Terug naar organisaties

Recreatieschap Achterhoek Liemers

Het Recreatieschap Achterhoek-Liemers is een samenwerkingsverband van 13 gemeenten in de Achterhoek en de Liemers. Deze samenwerking is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Achterhoek-Liemers. De omschrijving van de taken van het Recreatieschap zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling is ruim: Het recreatieschap heeft binnen de grenzen van zijn gebied tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het terrein van de openluchtrecreatie en het toerisme, met daarbij de bescherming van de natuur en het landschappelijk karakter.

Feitelijk hebben we de volgende taken:

  • De ontwikkeling en het beheer & onderhoud van dagrecreatiegebieden. Deze dagrecreatiegebieden zijn: De Bijland, De Nevelhorst, Horsterpark, Stroombroek, ’t Hilgelo, Slingeplas en Hambroekplas.
  • De ontwikkeling van nieuwe recreatieve fietspaden en het beheer & onderhoud van bestaande recreatieve fietspaden. We hebben 230 km fietspad in beheer en zorgen ervoor dat er nieuwe fietspaden komen om mooie plekken te ontsluiten. Het recreatieschap heeft vooral de fraaie halfverharde fietspaden langs de zandwegen in de regio in beheer.
  • De ontwikkeling, aanleg en het onderhoud van recreatieve routes. Dit houdt in het markeren van verschillende soorten routes zoals wandelen, fietsen, skeeleren en paardrijden. Ook de kanoroutes op de Oude IJssel en de Berkel, met bijbehorende voorzieningen vallen hieronder.
  • Het ontwikkelen en coƶrdineren van een gemeenschappelijk beleid van de deelnemers op (delen van) het terrein van de recreatie en het toerisme;
  • Het adviseren van het Rijk, de Provincie Gelderland en de deelnemers over onderwerpen op het terrein van de recreatie en het toerisme in het de Achterhoek en Liemers;
  • In samenwerking met de RBT’s en de VVV’s door middel van marketing en promotie bevorderen van recreatie en toerisme in de regio.