Afstand
Opdracht Omgevingsdienst Rivierenland

Toezichthouder bouw C/B

 • Aanvang opdracht
  06 april 2020
 • Einde opdracht
  31 december 2020
 • Verlenging
  Ja, twee keer met een half jaar
 • Reageren voor
  01 april Je hebt nog 2 dagen
 • Plaatsingsdatum
  26 maart 2020

Uren per week

24 - 36 uur

Opdracht omschrijving

Als medewerker toezicht/handhaving bouw/RO C/B houd je je bezig met toezichtwerkzaamheden op het gebied van omgevingsvergunningen voor het aspect bouwen, sloop en ruimtelijke ordening. Je werkt in het verlengde van verleende vergunningen en werkt samen met vergunningverleners en handhavingsjuristen. Je bent, samen met je collegae, verantwoordelijk voor het toezicht in een bepaald werkgebied, maar je kunt ook elders worden ingezet, of op specifieke projecten.

Dit vraagt het nodige van je flexibiliteit, onder andere om de coleur locale van de diverse opdrachtgevers te (leren) kennen, van je resultaatgerichtheid en je dienstverlenende kwaliteiten. Niet alleen burgers en bedrijven die activiteiten ontplooien in de omgeving, maar ook onze opdrachtgevers zijn klanten.

Het team bestaat uit 20 personen, deels ingehuurd in een flexibele schil. Mensen uit de praktijk met een no-nonsense mentaliteit. De medewerkers in dit team hebben ieder hun eigen werkgebieden, maar moeten meer en meer samenwerken.

Dit geldt binnen het team, maar ook met aanpalende afdelingen. Onze taak is uitgedrukt in uren en prestatienormen wat van jou een efficiënte doelgerichte werkwijze vergt.

Verantwoordelijkheden

De medewerker toezicht/handhaving bouw/RO C/B heeft verder de volgende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

•Integrale controles in opvolging van verleende vergunningen en sloopmeldingen;

•Geconstateerde onvolkomenheden met de initiatiefnemer bespreken en afspraken maken;

•Hercontroles op geëiste voorzieningen/ maatregelen;

•Registreren van controles en constateringen;

•Initiëren van handhavingsacties of stilleggen van de bouw.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten