectteams die werken aan de voorbereiding van inrichtingsprojecten nieuwe natuur. In de praktijk werk je zelfstandig aan diverse wisselende opdrachten in en buiten teamverband. Je bent bereid om collega’s te begeleiden en in staat om vakkennis over te dragen en te delen.

Je bent:
• in staat om de abstracte beleidskaders van het Rijk uit te werken naar provinciaal niveau. Je kunt met je Gelderse inbreng het rijksbeleid beïnvloeden.
• Je bent creatief en hebt ervaring met het ontwikkelen van strategische lijnen en nieuwe beleidsconcepten;
• gesprekspartner voor het natuurbeleid en voor de Natura 2000-doelensystematiek op landelijk niveau ,van kennisinstituten, andere provincies en het ministerie van LNV en je levert Gelderse inbreng.
• In staat om ook in piektijden je werkzaamheden goed te plannen en organiseren;
• In staat om met tegengestelde belangen om te gaan tijdens het voeren van onderhandelingen op regionaal en nationaal niveau;

Je hebt:
• een afgeronde relevante wo-opleiding en minimaal vier jaar relevante werkervaring en kennis.
• adviesvaardigheden;
• sociale vaardigheden die maken dat je een constructieve gesprekspartner bent en je kunt je inleven in de ander. Hierbij ben je omgevings- en bestuurlijk sensitief;
• goede schriftelijke vaardigheden en uitstekende communicatievaardigheden: je weet de boodschap op inspirerende wijze over te brengen.
• kennis van het beleidsveld natuur, landbouw en faunabeheer en van de ontwikkelingen daarin op landelijk en internationaal niveau;
• actuele kennis over herstelstrategieën, landschapsecologie, standplaats- en habitateisen;
• ruime veldkennis, beleidskennis en verstand van juridische aspecten zoals Natura 2000 en Omgevingswet;
• ervaring met het opstellen van inrichtings- en beheerplannen en ervaring met veldonderzoek en uitvoering van maatregelen in het veld (hoe pakte de maatregel uit);
• ervaring met ArcGis en bij voorkeur ook met ecologische programma’s.
• ervaring met complexe aanbestedingen van natuurprojecten en bent goed in staat om te sturen op de juiste kwaliteit en selectiecriteria;
• ervaring met het leiden van projecten en doet dit op een proactieve manier in samenwerking met je collega’s;
• een omvangrijk netwerk om te signaleren, ideeën te toetsen en tot doelrealisatie te komen;


Wij bieden jou:
• een boeiende baan in een professionele werkomgeving, met de maatschappij als inspiratiebron;
• een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek van minimaal € 3.956,65 en maximaal € 5.652,35 in schaal 12 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring);
• 18 verlofdagen en de mogelijkheid om compensatieverlof op te bouwen;
• een persoonlijk opleidingsbudget van € 5000 en een gezondheidsbudget van € 300;
• Individueel Keuze Budget (IKB) van ca. 22%. In het IKB is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, of dat je verlof koopt. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften.

Deze opdracht wordt in eerst aanleg voor een jaar opengesteld waarna een evaluatie plaats zal vinden. Het betreft structurele werkzaamheden. Bij goed functioneren wordt de opdracht verlengd tot maximaal een termijn van 3 jaar met uitzicht op vast dienstverband.

De gesprekken zullen plaats vinden in de week van 16 maart.

Voor meer informatie kun je terecht bij Ernst Boere, e.boere@gelderland.nl of via 026-3599920
Je kunt reageren tot en met 8 maart 2020

Deze vacature staat zowel binnen het samenwerkingsverband KANS in Gelderland als extern op de site Werken in Gelderland. Bij gelijke geschiktheid heeft de KANS kandidaat voorrang. Invulling via het KANS in Gelderland samenwerkingsverband gebeurt op basis van collegiale uitleen.

Zie voor verdere informatie ook de toelichting KANS in Gelderland op de site Werken in Gelderland.

Denk je dat jij degene bent die wij zoeken?

Solliciteer nu

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures