Afstand
Terug naar organisaties

Park Lingezegen

In 10 jaar tijd is Park Lingezegen getransformeerd van een papieren schets tot een Park van 1700 ha met een volledige basisuitrusting. Van doelstellingen tot uitgevoerde werken: de gebieden De Park, Het Waterrijk, Het Landbouwland, De Buitens en De Woerdt hebben ieder hun eigen inrichting gekregen.

Het park biedt ruimte voor mensen, water, landbouw en natuur. Er is een recreatieve infrastructuur aangelegd als verbindende schakel tussen deze deelgebieden en tussen de diverse stedelijke kernen en wijken. Ecologische verbindingen en knooppunten zijn versterkt. Het resultaat is een Park met een divers karakter, waarin bewoners, ondernemers en gebruikers naar hartenlust kunnen genieten van rust en ruimte en een podium vinden voor hun activiteiten. Park Lingezegen ligt tussen Arnhem en Nijmegen.

De organisatie
De Parkorganisatie is opgericht in 2010 en had als doel het realiseren van een park. Dit doel is behaald waardoor er zich een nieuwe fase aandient welke gericht is op het doorontwikkelen, neerzetten van een netwerkorganisatie en de coördinatie van het beheer.

Uitgangspunt hierbij zijn gezamenlijke afspraken met de deelnemende partijen, gemeente Arnhem, gemeente Lingewaard, gemeente Nijmegen, gemeente Overbetuwe, provincie Gelderland en het Waterschap Rivierenland, welke vastgelegd zijn in een uitvoeringsorganisatie (Gemeenschappelijke regeling).

Enkele kengetallen:
• omvang: 1700 hectare grond opgedeeld in 5 deelgebieden
• aantal inwoners gebied: 160.000
• beheersbudget: € 1,2 mln.