Afstand
Stage Regio Rivierenland

Stageopdracht: onderzoek urenregistratie Regio Rivierenland

  • Beleids-/adviesdiensten Personeel en Organisatie
  • Opleidingsniveau
    Hbo / Mbo plus
  • Reageren voor
    31 december Je hebt nog 316 dagen
  • Plaatsingsdatum
    05 februari 2019
  • Standplaats
    Tiel

Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van tien gemeenten in de Betuwe, het land van Maas en Waal en de Bommelerwaard. Als Regio Rivierenland behartigen deze gemeenten hun belangen én die van de regio en voeren ze gemeenschappelijke taken uit. Deze taken beslaan een zeer breed pakket van o.a. Logistiek tot sociale recherche. Regio Rivierenland bestaat uit de dienst Contractgestuurde Dienstverlening. Tevens vindt de ondersteuning van het bestuur, de interne dienstverlening en de strategische belangenbehartiging plaats vanuit het Regiokantoor.

Regio Rivierenland is op zoek naar een:

Stagiare die onderzoek doet naar de urenregistratie binnen de organisatie

Definitie opdracht
Het management heeft behoefte aan inzicht in de nut en noodzaak voor de uren registratie. Daarnaast is er geen ( interne) richtlijn voor het gebruik van het huidige systeem waardoor duidelijkheid ontbreekt.

Vragen die op dit moment spelen:

  1. Hoe wordt het huidige uren registratiesysteem gebruikt door de medewerkers en MT?
  2. Wat willen we als het gaat om uren registratie (incl. verlof)?
  3. Wat moeten we als het gaat om uren registratie?
  4. Wat hebben we nu en sluit dat op elkaar aan?
  5. Welke mogelijkheden zijn er om de uitkomsten van ad. 1 en 2 te realiseren? Verkenning van de kosten en het implementatietraject.

Probleemstelling

Het ontbreken van een visie en doelen op het gebied van urenregistratie.
Inzicht in het nut en de noodzaak voor uren registratie ontbreekt. Met als gevolg dat het huidige systeem  door iedereen op zijn/haar eigen manier gevuld wordt. Er is geen eenduidige manier van gebruik en registratie van en in het systeem.

Doelstelling

  1. Inzicht in de wensen en vereisten rondom urenregistratie kijkend naar de te leveren diensten en producten van de organisatie
  2. Analyse van de huidige situatie; hoe wordt TIM gebruikt en sluit dat aan op de wensen/vereisten?
  3. Vertaling van ad. 1 en 2 naar doelen rondom urenregistratie
  4. Conclusies en adviezen m.b.t. de toepasbaarheid van TIM dan wel een andere tool op het gebied van urenregistratie (implementatieplan)
  5. Een afgestemd en door het MT goedgekeurd (beleids- en)  implementatieplan urenregistratie

Resultaat

Een document met daarin:

  1. Heldere, met het MT afgestemde, doelstelling(en) m.b.t. de registratie van uren
  2. Begrip hiervoor bij de medewerkers
  3. Een implementatieplan om de gedefinieerde doelen te realiseren inclusief een kostenraming en communicatieparagraaf.

Afbakening

De implementatie van de conclusies en adviezen uit het implementatieplan valt buiten de stage opdracht.

Aanpak

proces

Afhankelijk van het niveau van stage/opleiding hebben opdrachtgever en stagiaire 2-wekelijks overleg. Halverwege en na afloop van de stageperiode is er overleg met de directeur. Tussentijds en naar behoefte vindt overleg tussen de stagiaire en de stagebegeleider plaats (zowel de interne als de aangewezen begeleider van de opleiding).

Inhoud

De stagiaire zal voor de uitvoering van de opdracht naast het theoretische onderzoek o.a. (groepen) medewerkers en het MT interviewen. Daarnaast zal de stagiaire bij andere organisaties / deelnemende gemeenten kijken hoe de urenregistratie daar geregeld is en wat de voor- en nadelen daarvan zijn.

Reageren

Voor vragen kun je contact opnemen met Janneke Hakkert (manager) of Carina Witzier (P&O adviseur). Beide bereikbaar via het algemene telefoonnummer 0344-638 555

Reacties kunnen gestuurd worden naar sollicitatie@regiorivierenland.nl.

Laatste stages

Bekijk alle stages