Opdracht Omgevingsdienst Rivierenland

Toezichthouder Bodem (Senior)

 • Standplaats Tiel
 • Aanvang opdracht 01 september 2024
 • Einde opdracht 28 februari 2025
 • Verlenging Ja 2 x 6 maanden
 • Reageren t/m 23 augustus Je hebt nog 30 dagen
 • Plaatsingsdatum 11 juli 2024

Uren per week

18- 36 uren

Opdracht omschrijving

Bij Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) zet jij je samen met ruim 200 andere collega’s in voor een prettige, veilige en duurzame leefomgeving in regio Rivierenland. Dit doen we voor en samen met 8 gemeenten in de regio en de provincie. Dat doen we door vergunningverlening, toezicht en handhaving bij ondernemers, organisaties en inwoners.

Binnen het team Bodem werken ongeveer 16 gedreven bodemadviseurs (12) en bodemtoezichthouders (2). Allemaal specialisten die met passie hun werk uitoefenen en hun kennis delen. Maar die ook veel waarde hechten aan een goede en gezellige werksfeer. Een team waar je veel vrijheid krijgt, maar waar ook veel verbinding is en gelachen wordt. Dat blijkt ook uit de activiteiten en uitjes die het team organiseert.

Door uitval in ons team zoeken wij een senior toezichthouder bodem voor een periode van 6 maanden.

Verantwoordelijkheden

Je houdt toezicht op grote projecten met grondverzet en complexe saneringen zoals het project dijkversterkingen langs de Waal en een grote bodemsanering. Als na jouw toezicht blijkt dat handhaving moet plaatsvinden, is dat ook een taak die jij uitvoert.

In deze rol werk je samen met ons team Ketentoezichtketentoezicht. In het kader van ketentoezicht wordt ook gekeken naar (verontreinigde) grondstromen. Hiervoor is een analyse uitgevoerd van verontreinigde grondstromen. Naar aanleiding van deze analyse ga je bedrijven met de grootste kans op fouten grondstromen in hun grondstromenboekhouding bezoeken.

Jij informeert initiatiefnemers over de eventuele afwijkingen bij werkzaamheden die ze uitvoeren. Waar nodig adviseer je gemeenten en collega’s over mogelijke stappen in die gevallen waar jij vermoedt dat een en ander niet helemaal rechtmatig en veilig plaatsvindt of schade aan de leefomgeving veroorzaakt.

Als toezichthouder houd je toezicht op bodemsaneringen en de correcte toepassing van grond en (secundaire) bouwstoffen. Dit doe je op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving. Je spoort bedrijven aan om binnen deze wettelijke kaders hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het afhandelen van klachten en meldingen van burgers en andere overheden met betrekking tot het vakgebied. Enkele verantwoordelijkheden:

 • Je behandelt (voornamelijk) ingediende meldingen en aangereikte informatieplichten bodem;
 • Je voert inspecties en controles uit op bodemsaneringen en toepassingen van grond en bouwstoffen. Je volgt geconstateerde overtredingen op en treft indien nodig handhavingsmaatregelen;
 • Je bent in staat om bedrijven te stimuleren om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Door jouw enthousiaste houding zorg je voor bewustwording bij bedrijven over de belangrijke rol van bodembescherming in een duurzame samenleving. Je begeleidt en adviseert hierin proactief
 • •   Je voert zelfstandig of met collega’s uit andere teams controles uit;
 • •   Je behandelt (complexe) klachten & meldingen ten aanzien van bodem;
 • •   Je beoordeelt samen met de juridische handhavers de relevantie en - haalbaarheid van complexe handhavingsbesluiten;

  •   Je adviseert en informeert betrokken partijen over maatregelen, procedures en wet- en regelgeving;

  •   Je bent verantwoordelijk voor verslaglegging van je bevindingen en draagt zorg voor een complete registratie en dossieropbouw.

  •   Je werkt samen met je collega’s aan een goed eindresultaat, je kan goed samenwerken met de nieuwe collega’s en help je team bodem en bodemtoezicht met het verder professionaliseren.

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten