Opdracht Gemeente Nijmegen

Trekker Energie & Ruimte, onderdeel Elektriciteit Regionale Energiestrategie (RES) Arnhem-Nijmegen

 • Standplaats Elst
 • Aanvang opdracht 11 oktober 2021
 • Einde opdracht 31 december 2021
 • Verlenging 2 x 1 jaar
 • Reageren voor 04 oktober Je hebt nog 8 dagen
 • Plaatsingsdatum 15 september 2021

Uren per week

gemiddeld 20

Opdracht omschrijving

Algemeen

Op 1 januari 2021 is "de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen" (een gemeenschappelijke regeling) van start gegaan. Dit is een samenwerking tussen 18 gemeenten. De Groene Metropoolregio werkt aan vijf grote opgaven. Op www.groenemetropoolregio.nl vind je meer informatie over de regio en de verschillende opgaven.

Binnen de opgave Circulaire Regio werkt de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen namens 16 gemeenten aan de Regionale Energiestrategie. Hiervoor is een projectorganisatie van 8-10 medewerkers (in deeltijd) gevormd onder leiding van een procesregisseur. Je komt bij de projectorganisatie te werken.

Werkzaamheden

Als Trekker Energie & Ruimte, onderdeel elektriciteit heb je de taak om het in gang gezette traject rondom de RES t.a.v  de zoekgebieden en verkenningsgebieden verder op te pakken en uit te voeren. Dit doe je samen met de 16 deelnemende gemeenten, 3 waterschappen in de regio, de provincie en netbeheerder Alliander en andere relevante stakeholders. Samen met de andere trekkers in de werkorganisatie werk je aan een inspirerend, breed en bestuurlijk gedragen proces en overeenkomstige uitkomst.

Verantwoordelijkheden

De uitkomst is een Regionale Energie Strategie 2.0, waarin de regio als bijdrage aan de landelijke klimaatopgave een (geactualiseerd) bod doet t.a.v. grootschalige opwekking van hernieuwbare energie die de regio in 2030 wil realiseren. Onderdeel van de RES regio Arnhem Nijmegen is tevens een Regionale Structuur Warmte.

Je werkt samen met de medewerkers van de projectwerkorganisatie, en stemt af met deelnemende gemeenten aan de RES Arnhem-Nijmegen.

Daarbij coördineer je het proces voor de verdere ontwikkeling van de zoekgebieden en de verkenningsgebieden op regionaal niveau. Daarbij begeleid en volg je de deelnemende gemeenten zo passend mogelijk om de RES 1.0 zoveel als mogelijk naar de realisatie te brengen. Uiteraard is oog voor participatief en bestuurlijk draagvlak daarbij relevant. Daarom werk je nauw samen met de andere trekkers en leden van de projectorganisatie en stuur je de assistent Energie&ruimte aan om deze zo goed mogelijk te kunnen laten ondersteunen in dit proces.

Als resultaatgebieden voor 2021-2022 zijn benoemd:

 • Je zorgt voor de doorstart en functioneren van de werkorganisatie op het vlak van energie & ruimte, onderdeel elektriciteit;
 • Je stemt ontwikkeling van de zoekgebieden nauw af met de trekker warmte;
 • Je helpt mee aan het ontwikkelen van het plan van aanpak RES2.0 inclusief planning gericht op het proces tot en met RES 2.0, inclusief bestuurlijke besluitvormingsmomenten;
 • Je geeft uitvoering aan de afspraken die met partijen zijn gemaakt in het vastgestelde bod RES 1.0;
 • Je ontwikkelt voorstellen en afspraken met gemeenten over het verder brengen van de zoekgebieden en verkenningsgebieden uit RES 1.0;
 • Je schrijft mee aan een geactualiseerde RES die wordt geagendeerd in alle gemeenteraden en gelijkwaardige organen van de RES-partners inclusief het hiervoor benodigde proces.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten