Afstand
Opdracht Omgevingsdienst Rivierenland

toezichthouder bouw C

 • Standplaats
  Tiel
 • Aanvang opdracht
  01 april 2019
 • Einde opdracht
  01 oktober 2019
 • Verlenging
  maximaal zes maanden
 • Reageren voor
  22 februari Je hebt nog 4 dagen
 • Plaatsingsdatum
  12 februari 2019

Uren per week

36

Opdracht omschrijving

Als medewerker toezicht/handhaving bouw/RO C houd je je bezig met toezichtwerkzaamheden op het gebied van omgevingsvergunningen voor het aspect bouwen, sloop en ruimtelijke ordening. Je werkt in het verlengde van verleende vergunningen en werkt samen met vergunningverleners en handhavingsjuristen. Je bent, samen met je collegae, verantwoordelijk voor het toezicht in een bepaald werkgebied, maar je kunt ook elders worden ingezet, of op specifieke projecten.

Dit vraagt het nodige van je flexibiliteit, onder andere om de coleur locale van de diverse opdrachtgevers te (leren) kennen, van je resultaatgerichtheid en je dienstverlenende kwaliteiten. Niet alleen burgers en bedrijven die activiteiten ontplooien in de omgeving, maar ook onze opdrachtgevers zijn klanten.

Het team bestaat uit 20 personen, deels ingehuurd in een flexibele schil. Mensen uit de praktijk met een no-nonsense mentaliteit. De medewerkers in dit team hebben ieder hun eigen werkgebieden, maar moeten meer en meer samenwerken. Dit geldt binnen het team, maar ook met aanpalende afdelingen. Onze taak is uitgedrukt in uren en prestatienormen wat van jou een efficiënte doelgerichte werkwijze vergt.

Verantwoordelijkheden

De medewerker toezicht/handhaving bouw/RO C/B heeft verder de volgende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

•Integrale controles in opvolging van verleende vergunningen en sloopmeldingen;

•Geconstateerde onvolkomenheden met de initiatiefnemer bespreken en afspraken maken;

•Hercontroles op geëiste voorzieningen/ maatregelen;

•Registreren van controles en constateringen;

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten