Stage Provincie Gelderland

Afstudeeropdracht: Bescherming Gelderse drinkwaterbronnen

  • Opleidingsniveau
  • Reageren voor
    14 maart Je hebt nog 8 dagen
  • Plaatsingsdatum
    02 maart 2021
  • Standplaats
    Arnhem (of thuiswerken)

Het team Water werkt onder andere aan een goede kwaliteit van het grondwater. Hiervoor maken haar medewerkers beleid en regelgeving voor bijvoorbeeld het gebruik van schadelijke stoffen. Dit doen zij in samenwerking met degenen die het beleid moeten uitvoeren. Ook betrekken zij partners erbij. Voorbeelden daarvan zijn Vitens, waterschappen, gemeenten en ook andere provincies of het Rijk. Met hen wordt veel samengewerkt. Dat maakt het werk dynamisch en vergroot het draagvlak. Dat komt niet enkel ten goede van de kwaliteit van het water maar zeker ook aan het werkplezier.

De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het grondwater waarvan Vitens het water maakt wat bij alle Gelderlanders uit de kraan komt. Voor een goede bescherming van die kwaliteit heeft de provincie regelgeving  opgesteld. Een van die regels is dat er geen biociden en derivaten daarvan mogen worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden. De provincie wil graag laten onderzoeken wat het effect is van de uitvoering van deze regel.

Onderzoeksvragen zijn onder andere:

- Om welke biociden en derivaten daarvan gaat het;

- Waarvoor worden deze stoffen gebruikt;

- Welke van deze stoffen zijn ook volgens de Commissie Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) verboden in grondwaterbeschermingsgebieden;

- Welke van deze stoffen zijn volgens de CTGB toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden;

- Kennen meerdere provincies dit verbod? En zo ja, hoe gaan zij daarmee om;

- Is de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) bekend met dit verbod? En zo ja, hoe gaan zij daarmee om;

- Is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bekend met dit verbod? En zo ja, hoe gaan zij daarmee om;

- Wat betekent het voor degenen die deze stoffen toepassen (bv. gemeenten en agrariërs) als de provincie gaat toezien op de naleving van dit verbod.

Bij de opdracht hoort ook het trekken van conclusies en het geven van een advies aan de provincie Gelderland over het houden van toezicht op dit verbod.

Studierichting Milieukunde.

Competenties: Analytisch vermogen, Inlevingsvermogen, Organisatie-/omgevingsbewustzijn, Verzamelen van informatie, Werken in teamverband/samenwerken.

De opdracht is van 1 april 2021 tot 30 juni 2021. (De begin- en einddatum zijn flexibel, als je op een latere datum wilt starten kun je ook reageren).

Voor meer informatie kun je terecht bij Marion van Delst, M.VAN.DELST@GELDERLAND.NL of via 026-3598756

Je kunt reageren tot en met 14 maart 2021

Laatste stages

Bekijk alle stages