Opdracht ODRN

Vergunningverlener milieu / energievoorschriften

  • Aanvang opdracht 01 mei 2021
  • Einde opdracht 31 december 2021
  • Verlenging 2x half jaar
  • Reageren voor 18 april Je hebt nog 4 dagen
  • Plaatsingsdatum 08 april 2021

Uren per week

16

Opdracht omschrijving

Achtergrond

Tegen de achtergrond van de klimaatdiscussie wordt ook bij provincies gesproken over de wijze waarop zij invulling geven aan de wettelijke taak om energiebesparing bij bedrijven te reguleren en op de uitvoering toe te zien.

Gebleken is dat in het verleden de verruimde reikwijdte (met daarin het onderwerp “energiebesparing”)  bij vergunningverlening onvoldoende effect heeft gehad.  

Daarom hebben de provincies in een gezamenlijk standpunt bepaald dat bedrijven waarvoor zij bevoegd zijn, een plan van aanpak en een energieonderzoek opgelegd krijgen. Daarnaast dienen provincies er op toe te zien dat de maatregelen uit dit plan van aanpak ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Om dit te bereiken zullen in de eerste plaats vergunningen moeten worden aangepast.

Opdracht

De vergunningen van 150 provinciale bedrijven moeten voor energie op actualiteit worden beoordeeld. Indien nodig moet de vergunning geactualiseerd worden voor het onderdeel ‘energie’.

Verantwoordelijkheden

De projectuitvoerder voert de volgende werkzaamheden uit:

  • De vergunningen van 150 provinciale bedrijven moeten voor energie op actualiteit worden beoordeeld.
  • Op basis van de beoordeling op actualiteit en relevantie, dient een vergunning zo nodig te worden geactualiseerd.
  • Bij het actualiseren van een vergunning voor energie, dient te worden uitgegaan van de meest recente voorschriften van de Landelijke Redactie Standaardteksten Omgevingsvergunning (LRSO).
  • De projectuitvoerder doet zowel de interne als externe coördinatie van de actualisatieprocedures, en stuurt een junior vergunningverlener aan;
  • Andere voorkomende werkzaamheden als actualisatie milieuvergunningen en uitvoeren van actualsiatietoetsen.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten