Terug naar overzicht

Hoe werkt ons dynamisch aankoopsysteem?

Op deze pagina vind je meer informatie over ons Dynamisch Aankoopsysteem. Organisaties van Werken in Gelderland hebben soms tijdelijk extern personeel nodig. Bijvoorbeeld omdat er bepaalde kennis nodig is of er te weinig eigen capaciteit is. Organisaties plaatsen deze tijdelijke opdrachten via de inhuur van Werken in Gelderland. Wil je ook meedingen naar een opdracht? Lees dan meer op deze pagina over ons systeem en de procedure.

De Inhuur is ingericht als een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). Door gebruik te maken van een DAS voldoen de organisaties aan de Europese aanbestedingsregelgeving. Daarnaast krijgen alle marktpartijen gelijke kansen om de inhuuropdracht te verkrijgen. Zowel zelfstandigen als bureaus kunnen zich inschrijven op de opdrachten.

Hoe schrijf ik me in?

 • Inschrijven Werken in Gelderland
  Klik rechtsboven op Inloggen en kies voor “Inhuur”. Indien je al een account hebt bij Werken in Gelderland kun je direct inloggen. Klik anders op “Nog geen account” om een account aan te maken.
 • Toelating tot de categorieën binnen het DAS
  Vervolgens kun je onder het kopje “Das categorie” je per categorie inschrijven. Dit doe je door op de categorie te klikken en vervolgens een “verzoek tot toelating” te doen. Voor dit verzoek vul je het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in en lees de voorwaarden en bijbehorende documenten en ga je daarmee akkoord. Op basis van jouw vakgebied of expertise kies je voor welke categorieën je wilt inschrijven.
 • Beoordeling aanvraag
  Binnen vijf werkdagen beoordelen wij je verzoek tot toelating. Het kan dus even duren voordat je toegang hebt tot de categorie en je de opdrachten in de categorie kan zien. Na toelating tot de categorie kan je meedingen naar opdrachten en word je per e-mail op de hoogte gehouden van nieuwe opdrachten.

Wat is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)?

Wanneer je een verzoek tot toelating doet binnen een bepaalde categorie, vragen we je  om een volledig en ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) toe te voegen. Dat is een eigen verklaring over je financiële situatie, je bekwaamheid en geschiktheid voor de aanbestedingsprocedure.

Wanneer je een verzoek tot toelating doet binnen een bepaalde categorie, vragen we je om een volledig en ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) toe te voegen. Dat is een eigen verklaring over je financiële situatie, je bekwaamheid en geschiktheid voor de aanbestedingsprocedure.

Tips voor het invullen van het UEA

 • Gebruik het sjabloon van Werken in Gelderland. Dit document kun je vinden wanneer je je gaat aanmelden. Gebruik geen kopie van een andere aanbesteding of een template die je ergens online hebt gevonden. De eerste pagina is door ons al ingevuld, pas deze tekst niet aan
 • Het formulier is al grotendeels ingevuld en vult ook meerdere keren automatisch voor jou de positieve antwoorden in. Lees de vragen goed door om te controleren of dit klopt.Wat moet je verder nog invullen?
  • Deel 2A: Identificatie, Algemene informatie & Wijze van deelneming.
  • Deel 2B: Alleen nodig als je afwijkt van de vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het KvK Handelsregister.
  • Deel 2C – Deel 6: Let op: Ondertekenen kan alleen schriftelijk na printen.
  • Als je bij Deel 3 een antwoord verandert, vul je ook de aanvullende vragen in.
  • Als je een beroep doet op een derde om te voldoen aan de geschiktheidseisen, vult deze derde óók een UEA in.
  • Bij combinaties vullen alle combinanten een UEA in.

Veel voorkomende vragen:

Ik wil de UEA digitaal ondertekenen, kan dat?
Nee, dit kan niet. De UEA dient ‘op schrift’ ondertekend te worden. De snelste weg is om het document te printen, je handtekening eronder te zetten en het geheel in te scannen. Het scannen kan ook eenvoudig via je mobiele telefoon. Hiervoor zijn meerdere apps te vinden.

Waarom opent het UEA bestand niet op mijn computer?
Het uniform aanbestedingsdocument is een interactieve pdf. Hiervoor moet je adobe acrobat reader hebben geïnstalleerd. Heb je deze software wel geïnstalleerd, maar opent het document nog steeds niet? Dat komt omdat je computer je browser gebruikt om het bestand te openen. Je krijgt dan de volgende melding:

Please wait…
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. 

Volg de onderstaande stappen om het document alsnog te openen:

 • Download het bestand
 • Ga naar je map ‘Downloads’
 • Klik op het bestand met je rechtermuisknop
 • Selecteer openen met…
 • Kies het programma ‘Adobe acrobat reader’

Hoe reageer ik op een opdracht?

Wanneer je toegang hebt gekregen voor de categorie, kan je de volledige opdracht inzien en reageren. Dat doe je via een offerte, cv en vaak schriftelijke toelichting.
De organisatie toetst dit vervolgens op uurtarief, beschikbaarheid, opleiding, (werk)ervaring en competenties.
Nadat alle biedingen zijn beoordeeld volgt de interviewfase. De organisatie nodigt een selectie van de inschrijvingen met de hoogste score uit voor een gesprek.
Tijdens dit gesprek toetst de organisatie je op basis van vooraf gestelde criteria. Deze vind je terug in de opdracht. De inschrijving die hier het beste op scoort krijgt de opdracht gegund.

Contact

Heb je technische vragen?
Vragen over het gebruik van de applicatie kan je stellen via helpdesk@poolz.nl. 

Inhoudelijke of procedurele vragen over de opdracht of procedure?
Deze kan je stellen  in de vraag- en antwoordmodule binnen het Dynamisch Aankoopsysteem. De organisatie beantwoordt deze vragen in deze module en niet individueel per e-mail of telefoon. Zo voorzien we alle partijen van dezelfde informatie en daardoor heeft iedereen een eerlijke kans. Zodra een opdracht gepubliceerd is, staat de vraag- en antwoordmodule open.

Achtergrondinformatie
Inhuur WerkeninGelderland is ingericht als dynamisch aankoopsysteem en voldoet aan de regels zoals omschreven in de aanbestedingswet 2012. De Aanbestedingswet 2012 geldt vanaf 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen door (semi-)publieke instellingen in Nederland.

Voorwaarden en procedure
Het gebruik van de applicatie van Inhuur Werken in Gelderland kent een aantal voorwaarden en documenten die van toepassing zijn om toegelaten te worden tot een categorie en bij de uitvoering van de offerteprocedure. Deze documenten kun je vinden bij de inhuur pagina zodra je bent ingelogd bij Werken in Gelderland. De verschillende organisaties kunnen per opdracht ook nog aanvullende (inkoop)voorwaarden stellen.