Afstand
Terug naar overzicht

Hoe werkt ons dynamisch aankoopsysteem?

Welkom op de website van de Inhuur WerkeninGelderland. Op deze pagina vind je meer informatie over ons Dynamisch Aankoopsysteem. Dit is een systeem waarmee aangesloten overheidsopdrachtgevers hun tijdelijke personeel kunnen inhuren. Wil je ook meedingen naar een opdracht? Lees dan meer over onze procedure.

Hoe werkt het?
Wil je als organisatie of als zelfstandige meedingen naar een opdracht? Registreer je dan op deze website en dien je verzoek tot toelating in voor één of meerdere categorieën waarvoor je in aanmerking wil komen. Je aanvraag toetsen wij vervolgens aan de gestelde criteria. Na toelating tot het systeem kan je  meedingen naar opdrachten. Je ontvangt per e-mail de nieuwste opdrachten.
Het inschrijven op deze opdrachten gaat via deze website. Na de sluitingstermijn zal je inschrijving worden beoordeeld. Nadere gedetailleerde informatie over de procedure per opdracht vind je in de opdrachtomschrijving.

Registreren Werken in Gelderland
Voordat je je kan aanmelden voor het DAS, heb je een account voor WerkeninGelderland.nl nodig. Dat kan via ‘Inloggen’ bovenaan deze pagina. Vervolgens kan je een verzoek tot toelating doen tot één of meerdere categorieën . Binnen vijf werkdagen beoordelen wij je verzoek. Het kan dus even duren voordat je toegang hebt tot de categorie en de opdrachten in de categorie kan zien.

Voorwaarden en procedure
Het gebruik van de applicatie van Inhuur WerkeninGelderland kent een aantal voorwaarden en documenten die van toepassing zijn om toegelaten te worden tot een categorie, bij de uitvoering van de offerteprocedure en bij de uitvoering van de opdracht; te weten:

Algemene voorwaarden applicatie Inhuur WerkeninGelderland
Voorwaarden Offerteprocedure WerkenInGelderland
Selectieleidraad Inhuur WerkenInGelderland
Begrippenlijst
Inkoopvoorwaarden (per organisatie verschillend, worden bij de opdracht gepubliceerd)

Flyer Inhuur WerkeninGelderland
Meer informatie omtrent Inhuur WerkeninGelderland en de gevolgde procedure Dynamisch aankoopsysteem:

Flyer Dynamisch Aankoopsysteem

Achtergrondinformatie
Inhuur WerkeninGelderland is gepubliceerd als dynamisch aankoopsysteem op grond van de Aanbestedingswet 2012. Vanaf 18 april 2016 geldt hiervoor de Richtlijn betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten (2014/24) en daarmee zal Inhuur WerkeninGelderland onder het regime van die richtlijn vallen.
Het gaat om tijdelijke inhuur van personeel in diverse categorieën zoals Inkoop, Zorg, Beleid –en advies, ICT, HRM, Project- en interim-management etc.

Heb je technische vragen?
Vragen over het gebruik van de applicatie kan je stellen via helpdesk@poolz.nl

Heb je andere vragen?
Vragen over de opdracht kan je stellen bij de betreffende opdracht.