Terug naar organisaties

Regionaal Informatie en Expertisecentrum

Het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Oost-Nederland maakt deel uit van een landelijk netwerk van 10 RIEC’s met een op landelijk niveau ingericht LIEC. Het werkgebied van het RIEC Oost-Nederland omvat geografisch de provincies Gelderland en Overijssel. Het RIEC is een samenwerkingsverband dat is opgericht ter ondersteuning van gemeenten en andere overheidspartners bij de bestuurlijke- en integrale aanpak van georganiseerde- en ondermijnende criminaliteit.

De doelstellingen van de bestuurlijke- en integrale aanpak zijn:

  • Economische machtsposities doorbreken die zijn opgebouwd met behulp van op criminele wijze vergaard kapitaal.
  • De vermenging van onder- en bovenwereld tegen gaan.
  • Voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd.

De hoofdvestiging van het RIEC Oost- Nederland is gesitueerd in het gemeentehuis van de gemeente Hof van Twente (Goor) en de nevenvestiging in het stadskantoor van Nijmegen. Op dit moment werken er 25 mensen bij het RIEC Oost-Nederland, veelal gedetacheerd vanuit de verschillende overheidsdiensten.