3 Kandidaten Gemeenschappelijke Rekenkamer Duiven, Doesburg en Westervoort

Gemeente Duiven

Hoogst genoten opleiding: HBO 
Dienstverband: Bijbaan 
Gepubliceerd op : 05-12-2017
Max aantal uur per week: Variabel
Min aantal uur per week:
Sluiting : 29-12-2017

3 Kandidaten Gemeenschappelijke Rekenkamer Duiven, Doesburg en Westervoort

Najaar 2017 is door de gemeenteraden van de drie gemeenten besloten om een gezamenlijke rekenkamer in te stellen. Per gemeente zijn er  2 raadsleden afgevaardigd naar de Klankbordgroep Rekenkamer. De klankbordgroep fungeert als  klankbord voor de gemeenschappelijke Rekenkamer en heeft nu de opdracht om de sollicitatieprocedure te verzorgen om de drie kandidaten voor te dragen, waarvan elke gemeenteraad een lid kan benoemen.

De gemeenteraden zoeken:

De 3 leden van de nieuw in te richten gezamenlijke rekenkamer, waaronder de voorzitter.

Taken:

 • jaarlijks minimaal 1 of 2 onderzoeken verrichten naar doelmatigheid en doeltreffendheid

 • op basis van de uitgevoerde onderzoeken aanbevelingen en adviezen opstellen aan de drie gemeenteraden voor verbetering van beleid en uitvoering

 • het jaarlijks onderzoeksprogramma vaststellen na overleg met leden van de klankbordgroep

 • bij de opzet van onderzoeken en de interpretatie van resultaten de mogelijkheden van vergelijking en benchmarking (met andere gemeenten) benutten

  Functie-eisen:

 • de leden hebben onderzoekservaring op het gebied van openbaar bestuur, openbare financiën of beleidsevaluatie

 • de leden hebben affiniteit met en begrip voor politiek en beleid en zijn in staat onderzoek te vertalen in praktisch relevante aanbevelingen

 • een van de leden wordt als voorzitter benoemd en heeft in het bijzonder communicatieve vaardigheden die van een actieve rekenkamer mogen worden verwacht

 • een van de leden wordt als secretaris benoemd en een van de leden als penningmeester

 • de verdeling van de rollen hangt af van de ervaring en voorkeur van de uitgekozen personen

  Werkwijze:

 • De rekenkamer opereert zelfstandig en onafhankelijk van de gemeenteraden

 • De rekenkamer onderhoudt contacten met politici, bestuurder, ambtenaren en belangrijke instellingen of bedrijven om ideeën op te doen voor relevant onderzoek en om draagvlak voor aanbevelingen te vergroten

 • Ieder lid is benoemd door één van de drie gemeenteraden en is daar tevens de contactpersoon voor

 • Jaarlijks zal de rekenkamer één of twee onderzoeken doen en/of enkele korte evaluaties, quick-scans of evaluaties van uitvoering van eerdere aanbevelingen zelf uitvoeren en rapporteren

  Elke gemeenteraad benoemt de eigen kandidaat voor een periode van 6 jaar.

  De leden van de rekenkamer worden bezoldigd met een vaste vergoeding per bijgewoonde vergadering en een vergoeding voor onderzoeks- en rapportage-activiteiten. Bij gelijke geschiktheid heeft degene met woonplaats in de regio de voorkeur.

  U kunt uw CV mailen vóór 29 december 2017, naar: sollicitaties.019967@werkeningelderland.nl

  Voor vragen kunt u contact opnemen met Els Boers,(interim-griffier, Duiven)  telefoon 0651699887

Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties.019967@werkeningelderland.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 29-12-2017 binnen zijn.

Solliciteer direct

Gemeente Duiven

Duiven: dynamisch en duurzaam!
Duiven is een dynamische woongemeente met een frisse, vriendelijke uitstraling. De gemeente Duiven bestaat uit het dorp Duiven en de kernen Groessen en Loo. In totaal heeft de gemeente Duiven bijna 26.... Lees meer

Bezoekadres Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Postadres Postbus 6
6920 AA Duiven
Tel.: 0316-279111
Fax: 0316-279279
E-mail: sollicitaties@duiven.nl
Website: http://www.duiven.nl