Terug naar organisaties

Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Omgevingsdienst Veluwe IJssel voert de wettelijke milieutaken uit voor gemeenten in de regio en voor Provincie Gelderland. Het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving van de milieuwetgeving. Omgevingsdienst Veluwe IJssel is daarnaast ookvoor deze overheden het aanspreekpunt voor milieuvraagstukken.Binnen het portaal Gelderse Omgevingsdiensten is Omgevingsdienst Veluwe IJssel verantwoordelijk voor drie stelseltaken. De taken zijn portaal (aanspreekpunt namens Gelderse Omgevingsdiensten), kennismakelaar en communicatie Gelderse Omgevingsdiensten.

Omgevingsdienst Veluwe IJssel is een samenwerkingsverband van gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst en provincie Gelderland. Samen met haar partners werkt Omgevingsdienst Veluwe IJssel aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Bij Omgevingsdienst Veluwe IJssel werken 70 medewerkers. Samen werken wij aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Iedere professional draagt hieraan bij vanuit zijn eigen vakgebied.

Als je bij Omgevingsdienst Veluwe IJssel werkt, werk je in een dynamische omgeving. Deskundigheid, professionaliteit en ondernemerschap zijn belangrijke kernwaarden. Er is volop ruimte voor ontwikkeling en groei. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de Cao SGO en in het Arbeidsvoorwaardenreglement Gelderse Omgevingsdiensten. Interesse in werken bij Omgevingsdienst Veluwe IJssel? Check onze vacatures.