Afstand
Terug naar organisaties

Werkzaak Rivierenland

Sinds 1 januari is er in Rivierenland een nieuwe organisatie op het gebied van Werk & Inkomen actief: Werkzaak Rivierenland. Negen gemeenten in Rivierenland, LANDER werk & participatie, het Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR) en UWV hebben hun krachten in deze nieuwe organisatie gebundeld. Werkzaak Rivierenland is vanaf 1 januari 2016 de verbindende schakel tussen werkgevers en werkzoekenden in Rivierenland. De missie van Werkzaak Rivierenland is: Talent werkt voor Rivierenland. Meer mensen aan het werk, op basis van hun kwaliteiten, daar zet Werkzaak Rivierenland zich voor in.

Missie en visie
Onze missie:
“Werkzaak Rivierenland wil de meest ondernemende infrastructuur voor werk en inkomen van Nederland zijn. Werkzaak Rivierenland regelt dit door de verbinding te zijn tussen de vraag naar en het aanbod van werk. Dit doen we voor werkzoekenden in Rivierenland en werkgevers in Rivierenland en daarbuiten.”

Onze visie:
“Talent werkt voor Rivierenland”.

Verbindende schakel tussen vraag en aanbod van werk
Werkzaak Rivierenland is de verbindende schakel tussen vraag en aanbod van werk en heeft toegang tot het grootste aanbod van middelbaar en laaggeschoold personeel uit de regio Rivierenland. Daarbij werken we intensief samen met het UWV.

Er ligt een maatschappelijke opdracht om zelfredzaamheid van mensen te vergroten, nieuwe wetten en regels uit te voeren, meer met minder euro’s te doen. Werkzaak Rivierenland maakt die opdracht waar door de vraag van werkgevers te verbinden met aanbod van mensen. Zo werkt talent voor Rivierenland. Zo doet iedereen mee.

Werken bij
Kom je bij Werkzaak Rivierenland werken dan bouw je mee aan een nieuwe organisatie! Je komt in een team met enthousiaste collega’s in een nieuwe samenstelling. De werksfeer die bepaal je met elkaar. Werken bij Werkzaak Rivierenland doe je met plezier. Je talenten worden ingezet en ontwikkeld én je krijgt de ruimte om bij te dragen aan continu verbeteren en innoveren van onze dienstverlening. Je krijgt verantwoordelijkheid en vertrouwen en je werkt tijd- en plaatsonafhankelijk. WIJSwerken noemen we dat; op verschillende locaties, thuis of bij werkgevers. We volgen op hoofdlijnen de arbeidsvoorwaarden van de CAO Gemeenten.