Stage Gemeente Montferland

Stage voor Pilot Straathoekwerk

  • Opleidingsniveau
  • Reageren voor 30 april Je hebt nog 16 dagen
  • Plaatsingsdatum 25 maart 2021
  • Standplaats Didam

Stage Pilot Straathoekwerk Monterland

Zoek jij een stageplaats of een afstudeerplek voor je HBO studie  Social Work/Pedagogiek/Orthopedagogie of Toegepaste jeugdcriminologie?
Lees dan snel verder want wij hebben een fantastische stage of afstudeerplek beschikbaar! 

Hangjeugd in Montferland
We zien op verschillende plekken in Montferland groepen jongeren die hun vertier en gezelschap op straat zoeken en waarbij met periodes sprake is van (flinke) overlast. Daarnaast zien we dat veel jongeren (soft) drugs gebruiken in het openbaar en ze doen daar niet geheimzinnig over, gebruik normaliseert. Veel jongeren kennen we van naam maar van de meesten weten we niet of ze naar school gaan of werken, hoe het thuis is, wat ze willen met hun toekomst, waar ze tegen aanlopen.
Kortom: ‘Wat maakt dat je op straat bent?’ Deze jongeren krijgen we nu pas in beeld als er sprake is van schooluitval, er hulpverlening nodig is, ze overlast veroorzaken of zich in de criminaliteit begeven. De Straathoekwerker kan hierin het verschil maken.

De meerwaarde van een Straathoekwerker
De Straathoekwerker zoekt jongeren op straat op. Werkt outreachend, maakt en investeert in contact en heeft daarnaast de kennis en ervaring in het signaleren van (overlast gevend) gedrag. De Straathoekwerker richt zich met name op jongeren met meervoudige, complexe problemen. Omdat de Straathoekwerker ook jeugdhulpverlener is kan hij naast ondersteuning en begeleiding ook zelf hulpverlening (zonder indicatie) aan de jongere bieden of toeleiden naar het Sociaal Team of andere instanties. Ook als jongeren voor andere professionals moeilijk bereikbaar zijn of dreigen uit te vallen kan de Straathoekwerker hierin de schakel zijn. Deze wisselwerking zorgt ervoor dat jongeren in beeld zijn en (preventieve) ondersteuning krijgen. Zowel Jongerenwerkers als de Straathoekwerker versterken zelfkennis, weerbaarheid, en zelfredzaamheid bij jongeren. Jongerenwerkers doen dit via sociale talentontwikkeling en waar de Straathoekwerker zich vooral richt op complexe problemen is de Jongerenwerker er voor de lichtere hulp- en begeleidingsvragen.

Jeugdinterventie team
Montferland werkt met een Jeugd Interventie Team. Naast de Wijkagenten, Jeugdboa’s, en Jongerenwerkers maakt de Straathoekwerker deel uit van dit team. Deze professionals zijn de ‘oren en ogen’ van de straat. De gemeente coördineert en heeft de regie. Het team werkt nauw samen waarbij één ieder vanuit zijn functie en expertise zijn bijdrage levert aan de aanpak van (overlastgevende) jeugd die op straat wordt gezien. De Straathoekwerker is de verbinder tussen het team en de jongere waardoor snel en laagdrempelig ondersteuning kan worden ingezet.

Pilot Straathoekwerk
De Pilot loopt van 1 januari 2021 t/m 31 december 2022. Doordat hulpvragen van jongeren in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd en opgepakt, wordt voorkomen dat problemen ernstiger worden. Naast de meerwaarde voor de jongere zelf, levert dit ook een kostenbesparend effect op voor de gemeente.

Welke stagiar zoeken we ? 

Specifieke opleiding/richting?
Hbo Social Work/Pedagogiek/Orthopedagogie-Toegepaste jeugdcriminologie.

Wat is de opdracht?
Gemeente Montferland is gestart met de ‘Pilot Straathoekwerk Montferland’. De Straathoekwerker zoekt outreachend contact met jongeren. Hij kent hun en vice versa.
Zo willen we vroegtijdig hulpvragen signaleren en daarop in spelen om te voorkomen dat problemen ernstiger worden. De Straathoekwerker kan zelf kort durende hulpverlening bieden of zorgen dat hulpverlening of andere ondersteuning wordt ingezet.
Samen met een ervaren straathoekwerker ga je de pilot vorm geven en door ontwikkelen. Dat doe je door contact te leggen met jongeren op straat en op locaties, contacten met de ouders, het onderwijs, het sociaal team jeugd en andere instanties. Daarnaast ben je partner van het Jeugd Interventie Team waarin ook de wijkagenten, jeugdboa’s en de jongerenwerkers deelnemen. In het JIT wordt de jeugd die op straat wordt gezien besproken. Is er sprake van zorg of overlast dan wordt daar een Plan van Aanpak opgemaakt. Volgens de methodiek PlusMinMee en het
7-stappen model. De Straathoekwerker heeft een belangrijke rol in het meedenken, ondersteunen en in de uitvoering.

Om hoeveel uur gaat het en voor welke duur?
Minimaal 24 uur per week, werktijden in overleg. Bij voorkeur langere periode, maar tenminste een half jaar. Je kunt reageren via de sollicitatiebutton op de site tot 1 mei 2021

Meer informatie?
Wil je meer informatie neem dan contact op met Eddie Roelofs of Clemenda Som. Beiden te bereiken onder telefoonnummer 0316-291 391.

Gesprekken
Samen met de stagebegeleider van de opleiding en met jou bespreken we de leerdoelen en vaardigheden, en maken we afspraken hoe we met elkaar de opdracht aangaan.

 

Laatste stages

Bekijk alle stages