Afstand
Vacature Provincie Gelderland

Ben jij de beoordelaar die vlot subsidieverzoeken afdoet? Wij zoeken twee nieuwe collega’s.

 • Standplaats
  Arnhem
 • Uren per week
  36
 • Maandsalaris
  €3.868
 • Salarisniveau
  Schaal 9
 • Reageren t/m
  31 januari Je hebt nog 3 dagen
 • Opleidingsniveau
  Hbo
 • Plaatsingsdatum
  14 januari 2020
 • Dienstverband
  Tijdelijk

Waarom?
Als provincie bouwen we aan de toekomst van een duurzaam, economisch krachtig en verbonden Gelderland. Dit doen we steeds vaker in een netwerk met andere maatschappelijke partijen. Onze maatschappelijke opgaven realiseren we onder meer door subsidies te verstrekken, jaarlijks voor ruim € 200-miljoen. Veel en zeer diverse partners in de Gelderse samenleving maken gebruik van ons subsidiebudget: van gemeenten tot particulieren en van kenniscentra tot individuele bedrijven. Zo maken we met subsidies als provincie een breed scala aan projecten mogelijk. De resultaten blijven na realisatie vaak blijvend zichtbaar in Gelderland aanwezig. Het werken vanuit partnerschap vraagt van ons een nieuwe rolinvulling: meedenken aan de voorkant van het proces zodat de provinciale ambities zo goed mogelijk worden gerealiseerd. Binnen de afdeling worden de binnenkomende subsidieaanvragen beoordeeld, de subsidies al dan niet verleend, de gesubsidieerde aanvragen tijdens de uitvoering gevolgd (monitoring) en na afloop afgewikkeld. De inzet van beoordelaars is breed (beleidsterrein, fase in het subsidieproces, type subsidie), en gericht op waartoe de werkvoorraad aanleiding geeft zodat de aanvrager op tijd antwoord krijgt. Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega beoordelaar.

Wat?
Je beoordeelt binnengekomen gangbare subsidieverzoeken en handelt deze in ieder geval binnen de geldende termijnen af (maar doet dat het liefst ver binnen die termijnen, zo kort als nodig is). Subsidieverzoeken betreffen de subsidieverlening en de subsidievaststelling, en ook alle besluiten en handelingen die daartussen nodig zijn (meldingen, eventuele voortgangsrapportages) plus de steekproefsgewijze controle achteraf. Je toetst de verzoeken aan de inhoudelijke criteria uit de regeling en de kosten op subsidiabiliteit. Je toetst of de aanvragen realistisch/uitvoerbaar zijn en of deze passen binnen de financiële randvoorwaarden (beschikbaar budget, subsidieplafond). Je zorgt dat er in de beschikking meetbare prestaties worden opgenomen. Je toetst rapportages aan de verplichtingen die gelden, inclusief de te behalen resultaten. Je hebt contacten met aanvragers voor het opvragen van ontbrekende informatie of het oplossen van onduidelijkheden. Je voert ter plaatse controlebezoek uit. Je informeert potentiële aanvragers over de criteria en regels van een subsidieaanvraag en over de aanvraagprocedure en staat aanvragers te woord over genomen besluiten. Tot de werkzaamheden behoort ook het bewaken van subsidieplafonds van gangbare regelingen. Wij verwachten van jou dat je meebeweegt met de ontwikkelingen in onze organisatie. Dat betekent onder meer dat je tijd weet vrij te maken voor brede vraagstukken die de gehele afdeling betreffen. Je signaleert afwijkingen en meldt deze aan betrokkenen.

Hoe?
De sfeer in de afdeling is open en collegiaal. We verlangen dat je over jouw eigen takenpakket heen kunt kijken en actief suggesties voor verbetering van kwaliteit en snelheid kunt doen. Samen met de andere beoordelaars ben je verantwoordelijk voor een tijdige afdoening van alle binnenkomende stukken. Je maakt dan ook samen wekelijks afspraken over de werkverdeling. Je neemt hieraan actief, betrokken en resultaatgericht deel. Bij de werkverdeling is het werk dat op dat moment voor ligt leidend. Kennisdeling is van belang, en je draagt daar waar nodig zelf ook aan bij, bijvoorbeeld door bij te dragen aan de inhoud van de kennissite. Je werkt efficiënt. Daarvoor kun je hoofdzaken van bijzaken onderscheiden. Je kunt complexe zaken eenvoudiger maken en waar nodig creatief met een oplossing komen. Bij subsidies wordt in toenemende mate maatwerk gevraagd. Je kunt (ook bij onzekerheid) knopen doorhakken om op tijd tot een eigen oordeel te komen. Uiteindelijk neemt een procesmanager een besluit op basis van jouw oordeel. Met de procesmanagers heb je in het werk dan ook regelmatig contact. Je werkt samen met de collega's van de programma's die zorgdragen voor de inhoudelijke beoordeling en afstemming met de externe deskundigencommissie.

Wie?
Als je onder tijdsdruk van aanpakken weet dan is dit een leuke opdracht voor jou. Je kunt vlot, efficiënt en pragmatisch werken. Je overziet een proces en de stappen die zich daarbinnen voordoen en de verbetermogelijkheden die er zijn. Je wilt continu leren en verbeteren. Je bent communicatief vaardig en kunt denken vanuit het perspectief van de klant. Je bent enerzijds in staat om zelfstandig te werken en anderzijds kun je goed samenwerken. Je bent bereid om projectmatig te werken. Je bent resultaatgericht en analytisch ingesteld. Je kunt zelf op basis van beschikbare informatie tot een eigen afgewogen oordeel komen. Je bent financieel deskundig en hebt inzicht in cijfers en affiniteit met automatisering. Je bent flexibel t.a.v. jouw takenpakket en veranderingen in het werkproces: daar waar nodig spring je bij om subsidiewerkzaamheden met andere inhoud op te pakken. Je bent een echte teamplayer. Je gaat flexibel om met wensen en wijzigingen in de werkprocessen. Je kunt je goed inleven in anderen en andere belangen. Je snapt dat de maatschappelijke opgaven van de provincie leidend zijn in wat wij te doen hebben en weet dat goed te combineren met de eisen vanuit rechtmatigheid. Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je hebt een afgeronde HBO opleiding of een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.
 

De opdracht is voor de duur van een jaar.

Voor meer informatie kun je terecht bij r.vander.horst@gelderland.nl of via 026-3599513

Je kunt reageren tot en met tot 31 januari 2020

Deze vacature staat zowel binnen het samenwerkingsverband KANS in Gelderland als extern op de site Werken in Gelderland. Bij gelijke geschiktheid heeft de KANS kandidaat voorrang. Invulling via het KANS in Gelderland samenwerkingsverband gebeurt op basis van collegiale uitleen.

Zie voor verdere informatie ook de toelichting KANS in Gelderland op de site Werken in Gelderland.

Denk je dat jij degene bent die wij zoeken?

Solliciteer nu

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures