Opdracht Fijnder Werkleerbedrijf Oost Achterhoek

Teamleider

 • Standplaats Groenlo
 • Aanvang opdracht 01 juli 2023
 • Einde opdracht 31 december 2023
 • Verlenging ja
 • Reageren t/m 06 juni Je hebt nog 8 dagen
 • Plaatsingsdatum 26 mei 2023

Uren per week

36

Opdracht omschrijving

Het dagelijks leiding geven aan een team van ongeveer 30 professionels. Dit gebeurt in samenspraak met de manager. Er is een intensieve samenwerking met andere teamleiders.

Verantwoordelijkheden

 • Geeft leiding aan en draagt integrale verantwoordelijkheid voor het team
 • Het takenpakket van de teamleider heeft een overwegend tactisch/operationeel karakter binnen een politiekgevoelige context
 • Is vraagbaak, coacht (op houding en gedrag) en faciliteert medewerkers 
 • Voert gesprekken in het kader van de HRM gesprekkencyclus
 • Verzuimbegeleiding medewerkers
 • Verantwoordelijk voor vacatures en het proces van aannemen
 • Geeft sturing aan het behalen van effect, kwantitatief en kwalitatief
 • Signaleert relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op het terrein van het team en vertaalt deze naar beleidsinitiatieven en naar beleid
 • Is medeverantwoordelijk voor de inzet van budget en middelen
 • Formuleert doel- en taakstellingen gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen en het effect (resultaat) van handelen en de eigen inzet van de professionals
 • Rapporteert aan het MT
 • Stelt managementinformatie op

Laatste opdrachten

Bekijk alle opdrachten