Terug naar overzicht

Hoe werkt ons dynamisch aankoopsysteem?

Op deze pagina vind je meer informatie over ons Dynamisch Aankoopsysteem. Organisaties van Werken in Gelderland hebben soms tijdelijk extern personeel nodig. Bijvoorbeeld omdat er bepaalde kennis nodig is of er te weinig eigen capaciteit is. Organisaties plaatsen deze tijdelijke opdrachten via de inhuur van Werken in Gelderland. Wil je ook meedingen naar een opdracht? Lees dan meer op deze pagina over ons systeem en de procedure.

De Inhuur is ingericht als een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). Door gebruik te maken van een DAS voldoen de organisaties aan de Europese aanbestedingsregelgeving. Daarnaast krijgen alle marktpartijen gelijke kansen om de inhuuropdracht te verkrijgen. Zowel zelfstandigen als bureaus kunnen zich inschrijven op de opdrachten.

Hoe schrijf ik me in?

  • Inschrijven Werken in Gelderland
    Klik rechtsboven op Inloggen en kies voor “Inhuur”. Indien je al een account hebt bij Werken in Gelderland kun je direct inloggen. Klik anders op “Nog geen account” om een account aan te maken.
  • Toelating tot de categorieën binnen het DAS
    Vervolgens kun je onder het kopje “Das categorie” je per categorie inschrijven. Dit doe je door op de categorie te klikken en vervolgens een “verzoek tot toelating” te doen. Voor dit verzoek vul je het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in en lees de voorwaarden en bijbehorende documenten en ga je daarmee akkoord. Op basis van jouw vakgebied of expertise kies je voor welke categorieën je wilt inschrijven.
  • Beoordeling aanvraag
    Binnen vijf werkdagen beoordelen wij je verzoek tot toelating. Het kan dus even duren voordat je toegang hebt tot de categorie en je de opdrachten in de categorie kan zien. Na toelating tot de categorie kan je meedingen naar opdrachten en word je per e-mail op de hoogte gehouden van nieuwe opdrachten.

Wat is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)?

Wanneer je een verzoek tot toelating doet binnen een bepaalde categorie, vragen we je  om een volledig en ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) toe te voegen. Dat is een eigen verklaring over je financiële situatie, je bekwaamheid en geschiktheid voor de aanbestedingsprocedure.
Klik hier voor tips voor het invullen van dit document.

Hoe reageer ik op een opdracht?

Wanneer je toegang hebt gekregen voor de categorie, kan je de volledige opdracht inzien en reageren. Dat doe je via een offerte, cv en vaak schriftelijke toelichting.
De organisatie toetst dit vervolgens op uurtarief, beschikbaarheid, opleiding, (werk)ervaring en competenties.
Nadat alle biedingen zijn beoordeeld volgt de interviewfase. De organisatie nodigt een selectie van de inschrijvingen met de hoogste score uit voor een gesprek.
Tijdens dit gesprek toetst de organisatie je op basis van vooraf gestelde criteria. Deze vind je terug in de opdracht. De inschrijving die hier het beste op scoort krijgt de opdracht gegund.

Contact

Heb je technische vragen?

Vragen over het gebruik van de applicatie kan je stellen via helpdesk@poolz.nl. 

Inhoudelijke of procedurele vragen over de opdracht of procedure?

Deze kan je stellen  in de vraag- en antwoordmodule binnen het Dynamisch Aankoopsysteem. De organisatie beantwoordt deze vragen in deze module en niet individueel per e-mail of telefoon. Zo voorzien we alle partijen van dezelfde informatie en daardoor heeft iedereen een eerlijke kans. Zodra een opdracht gepubliceerd is, staat de vraag- en antwoordmodule open.

Achtergrondinformatie

Inhuur WerkeninGelderland is ingericht als dynamisch aankoopsysteem en voldoet aan de regels zoals omschreven in de aanbestedingswet 2012. De Aanbestedingswet 2012 geldt vanaf 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen door (semi-)publieke instellingen in Nederland.

Voorwaarden en procedure

Het gebruik van de applicatie van Inhuur Werken in Gelderland kent een aantal voorwaarden en documenten die van toepassing zijn om toegelaten te worden tot een categorie en bij de uitvoering van de offerteprocedure. Deze documenten kun je vinden bij de inhuur pagina zodra je bent ingelogd bij Werken in Gelderland. De verschillende organisaties kunnen per opdracht ook nog aanvullende (inkoop)voorwaarden stellen.