Terug naar organisaties

Het Regionaal Archief Rivierenland

Het Regionaal Archief Rivierenland is een professionele, toekomstgerichte archiefbeheerder voor de Gelderse gemeenten Buren, Culemborg, West Betuwe, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel en Zaltbommel en voor verbonden partijen.

Onze speerpunten zijn e-Depot, erfgoed, externe dienstverlening, expertise en efficiëntie. Binnen deze speerpunten nemen het team digitale ontwikkelingen een centrale plaats in. Voor meer informatie www.regionaalarchiefrivierenland.nl