Opdracht Gemeente Nijmegen

Trekker Participatie Regionale Energiestrategie (RES) Arnhem-Nijmegen

 • Standplaats Elst
 • Aanvang opdracht 01 oktober 2021
 • Einde opdracht 31 december 2021
 • Verlenging 2 x 1 jaar
 • Reageren voor 04 oktober Je hebt nog 8 dagen
 • Plaatsingsdatum 15 september 2021

Uren per week

gemiddeld 20

Opdracht omschrijving

Op 1 januari 2021 is "de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen" (een gemeenschappelijke regeling) van start gegaan. Dit is een samenwerking tussen 18 gemeenten. De Groene Metropoolregio werkt aan vijf grote opgaven. Op www.groenemetropoolregio.nl vind je meer informatie over de regio en de verschillende opgaven.

Binnen de opgave Circulaire Regio werkt de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen namens 16 gemeenten aan de Regionale Energiestrategie. Hiervoor is een projectorganisatie van 8-10 medewerkers (in deeltijd) gevormd onder leiding van een procesregisseur. Je komt bij de projectorganisatie te werken.

Werkzaamheden

Als Trekker Participatie heb je de taak om het in gang gezette participatietraject rondom de RES verder op te pakken en uit te voeren. Dit doe je samen met de 16 deelnemende gemeenten, 3 waterschappen in de regio, de provincie en netbeheerder Alliander en ruim 500 stakeholders. De stakeholders die een relevante rol voor zichzelf zien voor de uitvoering van de RES zijn verbonden in de zogeheten Participatietafel. De trekker Participatie is o.a. mede verantwoordelijk voor het verder doorontwikkelen en vormen van deze participatietafel. Tevens is de Trekker Participatie aan zet om zo goed mogelijk de vele stakeholders aan boord te houden ofwel te krijgen. Actief meedenken en meewerken om dit in het proces en in de praktijk vorm te geven is daarom jouw focus.

Verantwoordelijkheden

De uitkomst is een Regionale Energie Strategie 2.0, waarin de regio als bijdrage aan de landelijke klimaatopgave een (geactualiseerd) bod doet t.a.v. grootschalige opwekking van hernieuwbare energie die de regio in 2030 wil realiseren. Onderdeel van de RES regio Arnhem Nijmegen is tevens een Regionale Structuur Warmte.

Je werkt samen met de medewerkers van de projectwerkorganisatie, en stemt af met deelnemende gemeenten aan de RES Arnhem-Nijmegen.

Als resultaatgebieden voor 2021-2022 zijn benoemd:

 • Je zorgt voor de doorstart van de participatietafel;
 • Je vormt actief deel uit van de werkorganisatie RES;
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van het plan van aanpak RES2.0 inclusief planning gericht op het proces tot en met RES 2.0 vanuit de blik van participatie;
 • Je geeft uitvoering aan de afspraken die met partijen zijn gemaakt in het vastgestelde bod RES 1.0;
 • Je ontwikkelt voorstellen en afspraken met partijen over hun inzet in het proces en beoogde resultaten;
 • Je schrijft mee aan een geactualiseerde RES die wordt geagendeerd in alle gemeenteraden en gelijkwaardige organen van de RES-partners inclusief het hiervoor benodigde proces.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten