Afstand
Opdracht Provincie Gelderland

Vergunningverlener Wet natuurbescherming (2x)

 • Standplaats
  Arnhem
 • Aanvang opdracht
  15 februari 2021
 • Einde opdracht
  31 januari 2022
 • Verlenging
  6 x 6 maanden
 • Reageren voor
  27 januari Je hebt nog 10 dagen
 • Plaatsingsdatum
  12 januari 2021

Uren per week

gemiddeld 25 uur

Opdracht omschrijving

De provincie Gelderland is bevoegd gezag voor vergunning- en ontheffingverlening op grond van de Wet natuurbescherming. De afdeling Vergunningverlening en Handhaving voert deze taken uit en bestaat uit ongeveer 60 medewerkers waaronder vergunningverleners, toezichthouders, juristen en ondersteunende collega's. Regelmatig is er binnen het team vergunningverlening in geval van piekaanbod van vergunningsaanvragen sprake van een extra capaciteitsbehoefte. Momenteel met name op het onderdeel stikstof van de Wet natuurbescherming.

Daarom zijn we op zoek naar twee ervaren vergunningverleners stikstof die voor gemiddeld 25 uur per week beschikbaar zijn. We verwachten flexibiliteit in inzetbaarheid gedurende de opdracht. In het geval van verlenging wordt het aantal uren opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod.

Verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van een vergunningverlener zijn:

 • Verrichten van werkzaamheden op het terrein van vergunningverlening met de nadruk op agrarische (stikstof) aanvragen en in het verlengde daarvan op het gebied van toezicht, voor de Wet natuurbescherming. Kennis van de overige Wnb aspecten (soortenbescherming en houtopstanden) is een pré.
 • Het zelfstandig opstellen van vergunningbesluiten ondersteund door interne adviseurs (juristen/specialisten).
 • Deelnemen aan eventueel overleg in trajecten van vergunningaanvragen met externe partijen.
 • Adviseren zowel intern als extern vanuit de casuistiek over de gevolgen van de Wet natuurbescherming.
 • Beoordelen van rapporten en AERIUS berekeningen die op basis van de Wet natuurbescherming worden ingediend als onderdeel van vergunningaanvragen.
 • Inhoudelijk ondersteunen van andere medewerkers van de afdeling.
 • Een bijdrage leveren aan de vertaling van technisch inhoudelijke trajecten en documenten naar de bestuurlijke voorbereiding op bovengenoemd vakgebied.
 • Ondersteunen in juridische procedures.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten