Afstand
Vacature ODRN

Directeur

 • Standplaats
  Nijmegen
 • Uren per week
  36
 • Reageren t/m
  26 februari Je hebt nog 5 dagen
 • Opleidingsniveau
  Wo
 • Plaatsingsdatum
  12 februari 2020
 • Dienstverband
  Tijdelijk
 1. De organisatie

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) voert, in opdracht van de zes gemeenten in regio en de Provincie Gelderland, taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor bouwen en milieu. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de zes andere omgevingsdiensten in Gelderland. Binnen Gelderland voert de ODRN voor de provincie als enige dienst alle taken uit op het gebied van (complexe) milieuvergunningverlening.

Ook voert de ODRN in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel de specialistische VTH taken uit voor bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Dit in samenwerking met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid , de Veiligheidsregio’s en de 5 andere omgevingsdiensten in het land die ook Brzo-taken uitvoeren.  

Voor de ODRN werken ongeveer 240 bevlogen en veelal gespecialiseerde vakmensen, met hart voor hun vakgebied/deskundigheid.

De directeur van de ODRN is voor de duur van twee jaar verantwoordelijk voor de koers van de organisatie. Hierbij gaat het zowel om sturing in de lijn, op processen als op unieke opgaven in zoals bijvoorbeeld de doorontwikkeling van de organisatie en de implementatie van de Omgevingswet. Dit doet de directeur met een managementteam bestaande uit de 7 managers van de verschillende afdelingen. De directeur stuurt dit managementteam integraal aan. Daarnaast is de directeur, ook de ambtelijk secretaris voor het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Doorontwikkeling (bedrijfsvoering) en implementatie Omgevingswet

De ODRN staat voor een aantal forse opgaven die in kaart zijn gebracht in het najaar van 2019. Deze zijn vervat in een ontwikkelagenda. De directeur die wij zoeken, implementeert de ontwikkelagenda en is bij uitstek een verandermanager.

De agenda richt zich op drie thema’s:

 • Invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
 • Het versterken van eigenaarschap en gezamenlijkheid in de regionale samenwerking (deelnemende gemeenten en provincie), het versterken van de opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie
 • Verbeteren van de bedrijfsvoering.

In dat laatste punt zit een stevige opgave om de ODRN weer financieel gezond te maken hetgeen wat vraagt van de dienst, maar ook van de deelnemers die optreden als opdrachtgevers. Een belangrijke verantwoordelijkheid voor de directeur is de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering, met een aantal doelstellingen, zoals:

 • Betere sturing op productiviteit, realisatie en kengetallen en op basis daarvan de juiste bestuurlijke keuzes voorleggen (op hoofdlijn)
 • Duidelijk sturing op afspraken en verwachtingen en
 • het doorvoeren van een meer eenvoudige systematiek van producten en diensten.

Dit doet de directeur samen met de manager bedrijfsvoering.

De directeur werkt, in overleg met het bestuur, de ontwikkelagenda uit in een concreet plan voor de doorontwikkeling. Dit plan borduurt voort op de ontwikkelagenda die er al ligt, en medio/eind 2021 is ingevoerd. Op dat moment, vanaf 2022, gaat de ODRN een volgende fase in, en krijgt de functie van directeur een definitieve invulling.

2. De kandidaat

Wij zoeken een directeur die in staat is de verbinding te maken met de deelnemende overheden, intern in de organisatie doortastende en duidelijke keuzes maakt, en met draagvlak van bestuur, management en medewerkers, zorgt voor meer zakelijkheid in het opdrachtnemerschap. De ideale kandidaat is een (zeer) ervaren directeur/manager met grote bekendheid en affiniteit met ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen. Zij/hij heeft aantoonbare ervaring met sturing van een complexe organisatie en met organisatieverandering binnen hetzelfde of een vergelijkbaar domein. Zij/hij weet te verbinden, krijgt mensen mee in een andere werkwijze en biedt ruimte voor ontwikkeling van medewerkers. Is kritisch naar de organisatie, heeft visie op organisatieverandering en heeft voortdurend aandacht voor effectiviteit en efficiency van de organisatie. De kandidaat die wordt gezocht maakt dit alles op een open en toegankelijke, maar ook duidelijke manier bespreekbaar. 

3. Het takenpakket

De directeur:

 • Levert advies en ondersteuning aan AB en DB. Is partner van bestuur. Respecteert de rollen en verantwoordelijkheden van het bestuur en is ook een uitgesproken verbinder. Maakt deze beide rollen helder en initieert het juiste gesprek aan de juiste tafels
 • Is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke doelen. Neemt het voortouw in de organisatie en kan de doorontwikkeling vorm geven. Verbindt en biedt ruimte voor de ontwikkeling van mensen
 • Draagt bij aan een plezierige en constructieve werkrelatie met de Ondernemingsraad en investeert hierin
 • Is eindverantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de organisatie zoals die moet plaatsvinden. Bouwt aan een  wendbare organisatie waarin mensen werken aan de bedoeling volgens de 5 ‘R’en’: Richting, Ruimte, Resultaat, Rekenschap, Relatie
 • Stuurt integraal, en zorgt ervoor dat het integrale proces van de ODRN (werkplan, jaarplanning) aansluit op de integrale processen van de deelnemers. Waarin aandacht is voor het presteren volgens opdracht én het realiseren van bestuurlijke doelstellingen. Gaat het gesprek hierover met de deelnemers niet uit de weg
 • Heeft op landelijk niveau zitting in het platform van de zes BRZO-directeuren. Stuurt vanuit dat platform excellente uitvoering van de BRZO-taak in Nederland aan. Is verantwoordelijk om  voor Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) de uitvoeringsbelangen in dat platform te behartigen en op tafel te brengen
 • Zet zich in om de ODRN te positioneren als kenniscentrum voor externe veiligheid en levert vanuit dat kenniscentrum ook inzet aan landelijke projecten
 • Is lid van het Directeurenoverleg van het Gelders Stelsel van omgevingsdiensten
 • Signaleert en anticipeert op lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. Is een motor in samenwerkingsverbanden. Ontwikkelt en onderhoudt een netwerk en stelt dit ten dienste van de ODRN.

4. Het profiel

De directeur: 

 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau
 • Heeft visie; is inspirerend en bruisend
 • Is zakelijk, besluitvaardig en boekt resultaten
 • Heeft uitstekend analytisch vermogen en een natuurlijke betrokkenheid om te verbeteren en is daarmee in staat om veranderingen in gang te zetten
 • Schakelt op het goede moment tussen resultaat- en mensgerichtheid
 • Heeft aantoonbare kennis en ervaring als manager in het fysieke domein
 • Heeft bestuurlijk-politieke sensitiviteit en ervaring met vraagstuk van opdrachtgever-opdrachtnemerschap bij de overheid 
 • Een netwerker, is verbindend en toegankelijk
 • Is op korte termijn beschikbaar.

5.  Arbeidsvoorwaarden

ODRN heeft het voornemen de functie te honoreren in schaal 15 (maximaal € 7.524,-- op basis van een fulltime dienstverband van 36 uur per week). Daarbij betreft het een tijdelijke aanstelling voor maximaal twee jaar. Gelet op de ontwikkel- en veranderopgave staat ODRN open voor specifieke maatwerkarrangementen in aanstelling en bijbehorende condities. De voortgang van het ontwikkel- en verandertraject wordt periodiek geëvalueerd met het dagelijks bestuur en het managementteam.

6. Procedure

ODRN laat zich in de procedure voor werving en selectie bijstaan door de Galan Groep. Een eerste selectie zal worden uitgevoerd door de Galan Groep. Zij adviseren vervolgens ODRN over de uit te nodigen kandidaten. ODRN besluit welke kandidaten in procedure worden genomen.

De planning kent de volgende tijdbalk:

26 februari – Sluiting reactietermijn

11 en 12 maart – Voorselectiegesprekken op ons kantoor in Baarn

13 maart  – Kandidaatpresentatie

19 of 20 maart – Selectiegesprek eerste ronde met benoemingscommissie

Week 13 – Selectiegesprek met adviescommissie en verdiepend vervolggesprek met benoemingscommissie

7. Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035-6948000.

Gaarne solliciteren via onderstaande link:

https://galangroep.nl/nl/vacatures/338-directeur

Denk je dat jij degene bent die wij zoeken?

Solliciteer nu

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures