Afstand
Terug naar organisaties

Regio Achterhoek

Regio Achterhoek: acht samenwerkende gemeenten, in een gebied met ruim 300.000 inwoners, die de ambitie hebben om de mooie Achterhoek bloeiend, leefbaar en aantrekkelijk te houden en te maken. Voor onze inwoners, maar óók voor onze bezoekers, voor bedrijven en voor investeerders: voor een ieder die iets moois en bijzonders kan toevoegen aan deze streek.

De Regio Achterhoek ziet het onderling verbinden van gemeenten en met bedrijven en instellingen als haar primaire taak. Onze toegevoegde waarde zit in het vergroten van onze slagkracht door samen te werken aan een Strategische Agenda. Een agenda waarin duidelijke ambities zijn gesteld op de beleidsterreinen economie, mobiliteit, toerisme en recreatie, regiomarketing en grensoverschrijdende samenwerking. De Regio Achterhoek zoekt hierbij specifiek naar de vernieuwende krachten in ons gebied. Juist door die vernieuwing, die innovatie willen wij de Achterhoek op de kaart zetten.

Profiel
Deskundig, omgevingsbewust, resultaatgericht en klantgericht zijn belangrijke kerncompetenties die passen bij de medewerkers van onze organisatie. Tevens hechten wij als Regio aan een open, collegiale sfeer waar samenwerking centraal staat.

De Regio Achterhoek maakt graag werk van de Achterhoek. U ook?

Krachtig door samenwerking!